Advanced

Validering av SELMA (Semantic Linguistic Maturity) i barns muntliga berättelser

Magnusson, Veronica LU (2011) LOGM81 20111
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Semantik är läran om hur språklig betydelse är strukturerad i meningar, fraser och ord, och utgör ett tämligen outforskat ämne inom logopedin. Inför denna studie av semantik i barns muntliga berättelser, där fokus ligger på det underliggande semantiska innehållet hos ord och det betydelsemässiga förhållandet mellan ord, har det semantiska innehållet i 108 ortografiskt transkriberade narrativer berättade av barn i åldrarna 4;0-12;10 analyserats med hjälp av den datorbaserade metoden Latent Semantic Analysis (LSA). LSA använder sig av så kallade semantiska rymder där ordens semantiska representationer kan genereras utifrån information om hur ord förekommer tillsammans i stora textkorpora. Tillsammans med information om informanternas ålder... (More)
Semantik är läran om hur språklig betydelse är strukturerad i meningar, fraser och ord, och utgör ett tämligen outforskat ämne inom logopedin. Inför denna studie av semantik i barns muntliga berättelser, där fokus ligger på det underliggande semantiska innehållet hos ord och det betydelsemässiga förhållandet mellan ord, har det semantiska innehållet i 108 ortografiskt transkriberade narrativer berättade av barn i åldrarna 4;0-12;10 analyserats med hjälp av den datorbaserade metoden Latent Semantic Analysis (LSA). LSA använder sig av så kallade semantiska rymder där ordens semantiska representationer kan genereras utifrån information om hur ord förekommer tillsammans i stora textkorpora. Tillsammans med information om informanternas ålder genererar LSA en predicerad ålder, vilket är måttet Semantic Linguistic Maturity (SELMA). Genom denna studie har SELMA validerats med avsikten att se huruvida det är ett valitt mått för semantisk mognad som kan vara lämpligt att använda inom framtida forskning om språkstörningar och för klinisk verksamhet.
Valideringen skedde med hjälp av holistiska skattningar utförda av fyra logopedstudenter på termin 8, fyra logopedstudenter på termin 4 samt fyra individer utan eftergymnasial utbildning inom språkvetenskap. Skattningarna relaterades sedan till det SELMA-värde som varje berättelse tilldelats, samt till barnens kronologiska ålder och till antal ord för att undersöka eventuella likheter/skillnader mellan dessa klassifikationsgrunder. Dessutom analyserades överensstämmelsen i bedömningarna skattningsdeltagarna emellan. En kvalitativ delstudie genomfördes även utifrån skattarnas kommentarer kring svårighetsgrader i bedömning samt kriterier för semantisk mognad.
I resultatet framkom en relativt stor enighet mellan de enskilda skattningsdeltagarna, samt att deras bedömningar korrelerade mer med SELMA än med klassifikationsgrunderna kronologisk ålder och antal ord. Viktiga kriterier för bedömning av semantisk mognad var enligt skattarna bland annat förekomst av en röd tråd i berättelsen, väl uppbyggd story grammar-struktur, rikt ordförråd och god grammatisk förmåga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Veronica LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Semantik, Narrativ, SELMA, Skattning, LSA
language
Swedish
id
2862307
date added to LUP
2012-07-12 14:18:39
date last changed
2012-07-12 14:18:39
@misc{2862307,
 abstract   = {Semantik är läran om hur språklig betydelse är strukturerad i meningar, fraser och ord, och utgör ett tämligen outforskat ämne inom logopedin. Inför denna studie av semantik i barns muntliga berättelser, där fokus ligger på det underliggande semantiska innehållet hos ord och det betydelsemässiga förhållandet mellan ord, har det semantiska innehållet i 108 ortografiskt transkriberade narrativer berättade av barn i åldrarna 4;0-12;10 analyserats med hjälp av den datorbaserade metoden Latent Semantic Analysis (LSA). LSA använder sig av så kallade semantiska rymder där ordens semantiska representationer kan genereras utifrån information om hur ord förekommer tillsammans i stora textkorpora. Tillsammans med information om informanternas ålder genererar LSA en predicerad ålder, vilket är måttet Semantic Linguistic Maturity (SELMA). Genom denna studie har SELMA validerats med avsikten att se huruvida det är ett valitt mått för semantisk mognad som kan vara lämpligt att använda inom framtida forskning om språkstörningar och för klinisk verksamhet.
Valideringen skedde med hjälp av holistiska skattningar utförda av fyra logopedstudenter på termin 8, fyra logopedstudenter på termin 4 samt fyra individer utan eftergymnasial utbildning inom språkvetenskap. Skattningarna relaterades sedan till det SELMA-värde som varje berättelse tilldelats, samt till barnens kronologiska ålder och till antal ord för att undersöka eventuella likheter/skillnader mellan dessa klassifikationsgrunder. Dessutom analyserades överensstämmelsen i bedömningarna skattningsdeltagarna emellan. En kvalitativ delstudie genomfördes även utifrån skattarnas kommentarer kring svårighetsgrader i bedömning samt kriterier för semantisk mognad.
I resultatet framkom en relativt stor enighet mellan de enskilda skattningsdeltagarna, samt att deras bedömningar korrelerade mer med SELMA än med klassifikationsgrunderna kronologisk ålder och antal ord. Viktiga kriterier för bedömning av semantisk mognad var enligt skattarna bland annat förekomst av en röd tråd i berättelsen, väl uppbyggd story grammar-struktur, rikt ordförråd och god grammatisk förmåga.},
 author    = {Magnusson, Veronica},
 keyword   = {Semantik,Narrativ,SELMA,Skattning,LSA},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Validering av SELMA (Semantic Linguistic Maturity) i barns muntliga berättelser},
 year     = {2011},
}