Advanced

Fältmätning av lärarröster med Ambulatory Phonation Monitor - en explorativ studie

Whitling, Susanna LU (2010) LOGM81 20101
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Lärare är en yrkesgrupp som upplever mycket röstbesvär, vilket rapporteras från flera delar av
världen. Det finns flera sätt att ta reda på vilka röstkrav som ställs på lärare och vad det är som
faktiskt vållar dem röstbesvär. Det är både objektiva röstegenskaper, såsom grundtonsfrekvens och
ljudtrycksnivå och individens egna förutsättningar för fanatian som behöver kartläggas. Därtill
behöver man veta hur lärare skattar sina egna röster, för att få reda på vem som verkligen upplever
röstbesvär som behöver åtgärdas. I denna studie har objektiva mätningar av rösten genomförts med
Ambulatory Phonation Monitor (APM). De subjektiva skattningarna har utförts med röstdagböcker
som lärarna själva fyllt i under samma dag som de objektiva... (More)
Lärare är en yrkesgrupp som upplever mycket röstbesvär, vilket rapporteras från flera delar av
världen. Det finns flera sätt att ta reda på vilka röstkrav som ställs på lärare och vad det är som
faktiskt vållar dem röstbesvär. Det är både objektiva röstegenskaper, såsom grundtonsfrekvens och
ljudtrycksnivå och individens egna förutsättningar för fanatian som behöver kartläggas. Därtill
behöver man veta hur lärare skattar sina egna röster, för att få reda på vem som verkligen upplever
röstbesvär som behöver åtgärdas. I denna studie har objektiva mätningar av rösten genomförts med
Ambulatory Phonation Monitor (APM). De subjektiva skattningarna har utförts med röstdagböcker
som lärarna själva fyllt i under samma dag som de objektiva mätningarna ägt rum. Syftet med
studien var att ta reda på hur sex lärare, som arbetar under liknande förhållanden, på samma skola,
använder sina röster samt hur de själva skattar röstfunktion och röstbesvär. Tre av lärarna som i en
enkätstudie uppgivit att de har röstbesvär har matchats för kön och ålder med tre röstfriska
kontrollpersoner. Jämförelser inom lärarparen genomfördes för att se om det fanns ett samband
mellan subjektivt upplevda röstbesvär och objektivt mätbara data som tyder på en hög
röstbelastning. Resultaten visade att APM är ett bra och säkert instrument att använda i
fältmätningar av lärares röster. Vidare visade resultaten att de sex lärare som ingått i studien följde
de tendenser man sett i tidigare forskning: de hade genomgående ett förhöjt F0-värde, flera av dem
talade starkt och de rapporterade alla röstbesvärssymptom. Utifrån den objektiva mätningen med
APM kunde man inom två av de tre lärarparen se en högre röstbelastning hos den lärare som
tidigare angett röstbesvär än hos dennas kontroll. I ett av de tre paren var tendensen dock den
motsatta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Whitling, Susanna LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ambulatory Phonation Monitor (APM), röst, subjektiv röstskattning, röstbesvär hos l
language
Swedish
id
2862405
date added to LUP
2012-07-13 13:50:10
date last changed
2012-07-13 13:50:10
@misc{2862405,
 abstract   = {Lärare är en yrkesgrupp som upplever mycket röstbesvär, vilket rapporteras från flera delar av
världen. Det finns flera sätt att ta reda på vilka röstkrav som ställs på lärare och vad det är som
faktiskt vållar dem röstbesvär. Det är både objektiva röstegenskaper, såsom grundtonsfrekvens och
ljudtrycksnivå och individens egna förutsättningar för fanatian som behöver kartläggas. Därtill
behöver man veta hur lärare skattar sina egna röster, för att få reda på vem som verkligen upplever
röstbesvär som behöver åtgärdas. I denna studie har objektiva mätningar av rösten genomförts med
Ambulatory Phonation Monitor (APM). De subjektiva skattningarna har utförts med röstdagböcker
som lärarna själva fyllt i under samma dag som de objektiva mätningarna ägt rum. Syftet med
studien var att ta reda på hur sex lärare, som arbetar under liknande förhållanden, på samma skola,
använder sina röster samt hur de själva skattar röstfunktion och röstbesvär. Tre av lärarna som i en
enkätstudie uppgivit att de har röstbesvär har matchats för kön och ålder med tre röstfriska
kontrollpersoner. Jämförelser inom lärarparen genomfördes för att se om det fanns ett samband
mellan subjektivt upplevda röstbesvär och objektivt mätbara data som tyder på en hög
röstbelastning. Resultaten visade att APM är ett bra och säkert instrument att använda i
fältmätningar av lärares röster. Vidare visade resultaten att de sex lärare som ingått i studien följde
de tendenser man sett i tidigare forskning: de hade genomgående ett förhöjt F0-värde, flera av dem
talade starkt och de rapporterade alla röstbesvärssymptom. Utifrån den objektiva mätningen med
APM kunde man inom två av de tre lärarparen se en högre röstbelastning hos den lärare som
tidigare angett röstbesvär än hos dennas kontroll. I ett av de tre paren var tendensen dock den
motsatta.},
 author    = {Whitling, Susanna},
 keyword   = {Ambulatory Phonation Monitor (APM),röst,subjektiv röstskattning,röstbesvär hos l},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fältmätning av lärarröster med Ambulatory Phonation Monitor - en explorativ studie},
 year     = {2010},
}