Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Läsförmåga och arbetsminne hos normalspråkiga barn i åk 2 till 5

Lindström, Hanna and Malmsten, Maria (2003) LOGM81 20031
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Läsförmåga innebär delsavkodning av ord och dels läsförståelse. Forskning visar att
arbetsminnet, som ansvarar för att vi samtidigt kan bearbeta och lagra information, spelar stor
roll för språkliga och kognitiva förmågor t ex läsning och problemlösning.
Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan läsförmåga och arbetsminne hos
normalspråkiga barn i åk 2 och 3 respektive 4 och 5. Vi ville även undersöka eventuella
samband mellan icke-verbal förmåga och prestation på arbetsminnestester. Vidare studerades
hur barnen presterade på vissa av läsuppgifternajämfört med om samma uppgifter gavs
muntligt. Motivet för dennajämförelse var att de yngsta barnen fortfarande befann sig i böljan
av sin läsutveckling.
I studien... (More)
Läsförmåga innebär delsavkodning av ord och dels läsförståelse. Forskning visar att
arbetsminnet, som ansvarar för att vi samtidigt kan bearbeta och lagra information, spelar stor
roll för språkliga och kognitiva förmågor t ex läsning och problemlösning.
Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan läsförmåga och arbetsminne hos
normalspråkiga barn i åk 2 och 3 respektive 4 och 5. Vi ville även undersöka eventuella
samband mellan icke-verbal förmåga och prestation på arbetsminnestester. Vidare studerades
hur barnen presterade på vissa av läsuppgifternajämfört med om samma uppgifter gavs
muntligt. Motivet för dennajämförelse var att de yngsta barnen fortfarande befann sig i böljan
av sin läsutveckling.
I studien medverkade 41 skolbarn. Barnen delades in i två årskurs grupper; åk 2 och 3
respektive 4 och 5. Vi antog att barnen i åk 2 och 3 hade en mindre etablerad läsförmåga än
barnen i åk 4 och 5. Barnen bedömdes med läsavkodnings- och läsförståelsetester,
arbetsminnestester samt ett ordmobiliseringstest Dessutom prövades barnens icke-verbala
förmåga.
Resultaten visar ett tydligt samband mellan avkodningsförmåga och arbetsminne hos barnen i
åk 2 och 3. Det fanns även ett samband mellan läsförståelse och arbetsminne i denna
årskurs grupp. I åk 4 och 5 fann vi inga samband mellan läsförmåga och arbetsminne. En
förklaring skulle kunna vara att läsförmågan blir allt mer automatiserad med stigande ålder
och allt mindre beroende av arbetsminnet, i vaije fall i den här typen av texter. Vi fann inget
samband mellan icke-verbal förmåga, mätt med Ravens Matriser (Raven, 1986), och arbetsminne.
Vidjämförelsen mellan auditivt och visuellt presenterat språkligt material (text)
framkom en signifikant skillnad på resultaten framför allt för barnen i åk 2 och 3, vilket också
visar att själva avkodningen ställer stora krav på yngre barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Hanna and Malmsten, Maria
supervisor
organization
course
LOGM81 20031
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2930650
date added to LUP
2012-07-24 14:58:02
date last changed
2012-07-24 14:58:02
@misc{2930650,
 abstract   = {Läsförmåga innebär delsavkodning av ord och dels läsförståelse. Forskning visar att
arbetsminnet, som ansvarar för att vi samtidigt kan bearbeta och lagra information, spelar stor
roll för språkliga och kognitiva förmågor t ex läsning och problemlösning.
Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan läsförmåga och arbetsminne hos
normalspråkiga barn i åk 2 och 3 respektive 4 och 5. Vi ville även undersöka eventuella
samband mellan icke-verbal förmåga och prestation på arbetsminnestester. Vidare studerades
hur barnen presterade på vissa av läsuppgifternajämfört med om samma uppgifter gavs
muntligt. Motivet för dennajämförelse var att de yngsta barnen fortfarande befann sig i böljan
av sin läsutveckling.
I studien medverkade 41 skolbarn. Barnen delades in i två årskurs grupper; åk 2 och 3
respektive 4 och 5. Vi antog att barnen i åk 2 och 3 hade en mindre etablerad läsförmåga än
barnen i åk 4 och 5. Barnen bedömdes med läsavkodnings- och läsförståelsetester,
arbetsminnestester samt ett ordmobiliseringstest Dessutom prövades barnens icke-verbala
förmåga.
Resultaten visar ett tydligt samband mellan avkodningsförmåga och arbetsminne hos barnen i
åk 2 och 3. Det fanns även ett samband mellan läsförståelse och arbetsminne i denna
årskurs grupp. I åk 4 och 5 fann vi inga samband mellan läsförmåga och arbetsminne. En
förklaring skulle kunna vara att läsförmågan blir allt mer automatiserad med stigande ålder
och allt mindre beroende av arbetsminnet, i vaije fall i den här typen av texter. Vi fann inget
samband mellan icke-verbal förmåga, mätt med Ravens Matriser (Raven, 1986), och arbetsminne.
Vidjämförelsen mellan auditivt och visuellt presenterat språkligt material (text)
framkom en signifikant skillnad på resultaten framför allt för barnen i åk 2 och 3, vilket också
visar att själva avkodningen ställer stora krav på yngre barn.},
 author    = {Lindström, Hanna and Malmsten, Maria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Läsförmåga och arbetsminne hos normalspråkiga barn i åk 2 till 5},
 year     = {2003},
}