Advanced

”Ordet klang är tomt i sig om det inte vibrerar någonstans hos personen i fråga” - En kvalitativ intervjustudie som undersöker beröringspunkter mellan fyra sångpedagogers tankar, metoder och förhållningssätt till klang och sound i sin sångundervisning.

Ekespong, Mirjam (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: The word timbre in itself doesn’t mean anything if it’s not incorporated with the individual person.
This study aims to examine similarities between four vocal coaches regarding their approach to the work with tone colour, the timbre in their students’ voices. This study is based on a qualitative interview method with semi-structured interviews as a starting point. The recorded
interviews were first processed through transcription, and then certain parts relevant to the study’s main purpose were selected. The theoretical background is based on vocal literature, and literature concerning the aspect of learning through social interaction. The main questions in the study are: Does the expression tone colour have the same meaning for... (More)
Title: The word timbre in itself doesn’t mean anything if it’s not incorporated with the individual person.
This study aims to examine similarities between four vocal coaches regarding their approach to the work with tone colour, the timbre in their students’ voices. This study is based on a qualitative interview method with semi-structured interviews as a starting point. The recorded
interviews were first processed through transcription, and then certain parts relevant to the study’s main purpose were selected. The theoretical background is based on vocal literature, and literature concerning the aspect of learning through social interaction. The main questions in the study are: Does the expression tone colour have the same meaning for the different teachers? What effect does the terms' meaning have for their individual approach? What circumstances do they perceive affect their students’ access to tone colour? What is their approach concerning the students’ personal integrity working with tone colour? What significance
does the students’ access to interpretation and creativity have for working with tone colour? Main conclusions of the study are that the vocal coaches inspite of an individual approach and differences between preferences regarding tone colour put great emphasis on the students’ individual expression and tone colour. The study also shows that they all use the students’ feelings and experiences as a tool for working with tone colour, they integrate the students' inner world of ideas as a tool for further development in tone colour, both technically and for interpretation of the singing material that the vocal coaches and their students work on in the lessons. (Less)
Abstract (Swedish)
”Ordet klang är tomt i sig om det inte vibrerar någonstans hos personen i fråga”
Denna studie syftar till att undersöka vilka beröringspunkter som finns i fyra sångpedagogers förhållningsätt och tankar kring klang och sound i sångundervisning. Insamling av dataunderlag till resultatet har skett genom en kvalitativ intervjumetod med halvstrukturerade samtal som utgångspunkt. Därefter har resultaten bearbetats mot en bakgrund av, dels sånglitteratur, dels litteratur som beskriver lärande som en sociokulturell handling där kunskap föds genom interaktion med omvärlden. Studiens huvudsakliga frågeställningar är: Betyder begreppet
klang och sound samma sak för de olika pedagogerna? Vilken betydelse har begreppens innebörd för deras... (More)
”Ordet klang är tomt i sig om det inte vibrerar någonstans hos personen i fråga”
Denna studie syftar till att undersöka vilka beröringspunkter som finns i fyra sångpedagogers förhållningsätt och tankar kring klang och sound i sångundervisning. Insamling av dataunderlag till resultatet har skett genom en kvalitativ intervjumetod med halvstrukturerade samtal som utgångspunkt. Därefter har resultaten bearbetats mot en bakgrund av, dels sånglitteratur, dels litteratur som beskriver lärande som en sociokulturell handling där kunskap föds genom interaktion med omvärlden. Studiens huvudsakliga frågeställningar är: Betyder begreppet
klang och sound samma sak för de olika pedagogerna? Vilken betydelse har begreppens innebörd för deras förhållningssätt? Vilka omständigheter kan påverka sångstudentens tillgång till klang och sound? Hur förhåller sig pedagogerna till sångstudenternas personliga integritet i arbetet med klang och sound? Vilken betydelse har sångstudenternas tillgång utryck och kreativitet i arbetet med klang och sound? De största slutsatserna för studien är att sångpedagogerna
trots olika arbetssätt och klangpreferenser lägger stor vikt vid det personliga uttrycket och klangkaraktären hos studenterna. Studien visar även på att sångpedagogerna arbetar med klang och sound genom sångstudenternas upplevda kunskap, de integrerar och knyter an till
studenternas inre och yttre idévärld som verktyg för vidare utveckling av klangen eller soundet, både som ett hjälpmedel för teknik och för interpretation i det sångmaterial som de arbetar med. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekespong, Mirjam
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
learning, sound, tone colour, vocalcoach, vocal technique, vocal pedagogy. interpretation, röstklang, sociokulturellt lärande, sångteknik, sångpedagog, sångpedagogik
language
Swedish
id
2862516
date added to LUP
2012-07-16 12:00:19
date last changed
2012-07-16 12:00:19
@misc{2862516,
 abstract   = {Title: The word timbre in itself doesn’t mean anything if it’s not incorporated with the individual person.
This study aims to examine similarities between four vocal coaches regarding their approach to the work with tone colour, the timbre in their students’ voices. This study is based on a qualitative interview method with semi-structured interviews as a starting point. The recorded
interviews were first processed through transcription, and then certain parts relevant to the study’s main purpose were selected. The theoretical background is based on vocal literature, and literature concerning the aspect of learning through social interaction. The main questions in the study are: Does the expression tone colour have the same meaning for the different teachers? What effect does the terms' meaning have for their individual approach? What circumstances do they perceive affect their students’ access to tone colour? What is their approach concerning the students’ personal integrity working with tone colour? What significance
does the students’ access to interpretation and creativity have for working with tone colour? Main conclusions of the study are that the vocal coaches inspite of an individual approach and differences between preferences regarding tone colour put great emphasis on the students’ individual expression and tone colour. The study also shows that they all use the students’ feelings and experiences as a tool for working with tone colour, they integrate the students' inner world of ideas as a tool for further development in tone colour, both technically and for interpretation of the singing material that the vocal coaches and their students work on in the lessons.},
 author    = {Ekespong, Mirjam},
 keyword   = {learning,sound,tone colour,vocalcoach,vocal technique,vocal pedagogy. interpretation,röstklang,sociokulturellt lärande,sångteknik,sångpedagog,sångpedagogik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Ordet klang är tomt i sig om det inte vibrerar någonstans hos personen i fråga” - En kvalitativ intervjustudie som undersöker beröringspunkter mellan fyra sångpedagogers tankar, metoder och förhållningssätt till klang och sound i sin sångundervisning.},
 year     = {2012},
}