Advanced

Åldersreferenser för TROG-2 på svenska för flerspråkiga elever i årskurs 7 och 8

Falk Rodén, Anna and Nordström, Sara (2010) LOGM81 20101
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
De elever som kommer till logopedmottagningar för dyslexiutredningar är idag allt oftare
flerspråkiga. En person är flerspråkig om hon eller han bor i en icke enspråkig miljö och
regelbundet exponeras för två eller fler språk. Vid dyslexiutredningar bedöms elevernas
språkförmåga med olika språkliga test. De flesta av dessa test är utprovade på enspråkiga
svensktalande barn med typisk språkutveckling. Vid testning av flerspråkiga barn kan
resultaten bli missvisande om man följer de svenska normeringarna eftersom de bygger på
kronologisk ålder och många flerspråkiga barn inte exponeras för svenska i samma
utsträckning som enspråkiga svensktalande barn. I praktiken kan detta leda till
överdiagnostisering då låga testresultat vid... (More)
De elever som kommer till logopedmottagningar för dyslexiutredningar är idag allt oftare
flerspråkiga. En person är flerspråkig om hon eller han bor i en icke enspråkig miljö och
regelbundet exponeras för två eller fler språk. Vid dyslexiutredningar bedöms elevernas
språkförmåga med olika språkliga test. De flesta av dessa test är utprovade på enspråkiga
svensktalande barn med typisk språkutveckling. Vid testning av flerspråkiga barn kan
resultaten bli missvisande om man följer de svenska normeringarna eftersom de bygger på
kronologisk ålder och många flerspråkiga barn inte exponeras för svenska i samma
utsträckning som enspråkiga svensktalande barn. I praktiken kan detta leda till
överdiagnostisering då låga testresultat vid bedömning på andraspråket tolkas som en generell
nedsättning av språkförmågan. Vanligare är dock förekomsten av underdiagnostisering då
flerspråkigheten anses vara orsak till de språkliga svårigheterna. Det finns därför ett stort
behov av åldersreferenser för flerspråkiga barn på logopediska test. Ett vanligt förekommande
test vid språkliga utredningar är TROG-2, ett språktest som bedömer barns förståelse för olika
grammatiska strukturer. Detta examensarbete har sammanställt åldersreferenser för TROG-2
på svenska för flerspråkiga elever i årskurs 7 och 8. Resultatet är tänkt att användas som
underlag vid diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever i högstadiet.
Resultatet visar att de flerspråkiga eleverna som grupp fick ett lägre resultat på TROG-2 i
jämförelse med de befintliga enspråkiga normerna. De grammatiska strukturer som var
svårast för de flerspråkiga eleverna var även svåra för de enspråkiga barnen enligt de
befintliga normerna. Detta examensarbete visar att man vid testning av flerspråkiga inte kan
använda sig av de normeringar som finns för enspråkiga. Tillsammans med tidigare studier
som gjorts inom detta område betonar detta examensarbete vikten av flerspråkiga
åldersreferenser för språktest som används i logopedisk verksamhet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falk Rodén, Anna and Nordström, Sara
supervisor
organization
course
LOGM81 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
TROG-2, flerspråkighet, åldersreferenser, dyslexi, bedömning av flerspråkiga barn
language
Swedish
id
2862357
date added to LUP
2012-07-13 10:54:41
date last changed
2012-07-13 10:54:41
@misc{2862357,
 abstract   = {De elever som kommer till logopedmottagningar för dyslexiutredningar är idag allt oftare
flerspråkiga. En person är flerspråkig om hon eller han bor i en icke enspråkig miljö och
regelbundet exponeras för två eller fler språk. Vid dyslexiutredningar bedöms elevernas
språkförmåga med olika språkliga test. De flesta av dessa test är utprovade på enspråkiga
svensktalande barn med typisk språkutveckling. Vid testning av flerspråkiga barn kan
resultaten bli missvisande om man följer de svenska normeringarna eftersom de bygger på
kronologisk ålder och många flerspråkiga barn inte exponeras för svenska i samma
utsträckning som enspråkiga svensktalande barn. I praktiken kan detta leda till
överdiagnostisering då låga testresultat vid bedömning på andraspråket tolkas som en generell
nedsättning av språkförmågan. Vanligare är dock förekomsten av underdiagnostisering då
flerspråkigheten anses vara orsak till de språkliga svårigheterna. Det finns därför ett stort
behov av åldersreferenser för flerspråkiga barn på logopediska test. Ett vanligt förekommande
test vid språkliga utredningar är TROG-2, ett språktest som bedömer barns förståelse för olika
grammatiska strukturer. Detta examensarbete har sammanställt åldersreferenser för TROG-2
på svenska för flerspråkiga elever i årskurs 7 och 8. Resultatet är tänkt att användas som
underlag vid diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever i högstadiet.
Resultatet visar att de flerspråkiga eleverna som grupp fick ett lägre resultat på TROG-2 i
jämförelse med de befintliga enspråkiga normerna. De grammatiska strukturer som var
svårast för de flerspråkiga eleverna var även svåra för de enspråkiga barnen enligt de
befintliga normerna. Detta examensarbete visar att man vid testning av flerspråkiga inte kan
använda sig av de normeringar som finns för enspråkiga. Tillsammans med tidigare studier
som gjorts inom detta område betonar detta examensarbete vikten av flerspråkiga
åldersreferenser för språktest som används i logopedisk verksamhet},
 author    = {Falk Rodén, Anna and Nordström, Sara},
 keyword   = {TROG-2,flerspråkighet,åldersreferenser,dyslexi,bedömning av flerspråkiga barn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Åldersreferenser för TROG-2 på svenska för flerspråkiga elever i årskurs 7 och 8},
 year     = {2010},
}