Advanced

Utvärdering av två bedömningsmaterial för inferensförmåga hos barn mellan fyra och sex år.

Ekblad, Laura and Hansson Andersson, Ulrika (2008) LOGM81 20081
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie har gjorts med utgångspunkt från de senaste årens växande intresse inom
logopedi för pragmatiska problem hos barn med språkstörning. I studien utvärderas två
bedömningsmaterial för inferensförmåga. lnferens är ett centralt begrepp inom pragmatisk
teoribildning och anses ligga till grund för en betydande del av den pragmatiska förmågan,
särskilt pragmatisk förståelse. Inferensförmågan är förmågan att tolka information som inte
uttryckts explicit, det vill säga att dra slutsatser utefter sammanhanget. De två
bedömningsmaterialen har utprovats på barn mellan fyra och sex år med typisk
språkutveckling. Barnens resultat diskuteras i relation till utformningen av
bedömningsmaterialen. Det ena bedömningsmaterialet... (More)
Föreliggande studie har gjorts med utgångspunkt från de senaste årens växande intresse inom
logopedi för pragmatiska problem hos barn med språkstörning. I studien utvärderas två
bedömningsmaterial för inferensförmåga. lnferens är ett centralt begrepp inom pragmatisk
teoribildning och anses ligga till grund för en betydande del av den pragmatiska förmågan,
särskilt pragmatisk förståelse. Inferensförmågan är förmågan att tolka information som inte
uttryckts explicit, det vill säga att dra slutsatser utefter sammanhanget. De två
bedömningsmaterialen har utprovats på barn mellan fyra och sex år med typisk
språkutveckling. Barnens resultat diskuteras i relation till utformningen av
bedömningsmaterialen. Det ena bedömningsmaterialet presenterades auditivt i form av
muntligt upplästa berättelser. Det andra materialet presenterades visuellt i form av bilder.
Barnens resultat på respektive bedömningsmaterial jämfördes för att utröna vilket
bedömningsmaterial som var enklast för barnen att svara adekvat på. Efter genomgången av
bedömningsmaterialen genomfördes en kort intervju med barnen. Intervjun avsåg att
undersöka vilket bedömningsmaterial barnen föredrog.
Resultaten visade att frågorna till det visuellt presenterade bedömningsmaterialet hade en
lägre svårighetsgrad än det auditivt presenterade bedömningsmaterialet Orsaken till
skillnaden mellan bedömningsmaterialen diskuteras med avseende på olika faktorer som i
tidigare studier konstaterats påverka inferensförmågan. Studien visade att flera aspekter
troligen avgjorde att det auditivt presenterade bedömningsmaterialet hade högre
svårighetsgrad. Resultaten från föreliggande studie kommer att användas i en pågående
doktorsavhandling där inferensförmåga hos barn med cp-skada, barn med ryggmärgsbråck
och hydrocephalus samt barn med pragmatiska problem undersöks. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekblad, Laura and Hansson Andersson, Ulrika
supervisor
organization
course
LOGM81 20081
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2968056
date added to LUP
2012-08-02 21:54:15
date last changed
2012-08-02 21:54:15
@misc{2968056,
 abstract   = {Föreliggande studie har gjorts med utgångspunkt från de senaste årens växande intresse inom
logopedi för pragmatiska problem hos barn med språkstörning. I studien utvärderas två
bedömningsmaterial för inferensförmåga. lnferens är ett centralt begrepp inom pragmatisk
teoribildning och anses ligga till grund för en betydande del av den pragmatiska förmågan,
särskilt pragmatisk förståelse. Inferensförmågan är förmågan att tolka information som inte
uttryckts explicit, det vill säga att dra slutsatser utefter sammanhanget. De två
bedömningsmaterialen har utprovats på barn mellan fyra och sex år med typisk
språkutveckling. Barnens resultat diskuteras i relation till utformningen av
bedömningsmaterialen. Det ena bedömningsmaterialet presenterades auditivt i form av
muntligt upplästa berättelser. Det andra materialet presenterades visuellt i form av bilder.
Barnens resultat på respektive bedömningsmaterial jämfördes för att utröna vilket
bedömningsmaterial som var enklast för barnen att svara adekvat på. Efter genomgången av
bedömningsmaterialen genomfördes en kort intervju med barnen. Intervjun avsåg att
undersöka vilket bedömningsmaterial barnen föredrog.
Resultaten visade att frågorna till det visuellt presenterade bedömningsmaterialet hade en
lägre svårighetsgrad än det auditivt presenterade bedömningsmaterialet Orsaken till
skillnaden mellan bedömningsmaterialen diskuteras med avseende på olika faktorer som i
tidigare studier konstaterats påverka inferensförmågan. Studien visade att flera aspekter
troligen avgjorde att det auditivt presenterade bedömningsmaterialet hade högre
svårighetsgrad. Resultaten från föreliggande studie kommer att användas i en pågående
doktorsavhandling där inferensförmåga hos barn med cp-skada, barn med ryggmärgsbråck
och hydrocephalus samt barn med pragmatiska problem undersöks.},
 author    = {Ekblad, Laura and Hansson Andersson, Ulrika},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av två bedömningsmaterial för inferensförmåga hos barn mellan fyra och sex år.},
 year     = {2008},
}