Advanced

Vem, vad, när och hur? Logopeders och specialpedagogers arbete och samarbete kring barn med språkliga svårigheter- tankar och erfarenheter

Edwards, Nicole LU (2010) LOGM81 20101
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
I denna studie har samarbeten mellan logopeder och specialpedagoger fokuserats. Syftet var
att få en bild av hur dessa två yrkesgruppers samarbeten kan se ut och vad deltagarna hade for
attityder till samarbetet, samt av skillnaderna i professionernas erfarenheter, tankesätt och
arbetssätt kring forskole- och grundskalebarn med språk- och kommunikationssvårigheter.
Förhoppningen var att resultatet skulle kunna bidra till att tydliggöra hur logopeder och
specialpedagoger kan komplettera och samarbeta med varandra for att dessa barn och elever
skall få ett så effektivt stöd som möjligt.
Logopeders och specialpedagogers åsikter, attityder och tankar samlades med hjälp av enkäter
med öppna och slutna frågor. Svaren sammanställdes och... (More)
I denna studie har samarbeten mellan logopeder och specialpedagoger fokuserats. Syftet var
att få en bild av hur dessa två yrkesgruppers samarbeten kan se ut och vad deltagarna hade for
attityder till samarbetet, samt av skillnaderna i professionernas erfarenheter, tankesätt och
arbetssätt kring forskole- och grundskalebarn med språk- och kommunikationssvårigheter.
Förhoppningen var att resultatet skulle kunna bidra till att tydliggöra hur logopeder och
specialpedagoger kan komplettera och samarbeta med varandra for att dessa barn och elever
skall få ett så effektivt stöd som möjligt.
Logopeders och specialpedagogers åsikter, attityder och tankar samlades med hjälp av enkäter
med öppna och slutna frågor. Svaren sammanställdes och analyserades sedan med hjälp av
SPSS.
Resultatet visar fdljande:
Specialpedagogerna skattade sina erfarenheter av skolan bättre än logopederna gjorde, med
undantag for åtgärdsprogram, vilket också många logopeder ansåg sig ha goda erfarenheter
av. Något fler logopeder än specialpedagoger bedömde sina erfarenheter av språkutveckling
och lärande som mycket goda. Undantaget var tidig läs- och skrivutveckling, där också
specialpedagogerna skattade sina erfarenheter som mycket goda. Majoriteten av logopederna
bedömde sina erfarenheter av språkliga svårigheter och identifiering, träning hjälp och stöd
som mycket goda, medan de flesta av specialpedagogerna bedömde sina erfarenheter om
detsamma som goda.
Specialpedagogerna och logopederna hade oftast kontakt med varandra kring språkliga
utredningar, i synnerhet läs- och slcrivutredningar. De flesta beskrev samarbetet som ett utbyte
av information. Både logopeder och specialpedagoger såg flera fordelar med ett närmare
samarbete. De ställde sig mycket positiva till logopedtjänster i skolan, framfor allt på grund
av att det skulle tillfora viktig kunskap som annars inte fanns i organisationen. Ett par risker
eller fallgropar med samarbete nämndes också och de är viktiga att vara medveten om for att
undvika missforstånd och hinder i samarbetet.
Man kunde se en viss skillnad i hur logopederna och specialpedagogerna resonerade kring de
två fiktiva fallen av språkstöming. Logopederna var mer inriktade på språkliga detaljer och
långsiktiga konsekvenser, medan specialpedagogerna hade ett något bredare perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edwards, Nicole LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Logopeder, specialpedagoger, skillnader, samarbete, barn och elever med språkliga svårigheter.
language
Swedish
id
2862351
date added to LUP
2012-07-13 10:48:26
date last changed
2012-07-13 10:48:26
@misc{2862351,
 abstract   = {I denna studie har samarbeten mellan logopeder och specialpedagoger fokuserats. Syftet var
att få en bild av hur dessa två yrkesgruppers samarbeten kan se ut och vad deltagarna hade for
attityder till samarbetet, samt av skillnaderna i professionernas erfarenheter, tankesätt och
arbetssätt kring forskole- och grundskalebarn med språk- och kommunikationssvårigheter.
Förhoppningen var att resultatet skulle kunna bidra till att tydliggöra hur logopeder och
specialpedagoger kan komplettera och samarbeta med varandra for att dessa barn och elever
skall få ett så effektivt stöd som möjligt.
Logopeders och specialpedagogers åsikter, attityder och tankar samlades med hjälp av enkäter
med öppna och slutna frågor. Svaren sammanställdes och analyserades sedan med hjälp av
SPSS.
Resultatet visar fdljande:
Specialpedagogerna skattade sina erfarenheter av skolan bättre än logopederna gjorde, med
undantag for åtgärdsprogram, vilket också många logopeder ansåg sig ha goda erfarenheter
av. Något fler logopeder än specialpedagoger bedömde sina erfarenheter av språkutveckling
och lärande som mycket goda. Undantaget var tidig läs- och skrivutveckling, där också
specialpedagogerna skattade sina erfarenheter som mycket goda. Majoriteten av logopederna
bedömde sina erfarenheter av språkliga svårigheter och identifiering, träning hjälp och stöd
som mycket goda, medan de flesta av specialpedagogerna bedömde sina erfarenheter om
detsamma som goda.
Specialpedagogerna och logopederna hade oftast kontakt med varandra kring språkliga
utredningar, i synnerhet läs- och slcrivutredningar. De flesta beskrev samarbetet som ett utbyte
av information. Både logopeder och specialpedagoger såg flera fordelar med ett närmare
samarbete. De ställde sig mycket positiva till logopedtjänster i skolan, framfor allt på grund
av att det skulle tillfora viktig kunskap som annars inte fanns i organisationen. Ett par risker
eller fallgropar med samarbete nämndes också och de är viktiga att vara medveten om for att
undvika missforstånd och hinder i samarbetet.
Man kunde se en viss skillnad i hur logopederna och specialpedagogerna resonerade kring de
två fiktiva fallen av språkstöming. Logopederna var mer inriktade på språkliga detaljer och
långsiktiga konsekvenser, medan specialpedagogerna hade ett något bredare perspektiv.},
 author    = {Edwards, Nicole},
 keyword   = {Logopeder,specialpedagoger,skillnader,samarbete,barn och elever med språkliga svårigheter.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem, vad, när och hur? Logopeders och specialpedagogers arbete och samarbete kring barn med språkliga svårigheter- tankar och erfarenheter},
 year     = {2010},
}