Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vems kommunikationsförmåga är det som bedöms? En studie om faktorer hos omgivningen som påverkar kommunikationen med vuxna personer som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK

Andersson, Ida and Eriksson, Monica (2003) LOGM81 20031
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Försökspersonerna som studerades är personal kring vuxna personer med utvecklingsstöming
som använder Bliss som AKK -sätt. Syftet med föreliggande arbete har varit att studera om
och i så fall hur personalens kunskap och attityd påverkade deras bedömning av
blissanvändarens spontana kommunikationsföm1åga. Vi ville också studera vilken betydelse
personalens kunskap om och attityd till kommunikation via alternativ och kompletterande
kommunikation (AKK) har för deras upplevelse av kommunikation med blissanvändare.
I studien ingick totalt 23 försökspersoner som arbetar kring tre vuxna blissanvändare med
utvecklingsstörning. Av försökspersonerna var 8 personer personal i blissanvändarnas
hemmiljö, 8 personer var personal i daglig... (More)
Försökspersonerna som studerades är personal kring vuxna personer med utvecklingsstöming
som använder Bliss som AKK -sätt. Syftet med föreliggande arbete har varit att studera om
och i så fall hur personalens kunskap och attityd påverkade deras bedömning av
blissanvändarens spontana kommunikationsföm1åga. Vi ville också studera vilken betydelse
personalens kunskap om och attityd till kommunikation via alternativ och kompletterande
kommunikation (AKK) har för deras upplevelse av kommunikation med blissanvändare.
I studien ingick totalt 23 försökspersoner som arbetar kring tre vuxna blissanvändare med
utvecklingsstörning. Av försökspersonerna var 8 personer personal i blissanvändarnas
hemmiljö, 8 personer var personal i daglig verksamhet och 7 personer var personal från
vuxenhabiliteringen. Metoderna som användes var skattning av spontan kommw1ikation hos
blissanvändarna och intervju med personalen. Svaren analyserades och jämfördes utifrån
samstännnighet och skillnader i skattning och intervjusvar.
Resultatet visar att bedömning av spontan kommunikation via AKK påverkas av bedömarens
kunskap om koll1lnw1ikation. Kunskap om kommunikation via AKK har betydelse för
samstämmigheten då personalen som gått blisskurs skattar mer san1stämmigt än de som ej gått
blisskurs. Huruvida försökspersonernas attityder påverkar förmågan att skatta brukarens
förmåga till spontan kommunikation eller deras fdrn1åga till god kommunikation med AKKanvändaren
går inte att tolka utifrån resultaten då vi inte hittat några avsevärda skillnader i
försökspersonernas attityd till AKK.
Resultatet av skattningen visar att enbart hur länge personalen arbetat tillsammans med
brukaren inte är avgörande för förmågan till god koll1lnunikation med brukaren. Flera av
försökspersonerna vittnar dock i intervjun om att käll11edom om brukaren har betydelse för
god kommunikation med brukaren och att kärmedomen ökar ju mer de lär kärma brukaren.
Resultatet visar också att personalen är i behov av kunskap och handledning. Då omgivningen
runt AKK -användarna är central är det nödvändigt att lägga ner stora resurser på omgivningen
för att kommunikation med AKK ska kunna utvecklas och få samma status som tal. Detta får
att tillgodose AKK-användarens självklara rätt till god kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ida and Eriksson, Monica
supervisor
organization
course
LOGM81 20031
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2911772
date added to LUP
2012-07-23 11:26:57
date last changed
2012-07-23 11:26:57
@misc{2911772,
 abstract   = {Försökspersonerna som studerades är personal kring vuxna personer med utvecklingsstöming
som använder Bliss som AKK -sätt. Syftet med föreliggande arbete har varit att studera om
och i så fall hur personalens kunskap och attityd påverkade deras bedömning av
blissanvändarens spontana kommunikationsföm1åga. Vi ville också studera vilken betydelse
personalens kunskap om och attityd till kommunikation via alternativ och kompletterande
kommunikation (AKK) har för deras upplevelse av kommunikation med blissanvändare.
I studien ingick totalt 23 försökspersoner som arbetar kring tre vuxna blissanvändare med
utvecklingsstörning. Av försökspersonerna var 8 personer personal i blissanvändarnas
hemmiljö, 8 personer var personal i daglig verksamhet och 7 personer var personal från
vuxenhabiliteringen. Metoderna som användes var skattning av spontan kommw1ikation hos
blissanvändarna och intervju med personalen. Svaren analyserades och jämfördes utifrån
samstännnighet och skillnader i skattning och intervjusvar.
Resultatet visar att bedömning av spontan kommunikation via AKK påverkas av bedömarens
kunskap om koll1lnw1ikation. Kunskap om kommunikation via AKK har betydelse för
samstämmigheten då personalen som gått blisskurs skattar mer san1stämmigt än de som ej gått
blisskurs. Huruvida försökspersonernas attityder påverkar förmågan att skatta brukarens
förmåga till spontan kommunikation eller deras fdrn1åga till god kommunikation med AKKanvändaren
går inte att tolka utifrån resultaten då vi inte hittat några avsevärda skillnader i
försökspersonernas attityd till AKK.
Resultatet av skattningen visar att enbart hur länge personalen arbetat tillsammans med
brukaren inte är avgörande för förmågan till god koll1lnunikation med brukaren. Flera av
försökspersonerna vittnar dock i intervjun om att käll11edom om brukaren har betydelse för
god kommunikation med brukaren och att kärmedomen ökar ju mer de lär kärma brukaren.
Resultatet visar också att personalen är i behov av kunskap och handledning. Då omgivningen
runt AKK -användarna är central är det nödvändigt att lägga ner stora resurser på omgivningen
för att kommunikation med AKK ska kunna utvecklas och få samma status som tal. Detta får
att tillgodose AKK-användarens självklara rätt till god kommunikation.},
 author    = {Andersson, Ida and Eriksson, Monica},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vems kommunikationsförmåga är det som bedöms? En studie om faktorer hos omgivningen som påverkar kommunikationen med vuxna personer som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK},
 year     = {2003},
}