Advanced

CSR som värdeskapande strategi - En studie som utifrån en enkätundersökning utreder huruvida CSR kan skapa konkurrensfördelar genom attraktion av humankapital.

Nyberg, Linnea; Svärd, Anna LU and Andersson, Sara LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida CSR kan skapa konkurrensfördelar genom attraktion av
humankapital. Teori: Uppsatsens teoretiska kapitel inleds med en redogörelse för den resursbaserade teorin vilken utgör grunden i vår studie. Läsaren presenteras också för begrepp som humankapital, strategic fit samt CSR. Tidigare forskning inom områdena kommer att beskrivas då de är av stor vikt för studien. Metod: Studien grundas i en deduktiv ansats där metoden är av tvärsnittsdesign. Vi har samlat in primärdata genom en kvantitativ enkätundersökning riktad mot sistaårsstudenter på civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan i
Lund. Denna data analyserades och prövades statistiskt genom ett antal chi-tvåtest. Slutsats: Resultatet... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida CSR kan skapa konkurrensfördelar genom attraktion av
humankapital. Teori: Uppsatsens teoretiska kapitel inleds med en redogörelse för den resursbaserade teorin vilken utgör grunden i vår studie. Läsaren presenteras också för begrepp som humankapital, strategic fit samt CSR. Tidigare forskning inom områdena kommer att beskrivas då de är av stor vikt för studien. Metod: Studien grundas i en deduktiv ansats där metoden är av tvärsnittsdesign. Vi har samlat in primärdata genom en kvantitativ enkätundersökning riktad mot sistaårsstudenter på civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan i
Lund. Denna data analyserades och prövades statistiskt genom ett antal chi-tvåtest. Slutsats: Resultatet från den empiriska undersökningen stödjer inte fullt ut att CSR kan skapa värde genom attraktion av
humankapital. Ekonomistudenter tenderade att värdera CSR högt men när de ställdes inför ett val mellan CSR och
en annan faktor prioriterades CSR bort. Vi fann heller inget samband som visade på att studenter i högre grad
ville arbeta på de företag som de uppfattade hade bäst CSR-aktiviteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyberg, Linnea; Svärd, Anna LU and Andersson, Sara LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategic fit, Humankapital, Resursbaserad teori, Corporate Social Responsibility
language
Swedish
id
2860229
date added to LUP
2012-07-05 07:46:21
date last changed
2012-07-05 07:46:21
@misc{2860229,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida CSR kan skapa konkurrensfördelar genom attraktion av
humankapital. Teori: Uppsatsens teoretiska kapitel inleds med en redogörelse för den resursbaserade teorin vilken utgör grunden i vår studie. Läsaren presenteras också för begrepp som humankapital, strategic fit samt CSR. Tidigare forskning inom områdena kommer att beskrivas då de är av stor vikt för studien. Metod: Studien grundas i en deduktiv ansats där metoden är av tvärsnittsdesign. Vi har samlat in primärdata genom en kvantitativ enkätundersökning riktad mot sistaårsstudenter på civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan i
Lund. Denna data analyserades och prövades statistiskt genom ett antal chi-tvåtest. Slutsats: Resultatet från den empiriska undersökningen stödjer inte fullt ut att CSR kan skapa värde genom attraktion av
humankapital. Ekonomistudenter tenderade att värdera CSR högt men när de ställdes inför ett val mellan CSR och
en annan faktor prioriterades CSR bort. Vi fann heller inget samband som visade på att studenter i högre grad
ville arbeta på de företag som de uppfattade hade bäst CSR-aktiviteter.},
 author    = {Nyberg, Linnea and Svärd, Anna and Andersson, Sara},
 keyword   = {Strategic fit,Humankapital,Resursbaserad teori,Corporate Social Responsibility},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR som värdeskapande strategi - En studie som utifrån en enkätundersökning utreder huruvida CSR kan skapa konkurrensfördelar genom attraktion av humankapital.},
 year     = {2012},
}