Advanced

Samtal mellan barn med funktionshinder och deras syskon ur ett interaktionsperspektiv

Viberg, Ann-Sofie (2008) LOGM81 20081
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
I föreliggande studie har interaktionen mellan barn med cerebral
pares eller ryggmärgsbråck med hydrocefalus och deras syskon
studerats. Sex barn med funktionshinder deltog i studien, tre med
ett yngre syskon och tre med ett äldre syskon. Ett specifikt syfte
var att inom den utvalda gruppen studera en eventuell inverkan av
födelseordningen mellan syskonen utifrån ett dominansperspektiv.
Analysen av samtalen genomfördes med hjälp av initiativ- och
responsanalys (Line!! & Gustavsson, 1987). Resultaten visade att
den inbördes dominansfördelningen mellan flertalet av
syskonparen skiljde sig från fördelningen man generellt har
observerat mellan syskon med typisk utveckling, där det äldsta
syskonet har den mest dominanta rollen. I... (More)
I föreliggande studie har interaktionen mellan barn med cerebral
pares eller ryggmärgsbråck med hydrocefalus och deras syskon
studerats. Sex barn med funktionshinder deltog i studien, tre med
ett yngre syskon och tre med ett äldre syskon. Ett specifikt syfte
var att inom den utvalda gruppen studera en eventuell inverkan av
födelseordningen mellan syskonen utifrån ett dominansperspektiv.
Analysen av samtalen genomfördes med hjälp av initiativ- och
responsanalys (Line!! & Gustavsson, 1987). Resultaten visade att
den inbördes dominansfördelningen mellan flertalet av
syskonparen skiljde sig från fördelningen man generellt har
observerat mellan syskon med typisk utveckling, där det äldsta
syskonet har den mest dominanta rollen. I gruppen där barnen med
funktionshinder var äldre än syskonen pekade i stort sett samtliga
resultat på att det var syskonen som hade den mest dominant rollen
i samtalen. Mönstret var inte lika tydligt för gruppen där barnen
med funktionshinder var yngre och det gick i denna grupp inte att
utläsa om syskonen hade en mer eller mindre dominant roll än
barnen med funktionshinder. Studiens resultat visade att mental
ålder och språkförståelse hos barnet med funktionshinder föreföll
ha betydelse för dominansfördelningen mellan syskonen. Graden
av motorisk funktionsnedsättning föreföll inte ha lika stor
inverkan. Ä ven vissa interaktionella skillnader mellan de båda
diagnosgrupperna observerades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Viberg, Ann-Sofie
supervisor
organization
course
LOGM81 20081
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862719
date added to LUP
2012-07-17 11:30:58
date last changed
2012-07-17 11:30:58
@misc{2862719,
 abstract   = {I föreliggande studie har interaktionen mellan barn med cerebral
pares eller ryggmärgsbråck med hydrocefalus och deras syskon
studerats. Sex barn med funktionshinder deltog i studien, tre med
ett yngre syskon och tre med ett äldre syskon. Ett specifikt syfte
var att inom den utvalda gruppen studera en eventuell inverkan av
födelseordningen mellan syskonen utifrån ett dominansperspektiv.
Analysen av samtalen genomfördes med hjälp av initiativ- och
responsanalys (Line!! & Gustavsson, 1987). Resultaten visade att
den inbördes dominansfördelningen mellan flertalet av
syskonparen skiljde sig från fördelningen man generellt har
observerat mellan syskon med typisk utveckling, där det äldsta
syskonet har den mest dominanta rollen. I gruppen där barnen med
funktionshinder var äldre än syskonen pekade i stort sett samtliga
resultat på att det var syskonen som hade den mest dominant rollen
i samtalen. Mönstret var inte lika tydligt för gruppen där barnen
med funktionshinder var yngre och det gick i denna grupp inte att
utläsa om syskonen hade en mer eller mindre dominant roll än
barnen med funktionshinder. Studiens resultat visade att mental
ålder och språkförståelse hos barnet med funktionshinder föreföll
ha betydelse för dominansfördelningen mellan syskonen. Graden
av motorisk funktionsnedsättning föreföll inte ha lika stor
inverkan. Ä ven vissa interaktionella skillnader mellan de båda
diagnosgrupperna observerades.},
 author    = {Viberg, Ann-Sofie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samtal mellan barn med funktionshinder och deras syskon ur ett interaktionsperspektiv},
 year     = {2008},
}