Advanced

Arbetsminne och lexikal förmåga hos fyraåringar med typisk språkutveckling

Larsson, Selma and Linder, Emma (2009) LOGM81 20091
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Flera undersökningar har visat att det finns ett samband mellan arbetsminne och lexikal
fo1måga hos barn. En del forskare menar att språkstörning kan vara relaterad till en brist i
arbetsminnets fonologiska loop, det fonologiska korttidsminnet. Andra menar att formågan
att samtidigt manipulera och lagra all slags infonnation, inte bara fonologisk, kan ligga
bakom bristande ordfoiTåd hos barn med språkstörning.
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan lexikal formåga och olika mått på
arbetsminne hos fyraåringar med typisk språkutveckling. En annan målsättning var att få en
uppfattning om huruvida det finns signifikanta samband mellan resultaten på några tester som
används for att mäta olika aspekter av lexikal formåga.... (More)
Flera undersökningar har visat att det finns ett samband mellan arbetsminne och lexikal
fo1måga hos barn. En del forskare menar att språkstörning kan vara relaterad till en brist i
arbetsminnets fonologiska loop, det fonologiska korttidsminnet. Andra menar att formågan
att samtidigt manipulera och lagra all slags infonnation, inte bara fonologisk, kan ligga
bakom bristande ordfoiTåd hos barn med språkstörning.
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan lexikal formåga och olika mått på
arbetsminne hos fyraåringar med typisk språkutveckling. En annan målsättning var att få en
uppfattning om huruvida det finns signifikanta samband mellan resultaten på några tester som
används for att mäta olika aspekter av lexikal formåga. Dessa tester var PPVT och Auditiv
analogi ur ITP A. Dessutom undersöktes även Fonem testet, Stora versionen, som
ursprungligen är utfonnat for att undersöka fonologisk fonnåga hos barn men ibland även
används for att få en uppfattning om lexikonets storlek.
I studien medverkade 41 barn med typisk språkutveckling i åldrarna 4;0-4; 11 år. Resultaten
visar att mått på receptivt lexikon koiTelerade signifikant med mått på komplext arbetsminne,
det vill säga fonnågan till san1tidig bearbetning och lagring, men inte med fonologiskt
korttidsminne mätt med nonordsrepetition. Samtliga lexikala tester som användes koiTelerade
signifikant med varandra.
Då sambandet mellan receptivt lexikon och fonologiskt korttidsminne i tidigare studier har
påvisats hos yngre barn, kan resultaten från foreliggande studie tolkas som att sambandet
forsvinner någonstans mellan fyra och fem års ålder.
Eftersom resultaten på de lexikala testerna koiTelerade med varandra antar vi att de mäter
relaterade rormågor. Resultatet på Fonemtestet koiTelerade som tidigare nänmts med
resultaten på de övriga lexikala testema i studien. Dock indikerar testresultatets medelvärde
och spridning att det är tveksamt om Fonemtestet är lämpligt for att mäta lexikal fonnåga hos
fyraåringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Selma and Linder, Emma
supervisor
organization
course
LOGM81 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862530
date added to LUP
2012-07-16 14:20:09
date last changed
2012-07-16 14:20:09
@misc{2862530,
 abstract   = {Flera undersökningar har visat att det finns ett samband mellan arbetsminne och lexikal
fo1måga hos barn. En del forskare menar att språkstörning kan vara relaterad till en brist i
arbetsminnets fonologiska loop, det fonologiska korttidsminnet. Andra menar att formågan
att samtidigt manipulera och lagra all slags infonnation, inte bara fonologisk, kan ligga
bakom bristande ordfoiTåd hos barn med språkstörning.
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan lexikal formåga och olika mått på
arbetsminne hos fyraåringar med typisk språkutveckling. En annan målsättning var att få en
uppfattning om huruvida det finns signifikanta samband mellan resultaten på några tester som
används for att mäta olika aspekter av lexikal formåga. Dessa tester var PPVT och Auditiv
analogi ur ITP A. Dessutom undersöktes även Fonem testet, Stora versionen, som
ursprungligen är utfonnat for att undersöka fonologisk fonnåga hos barn men ibland även
används for att få en uppfattning om lexikonets storlek.
I studien medverkade 41 barn med typisk språkutveckling i åldrarna 4;0-4; 11 år. Resultaten
visar att mått på receptivt lexikon koiTelerade signifikant med mått på komplext arbetsminne,
det vill säga fonnågan till san1tidig bearbetning och lagring, men inte med fonologiskt
korttidsminne mätt med nonordsrepetition. Samtliga lexikala tester som användes koiTelerade
signifikant med varandra.
Då sambandet mellan receptivt lexikon och fonologiskt korttidsminne i tidigare studier har
påvisats hos yngre barn, kan resultaten från foreliggande studie tolkas som att sambandet
forsvinner någonstans mellan fyra och fem års ålder.
Eftersom resultaten på de lexikala testerna koiTelerade med varandra antar vi att de mäter
relaterade rormågor. Resultatet på Fonemtestet koiTelerade som tidigare nänmts med
resultaten på de övriga lexikala testema i studien. Dock indikerar testresultatets medelvärde
och spridning att det är tveksamt om Fonemtestet är lämpligt for att mäta lexikal fonnåga hos
fyraåringar.},
 author    = {Larsson, Selma and Linder, Emma},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsminne och lexikal förmåga hos fyraåringar med typisk språkutveckling},
 year     = {2009},
}