Advanced

Suppression av otoakustiska emissioner, uppmärksamhet och kognitiv inhibition

Granath, Linda (2011) AUD414 20111
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Efferenta nervbanor innerverar de yttre hårcellerna i koklean och har en inhiberande
verkan på basilarmembranets vibrationsamplitud när örat exponeras för låga och
måttliga ljudnivåer. Detta kallas för mediala olivokokleära reflexen och kan
exempelvis mätas genom så kallade suppressionsmätningar – det vill säga
otoakustiska emissioner (OAE) med samtidig kontralateral brusstimulering. I tidigare
studier har man observerat att den efferenta påverkan på de yttre hårcellerna kan
förändras vid riktad uppmärksamhet. Därför misstänker man att kortikala områden
kan påverka egenskaperna i koklean genom de efferenta banorna. Kognitiv inhibition
innebär undertryckande av en funktion eller process, och anses vara en avgörande
funktion vid... (More)
Efferenta nervbanor innerverar de yttre hårcellerna i koklean och har en inhiberande
verkan på basilarmembranets vibrationsamplitud när örat exponeras för låga och
måttliga ljudnivåer. Detta kallas för mediala olivokokleära reflexen och kan
exempelvis mätas genom så kallade suppressionsmätningar – det vill säga
otoakustiska emissioner (OAE) med samtidig kontralateral brusstimulering. I tidigare
studier har man observerat att den efferenta påverkan på de yttre hårcellerna kan
förändras vid riktad uppmärksamhet. Därför misstänker man att kortikala områden
kan påverka egenskaperna i koklean genom de efferenta banorna. Kognitiv inhibition
innebär undertryckande av en funktion eller process, och anses vara en avgörande
funktion vid uppmärksamhet. Författaren ville undersöka sambandet mellan kognitiv
inhibition och resultat från suppressionsmätningar vid riktad uppmärksamhet. Fyra
OAE-mätningar utfördes med kontralateral brusstimulering. I två av testsituationerna
skulle forskningspersonerna under tiden som mätningen pågick utföra en auditiv
respektive en visuell testuppgift i syfte att framkalla riktad uppmärksamhet.
Emissionsnivåerna jämfördes mellan de olika mätningarna för att avgöra om det
uppstod en förändring vid riktad uppmärksamhet. Ett Flankertest utfördes för att testa
den kognitiva inhibitionsförmågan. Ingen signifikant förändring av emissionsnivåerna
som hade kunnat tillskrivas en uppmärksamhetseffekt kunde observeras. Inte heller
uppmärksammades ett starkt samband mellan resultaten från suppressionsmätningarna
och resultaten från Flankertestet. Därför uteslöts det att högre centrala områden har
haft en efferent påverkan på emissionsnivåerna i denna studie. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granath, Linda
supervisor
organization
course
AUD414 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Mediala olivokokleära efferenter, suppressionsmätningar, kognitiv inhibition, otoakustiska emissioner, riktad uppmärksamhet.
language
Swedish
id
2969303
date added to LUP
2012-08-08 20:34:24
date last changed
2012-08-08 20:34:24
@misc{2969303,
 abstract   = {Efferenta nervbanor innerverar de yttre hårcellerna i koklean och har en inhiberande
verkan på basilarmembranets vibrationsamplitud när örat exponeras för låga och
måttliga ljudnivåer. Detta kallas för mediala olivokokleära reflexen och kan
exempelvis mätas genom så kallade suppressionsmätningar – det vill säga
otoakustiska emissioner (OAE) med samtidig kontralateral brusstimulering. I tidigare
studier har man observerat att den efferenta påverkan på de yttre hårcellerna kan
förändras vid riktad uppmärksamhet. Därför misstänker man att kortikala områden
kan påverka egenskaperna i koklean genom de efferenta banorna. Kognitiv inhibition
innebär undertryckande av en funktion eller process, och anses vara en avgörande
funktion vid uppmärksamhet. Författaren ville undersöka sambandet mellan kognitiv
inhibition och resultat från suppressionsmätningar vid riktad uppmärksamhet. Fyra
OAE-mätningar utfördes med kontralateral brusstimulering. I två av testsituationerna
skulle forskningspersonerna under tiden som mätningen pågick utföra en auditiv
respektive en visuell testuppgift i syfte att framkalla riktad uppmärksamhet.
Emissionsnivåerna jämfördes mellan de olika mätningarna för att avgöra om det
uppstod en förändring vid riktad uppmärksamhet. Ett Flankertest utfördes för att testa
den kognitiva inhibitionsförmågan. Ingen signifikant förändring av emissionsnivåerna
som hade kunnat tillskrivas en uppmärksamhetseffekt kunde observeras. Inte heller
uppmärksammades ett starkt samband mellan resultaten från suppressionsmätningarna
och resultaten från Flankertestet. Därför uteslöts det att högre centrala områden har
haft en efferent påverkan på emissionsnivåerna i denna studie.},
 author    = {Granath, Linda},
 keyword   = {Mediala olivokokleära efferenter,suppressionsmätningar,kognitiv inhibition,otoakustiska emissioner,riktad uppmärksamhet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Suppression av otoakustiska emissioner, uppmärksamhet och kognitiv inhibition},
 year     = {2011},
}