Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Läsförståelse hos sex barn diagnostiserade medAD/HD

Brinck, Jesper and Lamm, Kajsa (2003) LOGM81 20031
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Barn med koncentrationssvårigheter och lässvårigheter har en utsatt situation i dagens samhälle.
Barn förväntas tidigt klara egenstudier i skolan, vilket ställer stora krav på manitorering av det
egna kunskapsinhämtandet samt en väl fungerande läsning.
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en specifik läsförståelseprofil vid AD/HD
samt att se vilka grundläggande förutsättnin~r som samverkar får utvecklingen av en fungerande
läsförståelse. För detta ändamål testades sex barn diagnostiserade med AD/HD samt sex åldersoch
könsmatchade kontroller med läsförståelsetest Föräldrarna till barnen med AD/HD hade
redan innan fyllt i ett skattningsformulär kallat "Enkät 5-15 nordiskt formulär för utredning av
barns utveckling... (More)
Barn med koncentrationssvårigheter och lässvårigheter har en utsatt situation i dagens samhälle.
Barn förväntas tidigt klara egenstudier i skolan, vilket ställer stora krav på manitorering av det
egna kunskapsinhämtandet samt en väl fungerande läsning.
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en specifik läsförståelseprofil vid AD/HD
samt att se vilka grundläggande förutsättnin~r som samverkar får utvecklingen av en fungerande
läsförståelse. För detta ändamål testades sex barn diagnostiserade med AD/HD samt sex åldersoch
könsmatchade kontroller med läsförståelsetest Föräldrarna till barnen med AD/HD hade
redan innan fyllt i ett skattningsformulär kallat "Enkät 5-15 nordiskt formulär för utredning av
barns utveckling och beteende". Utfallet på läsfcirståelsetest och 5-15 jämfördes.
Resultaten visar på en skillnad mellan de båda testade grupperna vad gäller staninepoäng samt
antal rätt och fel på 1äsfcirståelsetest. De skiljer sig även åt när det gäller feltyp er. Vi fann inget
entydigt svar att man med hjälp av 5-15 kan predieera läsförståelseproblem. Vi bedömer att man
med hjälp av 5-15 kan predieera inlärningssvårigheter i stort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brinck, Jesper and Lamm, Kajsa
supervisor
organization
course
LOGM81 20031
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2930486
date added to LUP
2012-07-24 14:08:26
date last changed
2012-07-24 14:08:26
@misc{2930486,
 abstract   = {Barn med koncentrationssvårigheter och lässvårigheter har en utsatt situation i dagens samhälle.
Barn förväntas tidigt klara egenstudier i skolan, vilket ställer stora krav på manitorering av det
egna kunskapsinhämtandet samt en väl fungerande läsning.
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en specifik läsförståelseprofil vid AD/HD
samt att se vilka grundläggande förutsättnin~r som samverkar får utvecklingen av en fungerande
läsförståelse. För detta ändamål testades sex barn diagnostiserade med AD/HD samt sex åldersoch
könsmatchade kontroller med läsförståelsetest Föräldrarna till barnen med AD/HD hade
redan innan fyllt i ett skattningsformulär kallat "Enkät 5-15 nordiskt formulär för utredning av
barns utveckling och beteende". Utfallet på läsfcirståelsetest och 5-15 jämfördes.
Resultaten visar på en skillnad mellan de båda testade grupperna vad gäller staninepoäng samt
antal rätt och fel på 1äsfcirståelsetest. De skiljer sig även åt när det gäller feltyp er. Vi fann inget
entydigt svar att man med hjälp av 5-15 kan predieera läsförståelseproblem. Vi bedömer att man
med hjälp av 5-15 kan predieera inlärningssvårigheter i stort.},
 author    = {Brinck, Jesper and Lamm, Kajsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Läsförståelse hos sex barn diagnostiserade medAD/HD},
 year     = {2003},
}