Advanced

Children's Communication Checklist vid bedömning av svenskarabiska barn

Ahmad Ali, Hanan and Bouaziz, Carina (2009) LOGM81 20091
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att pröva tillämpligheten hos Children's Communication
Checklist, CCC, på en grupp svensk-arabiska barn. För att få tillgång till så många
medverkande föräldrar som möjligt översattes Svenska CCC till arabiska. V åra
frågeställningar var dels om det finns skillnader i hur föräldrar, klasslärare och
modersmålslärare bedömer ett barns pragmatiska förmåga, dels om eec behöver modifieras
för framtida tillämpning på gruppen svensk-arabiska barn.
I studien medverkade 24 personer: 14 föräldrar, 7 klasslärare och 3 modersmålslärare. Dessa
fyllde i sammanlagt 41 enkäter för 14 svensk-arabiska barn utan språkstörning i åldern 7:7-
11:11 år. 6 klasslärare och 2 modersmålslärare fyllde i enkäter för fler än ett... (More)
Syftet med denna studie var att pröva tillämpligheten hos Children's Communication
Checklist, CCC, på en grupp svensk-arabiska barn. För att få tillgång till så många
medverkande föräldrar som möjligt översattes Svenska CCC till arabiska. V åra
frågeställningar var dels om det finns skillnader i hur föräldrar, klasslärare och
modersmålslärare bedömer ett barns pragmatiska förmåga, dels om eec behöver modifieras
för framtida tillämpning på gruppen svensk-arabiska barn.
I studien medverkade 24 personer: 14 föräldrar, 7 klasslärare och 3 modersmålslärare. Dessa
fyllde i sammanlagt 41 enkäter för 14 svensk-arabiska barn utan språkstörning i åldern 7:7-
11:11 år. 6 klasslärare och 2 modersmålslärare fyllde i enkäter för fler än ett barn, då vissa av
barnen kom från samma klass.
Utifrån resultaten drar vi slutsatsen att Svenska CCC kunde tillämpas på denna grupp svenskarabiska
barn, men att vissa modifieringar i enkäten bör genomföras. Resultaten visar också
att det fanns skillnader i hur barnens föräldrar, modersmålslärare och klasslärare bedömde
deras pragmatiska förmåga. Skillnaderna var statistiskt signifikanta mellan å ena sidan
klasslärare och å andra sidan föräldrar respektive modersmålslärare. Således var föräldrar och
modersmålslärare mest samstämmiga i sina bedömningar. Det går inte att dra enkla slutsatser
utifrån detta resultat, men vi anser att det är nödvändigt att kulturella aspekter tas i beaktande
vid bedömning av den pragmatiska förmågan hos barn.
3 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahmad Ali, Hanan and Bouaziz, Carina
supervisor
organization
course
LOGM81 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862473
date added to LUP
2012-07-16 10:30:42
date last changed
2012-07-16 10:30:42
@misc{2862473,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att pröva tillämpligheten hos Children's Communication
Checklist, CCC, på en grupp svensk-arabiska barn. För att få tillgång till så många
medverkande föräldrar som möjligt översattes Svenska CCC till arabiska. V åra
frågeställningar var dels om det finns skillnader i hur föräldrar, klasslärare och
modersmålslärare bedömer ett barns pragmatiska förmåga, dels om eec behöver modifieras
för framtida tillämpning på gruppen svensk-arabiska barn.
I studien medverkade 24 personer: 14 föräldrar, 7 klasslärare och 3 modersmålslärare. Dessa
fyllde i sammanlagt 41 enkäter för 14 svensk-arabiska barn utan språkstörning i åldern 7:7-
11:11 år. 6 klasslärare och 2 modersmålslärare fyllde i enkäter för fler än ett barn, då vissa av
barnen kom från samma klass.
Utifrån resultaten drar vi slutsatsen att Svenska CCC kunde tillämpas på denna grupp svenskarabiska
barn, men att vissa modifieringar i enkäten bör genomföras. Resultaten visar också
att det fanns skillnader i hur barnens föräldrar, modersmålslärare och klasslärare bedömde
deras pragmatiska förmåga. Skillnaderna var statistiskt signifikanta mellan å ena sidan
klasslärare och å andra sidan föräldrar respektive modersmålslärare. Således var föräldrar och
modersmålslärare mest samstämmiga i sina bedömningar. Det går inte att dra enkla slutsatser
utifrån detta resultat, men vi anser att det är nödvändigt att kulturella aspekter tas i beaktande
vid bedömning av den pragmatiska förmågan hos barn.
3},
 author    = {Ahmad Ali, Hanan and Bouaziz, Carina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Children's Communication Checklist vid bedömning av svenskarabiska barn},
 year     = {2009},
}