Advanced

Flamenco - Läroprocesser och strategier vid undervisning av flamencogitarr

Påhlsson, Johan (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Flamenco - Strategies in the teaching and learning process of flamenco guitar
The purpose of this study is to investigate the flamenco style of music as an art form and from a theoretical, historical and musically educational perspective. There is little or no flamenco literature written in Swedish. This means that flamenco performers in Sweden, who have no knowledge of the Spanish language, have trouble assimilating the literature of the subject. Therefore, I have chosen to place great emphasis on the theoretical side of flamenco. My main reason for choosing this goal is to make it possible for Swedish people to understand
flamenco from a theoretical and historical perspective, not just musical. This is something that I believe... (More)
Title: Flamenco - Strategies in the teaching and learning process of flamenco guitar
The purpose of this study is to investigate the flamenco style of music as an art form and from a theoretical, historical and musically educational perspective. There is little or no flamenco literature written in Swedish. This means that flamenco performers in Sweden, who have no knowledge of the Spanish language, have trouble assimilating the literature of the subject. Therefore, I have chosen to place great emphasis on the theoretical side of flamenco. My main reason for choosing this goal is to make it possible for Swedish people to understand
flamenco from a theoretical and historical perspective, not just musical. This is something that I believe is fundamental to the understanding of this art form. Another objective of this study was to investigate flamenco from the perspective of the teacher. The study is based on qualitative research and survey research. An important research question has been to investigate what are considered the most difficult elements in flamenco guitar for Swedish people. Studies show that the guitar technique and rhythm are considered the most challenging to learn. They also show the importance of totally devoting yourself to flamenco to understand and appreciate it in its entirety. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete är att undersöka flamenco som musikstil och konstform ur ett teoretiskt, historiskt och musikpedagogiskt perspektiv. Det finns liten eller ingen flamencolitteratur skriven på svenska. Detta gör att flamencoutövare i Sverige som inte har någon kunskap i spanska har svårt att tillgodogöra sig den litteratur som finns i ämnet. Följaktligen har jag valt att lägga stor vikt vid teoridelen. Anledningen till detta är att jag har haft som mål att
möjliggöra för svenskar att kunna ta del av flamenco ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Något som jag anser vara fundamentalt för förståelsen av denna konstform. Ett annat mål med studien har varit att undersöka flamenco ur ett undervisningsperspektiv. Studien... (More)
Syftet med detta examensarbete är att undersöka flamenco som musikstil och konstform ur ett teoretiskt, historiskt och musikpedagogiskt perspektiv. Det finns liten eller ingen flamencolitteratur skriven på svenska. Detta gör att flamencoutövare i Sverige som inte har någon kunskap i spanska har svårt att tillgodogöra sig den litteratur som finns i ämnet. Följaktligen har jag valt att lägga stor vikt vid teoridelen. Anledningen till detta är att jag har haft som mål att
möjliggöra för svenskar att kunna ta del av flamenco ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Något som jag anser vara fundamentalt för förståelsen av denna konstform. Ett annat mål med studien har varit att undersöka flamenco ur ett undervisningsperspektiv. Studien baseras på
kvalitativ forskning och enkätundersökning. En viktig forskningsfråga har varit att undersöka vad som betraktas som det svåraste moment inom flamencogitarr för svenskar. Slutsatser som kan dras av detta visar att gitarrtekniken och taktarterna anses som det mest krävande att lära sig. Den visar också på vikten av att lyssna mycket och att totalt hänge sig åt flamenco för att kunna förstå och uppskatta den till fullo. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Påhlsson, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
flamenco, flamenco guitar, flamenco history, flamenco technique, flamenco theory, teaching process, learning process, flamencogitarr, flamencohistoria, flamencoteknik, flamencoteori, läroprocesser, undervisning
language
Swedish
id
2862538
date added to LUP
2012-07-16 14:35:38
date last changed
2012-07-16 14:35:38
@misc{2862538,
 abstract   = {Title: Flamenco - Strategies in the teaching and learning process of flamenco guitar
The purpose of this study is to investigate the flamenco style of music as an art form and from a theoretical, historical and musically educational perspective. There is little or no flamenco literature written in Swedish. This means that flamenco performers in Sweden, who have no knowledge of the Spanish language, have trouble assimilating the literature of the subject. Therefore, I have chosen to place great emphasis on the theoretical side of flamenco. My main reason for choosing this goal is to make it possible for Swedish people to understand
flamenco from a theoretical and historical perspective, not just musical. This is something that I believe is fundamental to the understanding of this art form. Another objective of this study was to investigate flamenco from the perspective of the teacher. The study is based on qualitative research and survey research. An important research question has been to investigate what are considered the most difficult elements in flamenco guitar for Swedish people. Studies show that the guitar technique and rhythm are considered the most challenging to learn. They also show the importance of totally devoting yourself to flamenco to understand and appreciate it in its entirety.},
 author    = {Påhlsson, Johan},
 keyword   = {flamenco,flamenco guitar,flamenco history,flamenco technique,flamenco theory,teaching process,learning process,flamencogitarr,flamencohistoria,flamencoteknik,flamencoteori,läroprocesser,undervisning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flamenco - Läroprocesser och strategier vid undervisning av flamencogitarr},
 year     = {2012},
}