Advanced

Motorisk skrivförmåga och textkvalitet: En jämförande studie av hand- och datorskrivna berättelser i skolår 7

Egevad, Cecilia (2009) LOGM81 20091
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Studiens huvudsyfte var att undersöka skillnader i textkvalitet mellan hand- och datorskrivna
texter och vilken roll motorisk skrivförmåga spelar. Med motorisk skrivförmåga menas med
vilket flyt en person kan skriva då den kognitiva belastningen är minimerad. Ä ven fler faktorer
som kunde tänkas påverka skrivandet undersöktes, nämligenarbetsminnes-och rättstavningsförmåga,
textlängd, redigering, textproduktivitet och datorvana.
Tjugo elever i skolår 7 utan kända läs- och skrivproblem ingick i studien. Eleverna skrev en
berättelse för hand och en på dator och deras motoriska skrivförmåga undersöktes på båda
modaliteterna. På datorn spelades deras skrivande in med tangentloggningsprogram och för
hand på en skrivplatta.
statistiska... (More)
Studiens huvudsyfte var att undersöka skillnader i textkvalitet mellan hand- och datorskrivna
texter och vilken roll motorisk skrivförmåga spelar. Med motorisk skrivförmåga menas med
vilket flyt en person kan skriva då den kognitiva belastningen är minimerad. Ä ven fler faktorer
som kunde tänkas påverka skrivandet undersöktes, nämligenarbetsminnes-och rättstavningsförmåga,
textlängd, redigering, textproduktivitet och datorvana.
Tjugo elever i skolår 7 utan kända läs- och skrivproblem ingick i studien. Eleverna skrev en
berättelse för hand och en på dator och deras motoriska skrivförmåga undersöktes på båda
modaliteterna. På datorn spelades deras skrivande in med tangentloggningsprogram och för
hand på en skrivplatta.
statistiska analyser visade inte på någon signifikant skillnad i textkvalitet mellan modaliteterna.
Däremot hade eleverna en mycket större motorisk skrivförmåga på dator än ror hand. Inga
samband fanns mellan arbetsminnes- och rättstavningsförmåga och textkvalitet. Resultaten
tolkas som att elevernas lågnivåskrivprocesser automatiserats hos majoriteten.
Elevernas datorvana och modalitetspreferens påverkar troligtvis den motoriska skrivförmågan
och textkvaliteten vilket i klinik kan vara viktigt att ha i åtanke. En analys av elevernas datorredigering
tyder på att många elever saknar tangentbordskunskap vilket kan ha påverkat att
eleverna inte skrev bättre texter på dator trots högre motorisk skrivförmåga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Egevad, Cecilia
supervisor
organization
course
LOGM81 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862598
date added to LUP
2012-07-16 15:47:33
date last changed
2012-07-16 15:47:33
@misc{2862598,
 abstract   = {Studiens huvudsyfte var att undersöka skillnader i textkvalitet mellan hand- och datorskrivna
texter och vilken roll motorisk skrivförmåga spelar. Med motorisk skrivförmåga menas med
vilket flyt en person kan skriva då den kognitiva belastningen är minimerad. Ä ven fler faktorer
som kunde tänkas påverka skrivandet undersöktes, nämligenarbetsminnes-och rättstavningsförmåga,
textlängd, redigering, textproduktivitet och datorvana.
Tjugo elever i skolår 7 utan kända läs- och skrivproblem ingick i studien. Eleverna skrev en
berättelse för hand och en på dator och deras motoriska skrivförmåga undersöktes på båda
modaliteterna. På datorn spelades deras skrivande in med tangentloggningsprogram och för
hand på en skrivplatta.
statistiska analyser visade inte på någon signifikant skillnad i textkvalitet mellan modaliteterna.
Däremot hade eleverna en mycket större motorisk skrivförmåga på dator än ror hand. Inga
samband fanns mellan arbetsminnes- och rättstavningsförmåga och textkvalitet. Resultaten
tolkas som att elevernas lågnivåskrivprocesser automatiserats hos majoriteten.
Elevernas datorvana och modalitetspreferens påverkar troligtvis den motoriska skrivförmågan
och textkvaliteten vilket i klinik kan vara viktigt att ha i åtanke. En analys av elevernas datorredigering
tyder på att många elever saknar tangentbordskunskap vilket kan ha påverkat att
eleverna inte skrev bättre texter på dator trots högre motorisk skrivförmåga.},
 author    = {Egevad, Cecilia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motorisk skrivförmåga och textkvalitet: En jämförande studie av hand- och datorskrivna berättelser i skolår 7},
 year     = {2009},
}