Advanced

Rösten i ansträngning: En explorativ studie av träningsinstruktörers röstanvändningRösten i ansträngning: En explorativ studie av träningsinstruktörers röstanvändning

Casserstål, Lina and Hellberg, Sofie (2012) LOGM81 20121
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
De studier om röstkvalitet hos träningsinstruktörer som hittills genomförts har alla innefattat subjektiva skattningar. Tidigare har inga objektiva mätningar utförts på träningsinstruktörer under pågående träning. Syftet med den här studien var att genomföra en explorativ studie gällande träningsinstruktörers röstanvändning och den ljudmiljö de vistas i. Objektiva röstmätningar utfördes med hjälp av en Ambulatory Phonation Monitor (APM). Mätningarna gjordes under forskningspersonernas arbetstid eller fritid samt under ett träningspass. Under forskningspersonernas arbetstid/fritid ombads de fylla i en röstdagbok för att det i efterhand skulle kunna vara möjligt att jämföra resultaten från röstmätningen med de aktiviteter... (More)
De studier om röstkvalitet hos träningsinstruktörer som hittills genomförts har alla innefattat subjektiva skattningar. Tidigare har inga objektiva mätningar utförts på träningsinstruktörer under pågående träning. Syftet med den här studien var att genomföra en explorativ studie gällande träningsinstruktörers röstanvändning och den ljudmiljö de vistas i. Objektiva röstmätningar utfördes med hjälp av en Ambulatory Phonation Monitor (APM). Mätningarna gjordes under forskningspersonernas arbetstid eller fritid samt under ett träningspass. Under forskningspersonernas arbetstid/fritid ombads de fylla i en röstdagbok för att det i efterhand skulle kunna vara möjligt att jämföra resultaten från röstmätningen med de aktiviteter forskningspersonerna utförde under tiden de bar mätutrustningen. Subjektiva skattningar av forskningspersonernas röstfunktion gjordes med ett frågeformulär. Mätningar av ljudnivån i salen genomfördes med en dosimeter under träningspasset. Temperatur och koldioxidhalt uppmättes också under samma träningspass. Resultatet visade på en ökning av relativ fonationstid, ljudtrycksnivå och grundtonsfrekvens under forskningspersonernas träningspass jämfört med under arbetstid/fritid. Under träningspasset talade alla instruktörer starkt och hade en hög relativ fonationstid. Medelvärdet för grundtonsfrekvensen steg också under träningspasset. (Less)
Abstract
Previous studies of voice use in aerobics instructors have all been based on subjective ratings of the voice function. No studies have included objective measurements of the voice during a workout. The purpose of this work was to make an explorative study of voice use in aerobics instructors and the acoustic environment in the halls where they instruct. The objective measurements were made with the Ambulatory Phonation Monitor (APM). Recordings were made two hours before and during the participants workout. The participants also completed a questionnaire about voice use. Measurements of the sound level were made with a dosimeter. Temperature and carbon dioxide levels were also measured. The results showed that the participants raised their... (More)
Previous studies of voice use in aerobics instructors have all been based on subjective ratings of the voice function. No studies have included objective measurements of the voice during a workout. The purpose of this work was to make an explorative study of voice use in aerobics instructors and the acoustic environment in the halls where they instruct. The objective measurements were made with the Ambulatory Phonation Monitor (APM). Recordings were made two hours before and during the participants workout. The participants also completed a questionnaire about voice use. Measurements of the sound level were made with a dosimeter. Temperature and carbon dioxide levels were also measured. The results showed that the participants raised their F0 and SPL during the workout in comparison with the work hours/spare time. The time dose (percent of voicing) was also higher during the workout. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Casserstål, Lina and Hellberg, Sofie
supervisor
organization
course
LOGM81 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ambulatory Phonation Monitor (APM), röst, subjektiv röstskattning, objektiv röstmätning, träningsinstruktörer
language
Swedish
id
2862170
date added to LUP
2012-07-12 11:09:01
date last changed
2012-07-12 11:09:01
@misc{2862170,
 abstract   = {Previous studies of voice use in aerobics instructors have all been based on subjective ratings of the voice function. No studies have included objective measurements of the voice during a workout. The purpose of this work was to make an explorative study of voice use in aerobics instructors and the acoustic environment in the halls where they instruct. The objective measurements were made with the Ambulatory Phonation Monitor (APM). Recordings were made two hours before and during the participants workout. The participants also completed a questionnaire about voice use. Measurements of the sound level were made with a dosimeter. Temperature and carbon dioxide levels were also measured. The results showed that the participants raised their F0 and SPL during the workout in comparison with the work hours/spare time. The time dose (percent of voicing) was also higher during the workout.},
 author    = {Casserstål, Lina and Hellberg, Sofie},
 keyword   = {Ambulatory Phonation Monitor (APM),röst,subjektiv röstskattning,objektiv röstmätning,träningsinstruktörer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rösten i ansträngning: En explorativ studie av träningsinstruktörers röstanvändningRösten i ansträngning: En explorativ studie av träningsinstruktörers röstanvändning},
 year     = {2012},
}