Advanced

Lexikala och syntaktiska aspekter i skriftligt berättande hos barn med språkstörning

Näsström, Sofia LU (2010) LOGM81 20101
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Man vet att många barn med språkstörning fortsätter ha språkliga svårigheter upp i åldrarna, och
utifrån tidigare forskning finns det anledning att tro att barn med språksvårigheter producerar
mindre syntaktiskt komplexa texter än barn utan dessa svårigheter. Barn med språkstörning har
också nedsatt lexikal förmåga gällande t.ex. ordinlärning, ordmobilisering och ordvariation.
Föreliggande studies huvudsakliga syfte var att studera språket i skriftligt berättande hos barn
med språkstörning, och att undersöka om det fanns några skillnader ifråga om lexikala och
syntaktiska aspekter jämfört med i texter skrivna av jämnåriga barn med typisk språkutveckling.
Studien syftade även till att undersöka ett eventuellt samband mellan dessa... (More)
Man vet att många barn med språkstörning fortsätter ha språkliga svårigheter upp i åldrarna, och
utifrån tidigare forskning finns det anledning att tro att barn med språksvårigheter producerar
mindre syntaktiskt komplexa texter än barn utan dessa svårigheter. Barn med språkstörning har
också nedsatt lexikal förmåga gällande t.ex. ordinlärning, ordmobilisering och ordvariation.
Föreliggande studies huvudsakliga syfte var att studera språket i skriftligt berättande hos barn
med språkstörning, och att undersöka om det fanns några skillnader ifråga om lexikala och
syntaktiska aspekter jämfört med i texter skrivna av jämnåriga barn med typisk språkutveckling.
Studien syftade även till att undersöka ett eventuellt samband mellan dessa aspekter i texterna
och testresultat för dels olika språkliga förmågor, dels arbetsminne.
Testdeltagarna bestod av 24 barn: 12 barn med språkstörning och 12 barn med typisk
språkutveckling som matchats individuellt med avseende på ålder och kön. Medelåldern för
barnen med språkstörning var Il ;6 år och i kontrollgruppen Il ;8 år. Samtliga barn fick skriva en
bildbaserad berättelse samt genomgå tester som prövade arbetsminne, hörförståelse och
läsförståelse.
signifikanta skillnader mellan grupperna kunde konstateras för två av de fem undersökta lexikala
aspekterna och sju av de åtta syntaktiska. Korrelationsanalyser visade att resultatet från samtliga
tester även korrelerade signifikant med en eller flera lexikala eller syntaktiska aspekter. Detta
tyder på att det finns ett samband mellan å ena sidan arbetsminne och språkliga förmågor och å
andra sidan texters lexikala och syntaktiska utformning.
Resultatet från denna studie kan ge ökad kunskap om skriftligt berättande hos svenska barn med
språkstörning, ett fålt som är utforskat i mycket ringa grad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Näsström, Sofia LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
skriftligt berättande, språkstörning, syntax, lexikon, arbetsminne, språkliga förmågor
language
Swedish
id
2862379
date added to LUP
2012-07-13 11:27:36
date last changed
2012-07-13 11:27:36
@misc{2862379,
 abstract   = {Man vet att många barn med språkstörning fortsätter ha språkliga svårigheter upp i åldrarna, och
utifrån tidigare forskning finns det anledning att tro att barn med språksvårigheter producerar
mindre syntaktiskt komplexa texter än barn utan dessa svårigheter. Barn med språkstörning har
också nedsatt lexikal förmåga gällande t.ex. ordinlärning, ordmobilisering och ordvariation.
Föreliggande studies huvudsakliga syfte var att studera språket i skriftligt berättande hos barn
med språkstörning, och att undersöka om det fanns några skillnader ifråga om lexikala och
syntaktiska aspekter jämfört med i texter skrivna av jämnåriga barn med typisk språkutveckling.
Studien syftade även till att undersöka ett eventuellt samband mellan dessa aspekter i texterna
och testresultat för dels olika språkliga förmågor, dels arbetsminne.
Testdeltagarna bestod av 24 barn: 12 barn med språkstörning och 12 barn med typisk
språkutveckling som matchats individuellt med avseende på ålder och kön. Medelåldern för
barnen med språkstörning var Il ;6 år och i kontrollgruppen Il ;8 år. Samtliga barn fick skriva en
bildbaserad berättelse samt genomgå tester som prövade arbetsminne, hörförståelse och
läsförståelse.
signifikanta skillnader mellan grupperna kunde konstateras för två av de fem undersökta lexikala
aspekterna och sju av de åtta syntaktiska. Korrelationsanalyser visade att resultatet från samtliga
tester även korrelerade signifikant med en eller flera lexikala eller syntaktiska aspekter. Detta
tyder på att det finns ett samband mellan å ena sidan arbetsminne och språkliga förmågor och å
andra sidan texters lexikala och syntaktiska utformning.
Resultatet från denna studie kan ge ökad kunskap om skriftligt berättande hos svenska barn med
språkstörning, ett fålt som är utforskat i mycket ringa grad.},
 author    = {Näsström, Sofia},
 keyword   = {skriftligt berättande,språkstörning,syntax,lexikon,arbetsminne,språkliga förmågor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lexikala och syntaktiska aspekter i skriftligt berättande hos barn med språkstörning},
 year     = {2010},
}