Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Videoradiografisk analys av koordinationen mellan andning och sväljning hos friska försökspersoner

Norin, Lizett and Slott Öjenhed, Hanna (2003) LOGM81 20031
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Andning och sväljning är fundamentala förutsättningar för liv. För att kunna äta och dricka på
ett normalt sätt krävs en koordination mellan andning och sväljning. När människan sväljer
inhiberas andningen för ett ögonblick och olika studier har visat att andningsuppehållet i de
flesta fall föregås och följs av utandning. Utandning efter sväljning kan rensa svalget från
eventuell kvarstående föda och är en viktig faktor för att förhindra felsväljning till
luftvägarna. Olika neurologiska sjukdomstillstånd kan leda till oral och faryngeal dysfunktion
vid sväljning av olika kostkonsistenser, vilket kan orsaka felsväljning till luftvägarna. Dessa
patienter kan även uppvisa en störd koordination mellan andning och sväljning och denna
... (More)
Andning och sväljning är fundamentala förutsättningar för liv. För att kunna äta och dricka på
ett normalt sätt krävs en koordination mellan andning och sväljning. När människan sväljer
inhiberas andningen för ett ögonblick och olika studier har visat att andningsuppehållet i de
flesta fall föregås och följs av utandning. Utandning efter sväljning kan rensa svalget från
eventuell kvarstående föda och är en viktig faktor för att förhindra felsväljning till
luftvägarna. Olika neurologiska sjukdomstillstånd kan leda till oral och faryngeal dysfunktion
vid sväljning av olika kostkonsistenser, vilket kan orsaka felsväljning till luftvägarna. Dessa
patienter kan även uppvisa en störd koordination mellan andning och sväljning och denna
dysfunktion kan i sig utgöra en orsak till felsväljning.
Syftet med föreliggande studie var att undersöka koordinationen mellan andning och sväljning
samt bo lustransport hos tolv friska försökspersoner i åldrarna 23 -52 år. Dessa genomgick en
videoradiografisk undersökning i lateral projektion samtidigt som andningen registrerades via
en mjuk silikonmask som placerades över näsan. Försökspersonerna fick svälja två olika
kostkonsistenser; hallongel e samt tunnflytande bariumkontrast. V mje person fick genomföra
sex sväljningar. Sväljningarna analyserades avseende andningsmönster före och efter
sväljning, apnetid och pharyngeal transittid {PTT).
Resultaten visade att 83 % av sväljningarna följdes av utandning, vilket stämmer väl överens
med tidigare studier. Vad gäller andningsmönstret före sväljning var utandning visserligen det
vanligast förekommande mönstret, men inandning förekom i 35% av sväljningarna. 74% av
sväljningarna hade en PTT som var mindre än en sekund. PTT ökade signifikant med ökad
bolusvolym. Vi fann, hos våra friska försökspersoner, att apnetiden var kortare än vad som
tidigare rapporterats av Nilsson m.fl. (1997). Apnen uppgick till cirka l sekund både vid
sväljning av 5ml gelekonsistens och 5ml tunnflytande konsistens. Det fanns ingen korrelation
mellan PTT och apne.
Koordination mellan andning och sväljning är ett forskningsområde som uppmärksammas i
allt större utsträckning. Författarna hoppas att föreliggande studie ska kunna ligga till grund
för fortsatt forskning inom detta område i Sverige. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norin, Lizett and Slott Öjenhed, Hanna
supervisor
organization
course
LOGM81 20031
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2930821
date added to LUP
2012-07-24 15:21:10
date last changed
2012-07-24 15:21:10
@misc{2930821,
 abstract   = {Andning och sväljning är fundamentala förutsättningar för liv. För att kunna äta och dricka på
ett normalt sätt krävs en koordination mellan andning och sväljning. När människan sväljer
inhiberas andningen för ett ögonblick och olika studier har visat att andningsuppehållet i de
flesta fall föregås och följs av utandning. Utandning efter sväljning kan rensa svalget från
eventuell kvarstående föda och är en viktig faktor för att förhindra felsväljning till
luftvägarna. Olika neurologiska sjukdomstillstånd kan leda till oral och faryngeal dysfunktion
vid sväljning av olika kostkonsistenser, vilket kan orsaka felsväljning till luftvägarna. Dessa
patienter kan även uppvisa en störd koordination mellan andning och sväljning och denna
dysfunktion kan i sig utgöra en orsak till felsväljning.
Syftet med föreliggande studie var att undersöka koordinationen mellan andning och sväljning
samt bo lustransport hos tolv friska försökspersoner i åldrarna 23 -52 år. Dessa genomgick en
videoradiografisk undersökning i lateral projektion samtidigt som andningen registrerades via
en mjuk silikonmask som placerades över näsan. Försökspersonerna fick svälja två olika
kostkonsistenser; hallongel e samt tunnflytande bariumkontrast. V mje person fick genomföra
sex sväljningar. Sväljningarna analyserades avseende andningsmönster före och efter
sväljning, apnetid och pharyngeal transittid {PTT).
Resultaten visade att 83 % av sväljningarna följdes av utandning, vilket stämmer väl överens
med tidigare studier. Vad gäller andningsmönstret före sväljning var utandning visserligen det
vanligast förekommande mönstret, men inandning förekom i 35% av sväljningarna. 74% av
sväljningarna hade en PTT som var mindre än en sekund. PTT ökade signifikant med ökad
bolusvolym. Vi fann, hos våra friska försökspersoner, att apnetiden var kortare än vad som
tidigare rapporterats av Nilsson m.fl. (1997). Apnen uppgick till cirka l sekund både vid
sväljning av 5ml gelekonsistens och 5ml tunnflytande konsistens. Det fanns ingen korrelation
mellan PTT och apne.
Koordination mellan andning och sväljning är ett forskningsområde som uppmärksammas i
allt större utsträckning. Författarna hoppas att föreliggande studie ska kunna ligga till grund
för fortsatt forskning inom detta område i Sverige.},
 author    = {Norin, Lizett and Slott Öjenhed, Hanna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Videoradiografisk analys av koordinationen mellan andning och sväljning hos friska försökspersoner},
 year     = {2003},
}