Advanced

Verbalt arbetsminne, ordinlärning och läsförmåga hos normalspråkiga svenska barn i åldern nio till tolv år

Fries, Pia and Holmberg, Anna (2001) LOGM81 20011
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Enligt forskare är arbetsminnet, eller rättare sagt en däri ingående komponent, det fonologiska
korttidsminnet (den fonologiska loopen), en förutsättning för förmågan att lära in helt nya ord.
Det fonologiska korttidsminnet anses också ha stor betydelse för läsförmågan.
Målsättningen för studien var dels att undersöka hur normalspråkiga svenska barn i nio- till
tolvårsåldern presterar på ett batteri av testuppgifter för ordinlärning, verbalt arbetsminne och
läsförmåga dels att studera relationen mellan verbalt arbetsminne och ordinlärning respektive
läsförmåga. Studien är en del av ett mera omfattande projekt som jämför språkligt
korttidsminne och ordtillägnande hos barn med hörselskada och barn med specifik
språkstörning.
I... (More)
Enligt forskare är arbetsminnet, eller rättare sagt en däri ingående komponent, det fonologiska
korttidsminnet (den fonologiska loopen), en förutsättning för förmågan att lära in helt nya ord.
Det fonologiska korttidsminnet anses också ha stor betydelse för läsförmågan.
Målsättningen för studien var dels att undersöka hur normalspråkiga svenska barn i nio- till
tolvårsåldern presterar på ett batteri av testuppgifter för ordinlärning, verbalt arbetsminne och
läsförmåga dels att studera relationen mellan verbalt arbetsminne och ordinlärning respektive
läsförmåga. Studien är en del av ett mera omfattande projekt som jämför språkligt
korttidsminne och ordtillägnande hos barn med hörselskada och barn med specifik
språkstörning.
I studien ingick 38 normalspråkiga barn i åldern 9;5- 12;4 år. Resultaten visar att det verbala
arbetsminnet korrelerar signifikant med förmågan att lära in nya ord och med läsförmåga
(avkodning och läsförståelse). Beträffande det fonologiska korttidsminnet visade sig de
normalspråkiga barnen uppnå en takeffekt på det test som vi använde, nämligen repetition av
ryska ord.
V år tolkning av resultaten är att det inte räcker med att kunna hålla en fonologisk
korttidsrepresentation av ett nytt ord i minnet (den fonologiska loopen) för att lära in det.
Resurser från hela arbetsminnet behövs. Nya ord lärs oftast inte in isolerat utan i kontext.
Barnet måste då samtidigt kunna bearbeta inkommande språklig information ( d.v.s. uppfatta
och tolka ett meddelande) och kvarhålla en korttidsrepresentation av det nya ordets exakta
ljudbild för att ordet ska bli en del i barnets lexikon (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fries, Pia and Holmberg, Anna
supervisor
organization
course
LOGM81 20011
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2968177
date added to LUP
2012-08-04 22:20:22
date last changed
2012-08-04 22:20:22
@misc{2968177,
 abstract   = {Enligt forskare är arbetsminnet, eller rättare sagt en däri ingående komponent, det fonologiska
korttidsminnet (den fonologiska loopen), en förutsättning för förmågan att lära in helt nya ord.
Det fonologiska korttidsminnet anses också ha stor betydelse för läsförmågan.
Målsättningen för studien var dels att undersöka hur normalspråkiga svenska barn i nio- till
tolvårsåldern presterar på ett batteri av testuppgifter för ordinlärning, verbalt arbetsminne och
läsförmåga dels att studera relationen mellan verbalt arbetsminne och ordinlärning respektive
läsförmåga. Studien är en del av ett mera omfattande projekt som jämför språkligt
korttidsminne och ordtillägnande hos barn med hörselskada och barn med specifik
språkstörning.
I studien ingick 38 normalspråkiga barn i åldern 9;5- 12;4 år. Resultaten visar att det verbala
arbetsminnet korrelerar signifikant med förmågan att lära in nya ord och med läsförmåga
(avkodning och läsförståelse). Beträffande det fonologiska korttidsminnet visade sig de
normalspråkiga barnen uppnå en takeffekt på det test som vi använde, nämligen repetition av
ryska ord.
V år tolkning av resultaten är att det inte räcker med att kunna hålla en fonologisk
korttidsrepresentation av ett nytt ord i minnet (den fonologiska loopen) för att lära in det.
Resurser från hela arbetsminnet behövs. Nya ord lärs oftast inte in isolerat utan i kontext.
Barnet måste då samtidigt kunna bearbeta inkommande språklig information ( d.v.s. uppfatta
och tolka ett meddelande) och kvarhålla en korttidsrepresentation av det nya ordets exakta
ljudbild för att ordet ska bli en del i barnets lexikon},
 author    = {Fries, Pia and Holmberg, Anna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verbalt arbetsminne, ordinlärning och läsförmåga hos normalspråkiga svenska barn i åldern nio till tolv år},
 year     = {2001},
}