Advanced

APD hos barn – En enkätundersökning av audionomers, logopeders och audiologers kunskap, föreställningar och erfarenheter

Gullberg, Nina and Hansson, Ida (2011) AUD414 20111
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Det råder ingen enighet om definition, etiologi, utredningsförfarande eller behandling
vid auditiva bearbetningsstörningar, eller så kallat APD (auditory processing
disorders). Inga studier har, vad vi vet, undersökt kunskap, föreställningar och
erfarenheter beträffande APD hos yrkesverksamma i Sverige, vilket är en anledning
till att denna explorativa studie genomfördes. Syftet med föreliggande studie var att
genom en elektronisk enkätundersökning riktad till audionomer, logopeder och
audiologer vid universitetssjukhus i Sverige, undersöka kunskap, föreställningar och
erfarenheter beträffande APD hos barn. I studien deltog 44 audionomer, 40 logopeder
och 8 audiologer. Resultatet tyder generellt på en bristande kännedom om APD och
... (More)
Det råder ingen enighet om definition, etiologi, utredningsförfarande eller behandling
vid auditiva bearbetningsstörningar, eller så kallat APD (auditory processing
disorders). Inga studier har, vad vi vet, undersökt kunskap, föreställningar och
erfarenheter beträffande APD hos yrkesverksamma i Sverige, vilket är en anledning
till att denna explorativa studie genomfördes. Syftet med föreliggande studie var att
genom en elektronisk enkätundersökning riktad till audionomer, logopeder och
audiologer vid universitetssjukhus i Sverige, undersöka kunskap, föreställningar och
erfarenheter beträffande APD hos barn. I studien deltog 44 audionomer, 40 logopeder
och 8 audiologer. Resultatet tyder generellt på en bristande kännedom om APD och
en osäkerhet beträffande diagnostik och intervention. I flera avseenden var studiens
deltagare samstämmiga, men beträffande vissa frågor skilde sig yrkesgrupperna åt.
Majoriteten av deltagarna tänkte sig att APD kan förekomma som egen diagnos men
även tillsammans med andra diagnoser. Logopederna föreställde sig i hög
utsträckning avvikande tal- och språkutveckling som en svårighet vid APD, medan
audionomerna och audiologerna i högre grad föreställde sig svårigheter med
taluppfattning i bullriga miljöer. De olika yrkesgrupperna gav även olika förslag
gällande tekniska, akustiska, språkliga, och pedagogiska insatser vid APD. En
öppnare dialog mellan yrkesverksamma och ett mer formaliserat samarbete kring
APD tror vi skulle kunna leda till en ökad känsla av säkerhet beträffande diagnostik
och behandling. En bättre samsyn inom och mellan yrkesgrupper beträffande barn
med APD är nödvändig för adekvat intervention. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullberg, Nina and Hansson, Ida
supervisor
organization
course
AUD414 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
APD, auditory processing disorders, auditiva bearbetningsstörningar, enkätstudie, audionom, logoped, audiolog
language
Swedish
id
2969306
date added to LUP
2012-08-08 20:34:45
date last changed
2012-08-08 20:34:45
@misc{2969306,
 abstract   = {Det råder ingen enighet om definition, etiologi, utredningsförfarande eller behandling
vid auditiva bearbetningsstörningar, eller så kallat APD (auditory processing
disorders). Inga studier har, vad vi vet, undersökt kunskap, föreställningar och
erfarenheter beträffande APD hos yrkesverksamma i Sverige, vilket är en anledning
till att denna explorativa studie genomfördes. Syftet med föreliggande studie var att
genom en elektronisk enkätundersökning riktad till audionomer, logopeder och
audiologer vid universitetssjukhus i Sverige, undersöka kunskap, föreställningar och
erfarenheter beträffande APD hos barn. I studien deltog 44 audionomer, 40 logopeder
och 8 audiologer. Resultatet tyder generellt på en bristande kännedom om APD och
en osäkerhet beträffande diagnostik och intervention. I flera avseenden var studiens
deltagare samstämmiga, men beträffande vissa frågor skilde sig yrkesgrupperna åt.
Majoriteten av deltagarna tänkte sig att APD kan förekomma som egen diagnos men
även tillsammans med andra diagnoser. Logopederna föreställde sig i hög
utsträckning avvikande tal- och språkutveckling som en svårighet vid APD, medan
audionomerna och audiologerna i högre grad föreställde sig svårigheter med
taluppfattning i bullriga miljöer. De olika yrkesgrupperna gav även olika förslag
gällande tekniska, akustiska, språkliga, och pedagogiska insatser vid APD. En
öppnare dialog mellan yrkesverksamma och ett mer formaliserat samarbete kring
APD tror vi skulle kunna leda till en ökad känsla av säkerhet beträffande diagnostik
och behandling. En bättre samsyn inom och mellan yrkesgrupper beträffande barn
med APD är nödvändig för adekvat intervention.},
 author    = {Gullberg, Nina and Hansson, Ida},
 keyword   = {APD,auditory processing disorders,auditiva bearbetningsstörningar,enkätstudie,audionom,logoped,audiolog},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {APD hos barn – En enkätundersökning av audionomers, logopeders och audiologers kunskap, föreställningar och erfarenheter},
 year     = {2011},
}