Advanced

Sjukdom som Poesi

Sundström, Birgitta LU (2012) LÄKM01 20121
MD Programme
Abstract (Swedish)
Föreliggande examensarbete i Medical Humanities har utförts för att pröva lyrikens möjligheter i medicinsk utbildning och fortbildning. Skönlitteratur används i utbildningen av läkare i Sverige men lyrik är en hittills outnyttjad resurs i detta sammanhang. Med hjälp av ett begränsat urval dikter, som har tolkats, visas att lyriken har möjligheter att förmedla en fördjupad förståelse av sjukdom ur patientens, den anhöriges och läkarens perspektiv.
Man kan använda poesi om sjukdom som underlag för reflektion i läkarrollen. Att läsa poesi är ett sätt att öva sin förmåga till uppmärksamhet, koncentration och öppna sina sinnen för språkets nyanser och möjligheter att betyda. Läsning av poesi kan tillföra nya möjligheter för förståelse. Poesin... (More)
Föreliggande examensarbete i Medical Humanities har utförts för att pröva lyrikens möjligheter i medicinsk utbildning och fortbildning. Skönlitteratur används i utbildningen av läkare i Sverige men lyrik är en hittills outnyttjad resurs i detta sammanhang. Med hjälp av ett begränsat urval dikter, som har tolkats, visas att lyriken har möjligheter att förmedla en fördjupad förståelse av sjukdom ur patientens, den anhöriges och läkarens perspektiv.
Man kan använda poesi om sjukdom som underlag för reflektion i läkarrollen. Att läsa poesi är ett sätt att öva sin förmåga till uppmärksamhet, koncentration och öppna sina sinnen för språkets nyanser och möjligheter att betyda. Läsning av poesi kan tillföra nya möjligheter för förståelse. Poesin som uttrycksform kan ge en särskild röst åt medicinskt relevanta upplevelser ur skilda perspektiv, i första hand patientens, den anhöriges och läkarens. Läsning av konstnärligt utformade sjukdomsskildringar ger andra, mer upplevelsebaserade perspektiv, som kan fungera som ett komplement till medicinsk optik och medicinska förståelseformer.
Poesi kan, i utbildningen av nya läkare, tillföra möjligheter för ökad empati och förståelse för personer och hur olika situationer upplevs känslomässigt. Poesi kan också ge möjligheter till en ökad själv-kännedom.
Att vara läkare och läsa poesi har likheter, beröringspunkter. Det gäller i båda fallen att tolka tecken, se mönster och att finna mening. (Less)
Abstract
The present thesis in Medical Humanities have been conducted to examine poetry opportunities in medical education and training. Literature is used in the training of doctors in Sweden, but poetry is a hitherto untapped resource in this context. A selection of poems have been interpreted. Limited number of examples shows that poetry has the potential to convey a deeper understanding of the disease from the patient´s, the relative´s and physician´s perspective.
You can use poetry about disease as a basis for reflection on the role of a doctor. Reading poetry is a way to train one´s ability to attention, concentration, and open one´s minds to the language´s nuances and possibilities that signify. Reading poetry can open up new possibilities... (More)
The present thesis in Medical Humanities have been conducted to examine poetry opportunities in medical education and training. Literature is used in the training of doctors in Sweden, but poetry is a hitherto untapped resource in this context. A selection of poems have been interpreted. Limited number of examples shows that poetry has the potential to convey a deeper understanding of the disease from the patient´s, the relative´s and physician´s perspective.
You can use poetry about disease as a basis for reflection on the role of a doctor. Reading poetry is a way to train one´s ability to attention, concentration, and open one´s minds to the language´s nuances and possibilities that signify. Reading poetry can open up new possibilities for understanding. The expressiveness of poetry can give a special voice to medically relevant experiences from different perspectives, starting with the patient, the relative and the physician. Reading of artistic depictions of disease allows other, more experience-based perspective, which can serve as a supplement to a purely medical optics and understanding forms.
Poetry can, in training of new doctors, provide opportunities for greater empathy and understanding for people and how different situations are experienced emotionally. Poetry can also provide opportunities for increased self-awareness and reflective practice.
Being a doctor and reading poetry are similar, having touch-points. This applies in both cases to interpret the characters, seeing patterns and finding meaning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundström, Birgitta LU
supervisor
organization
course
LÄKM01 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Medical Humanities, Medicine and literature, Medicine and poetry
language
Swedish
id
2966060
date added to LUP
2012-08-24 11:11:13
date last changed
2012-08-24 11:11:13
@misc{2966060,
 abstract   = {The present thesis in Medical Humanities have been conducted to examine poetry opportunities in medical education and training. Literature is used in the training of doctors in Sweden, but poetry is a hitherto untapped resource in this context. A selection of poems have been interpreted. Limited number of examples shows that poetry has the potential to convey a deeper understanding of the disease from the patient´s, the relative´s and physician´s perspective.
You can use poetry about disease as a basis for reflection on the role of a doctor. Reading poetry is a way to train one´s ability to attention, concentration, and open one´s minds to the language´s nuances and possibilities that signify. Reading poetry can open up new possibilities for understanding. The expressiveness of poetry can give a special voice to medically relevant experiences from different perspectives, starting with the patient, the relative and the physician. Reading of artistic depictions of disease allows other, more experience-based perspective, which can serve as a supplement to a purely medical optics and understanding forms.
Poetry can, in training of new doctors, provide opportunities for greater empathy and understanding for people and how different situations are experienced emotionally. Poetry can also provide opportunities for increased self-awareness and reflective practice.
Being a doctor and reading poetry are similar, having touch-points. This applies in both cases to interpret the characters, seeing patterns and finding meaning.},
 author    = {Sundström, Birgitta},
 keyword   = {Medical Humanities,Medicine and literature,Medicine and poetry},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjukdom som Poesi},
 year     = {2012},
}