Advanced

"Vad har du på hjärtat"? Betydelsen av vanlighet och genomskinlighet för idiomförståelse hos normalspråltiga skolbarn

Andersson, Ingmarie and Christiansson, Anna (1999) LOGM81 19991
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Idiom är en typ av språkliga uttryck som vi ofta använder i vårt tal t ex "jag ska hålla
tummarna". Vissa forskare menar att ju vanligare ett idiom är desto lättare har barn att förstå
det. Andra forskare anser att graden av genomskinlighet i idiomet är avgörande för
förståelsen. Vårt syfte var att undersöka om det fanns något samband mellan förståelse av
idiom hos 51 normalspråkiga barn i åldern 8 till l O år och vuxnas skattning av vanlighet och
genomskinlighet hos idiomen. En videofilm med scener där 16 idiom användes i
vardagssituationer utgjorde underlag för bedömning av idiomförståelse. Ett
skattningsformulär utformades och studenter och lärare ombads skatta vanlighet och
genomskinlighet hos idiomen enligt en 5-gradig skala.... (More)
Idiom är en typ av språkliga uttryck som vi ofta använder i vårt tal t ex "jag ska hålla
tummarna". Vissa forskare menar att ju vanligare ett idiom är desto lättare har barn att förstå
det. Andra forskare anser att graden av genomskinlighet i idiomet är avgörande för
förståelsen. Vårt syfte var att undersöka om det fanns något samband mellan förståelse av
idiom hos 51 normalspråkiga barn i åldern 8 till l O år och vuxnas skattning av vanlighet och
genomskinlighet hos idiomen. En videofilm med scener där 16 idiom användes i
vardagssituationer utgjorde underlag för bedömning av idiomförståelse. Ett
skattningsformulär utformades och studenter och lärare ombads skatta vanlighet och
genomskinlighet hos idiomen enligt en 5-gradig skala. Vi fann att barnen hade en god
förståelse av idiomen. Vi fann inget signifikant samband mellan barnens resultat på
idiomförståelse och skattningarna av idiomens vanlighet och genomskinlighet när samtliga
vuxnas skattningar användes som underlag för beräkningarna. Lärare verksamma i Skåne och
lärare verksamma i Småland skiljde sig dock signifikant beträffande uppfattning av idiomens
vanlighet och genomskinlighet. När vi renodlade skattningarna geografiskt, det vill säga när
skattningar gjorda av lärare verksan1ma i Skåne relaterades till barnens resultat på
idiomförståelse fann vi en tendens till samband. I framtida studier av idiomförståelse bör
därför hänsyn tas till regionala skillnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ingmarie and Christiansson, Anna
supervisor
organization
course
LOGM81 19991
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2968766
date added to LUP
2012-08-07 17:13:05
date last changed
2012-08-07 17:13:05
@misc{2968766,
 abstract   = {Idiom är en typ av språkliga uttryck som vi ofta använder i vårt tal t ex "jag ska hålla
tummarna". Vissa forskare menar att ju vanligare ett idiom är desto lättare har barn att förstå
det. Andra forskare anser att graden av genomskinlighet i idiomet är avgörande för
förståelsen. Vårt syfte var att undersöka om det fanns något samband mellan förståelse av
idiom hos 51 normalspråkiga barn i åldern 8 till l O år och vuxnas skattning av vanlighet och
genomskinlighet hos idiomen. En videofilm med scener där 16 idiom användes i
vardagssituationer utgjorde underlag för bedömning av idiomförståelse. Ett
skattningsformulär utformades och studenter och lärare ombads skatta vanlighet och
genomskinlighet hos idiomen enligt en 5-gradig skala. Vi fann att barnen hade en god
förståelse av idiomen. Vi fann inget signifikant samband mellan barnens resultat på
idiomförståelse och skattningarna av idiomens vanlighet och genomskinlighet när samtliga
vuxnas skattningar användes som underlag för beräkningarna. Lärare verksamma i Skåne och
lärare verksamma i Småland skiljde sig dock signifikant beträffande uppfattning av idiomens
vanlighet och genomskinlighet. När vi renodlade skattningarna geografiskt, det vill säga när
skattningar gjorda av lärare verksan1ma i Skåne relaterades till barnens resultat på
idiomförståelse fann vi en tendens till samband. I framtida studier av idiomförståelse bör
därför hänsyn tas till regionala skillnader.},
 author    = {Andersson, Ingmarie and Christiansson, Anna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vad har du på hjärtat"? Betydelsen av vanlighet och genomskinlighet för idiomförståelse hos normalspråltiga skolbarn},
 year     = {1999},
}