Advanced

Genusintegrerat ledarskap

Nissen, Lisa LU and Falkmer, Olov LU (2012) PEDK11 20121
Education
Abstract (Swedish)
AKKA (Akademiska kollegors ansvar) är en ledarskapsutbildning som har genomförts på Lunds Universitet fyra gånger mellan 2005 och 2011. AKKA syftar till att lära ut ett genusintegrerat ledarskap. Vi har genomfört en tvådelad studie som syftar till att utvärdera de lärprocesser som deltagarna i utbildningen har genomgått samt om de utövar ett genusintegrerat ledarskap i sitt nuvarande arbete. Ytterligare har vi undersökt vilka diskurser kring ledarskap som är synliga i de rapporter som skrivits efter genomförandet av programmen. Vi analyserar hur författarna förhåller sig till ledarskap, sig själva, deltagarna och genus, och vilken bild av ledarskap som förmedlas, således belyser vi diskursiva tendenser i deras arbete mot ett jämställt... (More)
AKKA (Akademiska kollegors ansvar) är en ledarskapsutbildning som har genomförts på Lunds Universitet fyra gånger mellan 2005 och 2011. AKKA syftar till att lära ut ett genusintegrerat ledarskap. Vi har genomfört en tvådelad studie som syftar till att utvärdera de lärprocesser som deltagarna i utbildningen har genomgått samt om de utövar ett genusintegrerat ledarskap i sitt nuvarande arbete. Ytterligare har vi undersökt vilka diskurser kring ledarskap som är synliga i de rapporter som skrivits efter genomförandet av programmen. Vi analyserar hur författarna förhåller sig till ledarskap, sig själva, deltagarna och genus, och vilken bild av ledarskap som förmedlas, således belyser vi diskursiva tendenser i deras arbete mot ett jämställt universitet. Vi har använt oss av teorier kring lärande, det akademiska ledarskapet, och framförallt förändringen av det i vår undersökning av lärprocesser hos kursdeltagare i AKKA. Studien är genomförd med en enkätundersökning som skickades till de senaste deltagarna av programmet samt en kritisk diskursanalys av delar av de rapporter som AKKA:s styrgrupp har författat. Resultat och analys visar att AKKA har varit en positiv utbildningsinsats för deltagarna. Kompetenser kring vikten av ett jämställt ledarskap har höjts och utövandet av ett sådant har ökat.
Vi identifierade tre överordnade diskurser kring ledarskap. Dessa var den feministiska, den akademiska och den marknadsinriktade. Vi fann att den feministiska diskursen var överordnad de andra och således är styrgruppens egna texter i konsensus med programmets syfte.
Med vår uppsats hoppas vi kunna belysa behovet av genusintegrerade ledarskapsutbildningar inom akademin. Vi uppmanar till ytterligare utvärderingar av ledarskapsutbildningar för att akademiska ledare ska få rätt kompetenser och vara utrustade för resan till ett jämställt universitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nissen, Lisa LU and Falkmer, Olov LU
supervisor
organization
alternative title
En empirisk och diskursiv analys genomförd på Lunds universitets ledarskapsprogram, AKKA
course
PEDK11 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kritisk diskursanalys, AKKA, ledarskap, lärande, genus
language
Swedish
id
3051154
date added to LUP
2012-10-01 07:56:02
date last changed
2014-09-04 08:37:02
@misc{3051154,
 abstract   = {AKKA (Akademiska kollegors ansvar) är en ledarskapsutbildning som har genomförts på Lunds Universitet fyra gånger mellan 2005 och 2011. AKKA syftar till att lära ut ett genusintegrerat ledarskap. Vi har genomfört en tvådelad studie som syftar till att utvärdera de lärprocesser som deltagarna i utbildningen har genomgått samt om de utövar ett genusintegrerat ledarskap i sitt nuvarande arbete. Ytterligare har vi undersökt vilka diskurser kring ledarskap som är synliga i de rapporter som skrivits efter genomförandet av programmen. Vi analyserar hur författarna förhåller sig till ledarskap, sig själva, deltagarna och genus, och vilken bild av ledarskap som förmedlas, således belyser vi diskursiva tendenser i deras arbete mot ett jämställt universitet. Vi har använt oss av teorier kring lärande, det akademiska ledarskapet, och framförallt förändringen av det i vår undersökning av lärprocesser hos kursdeltagare i AKKA. Studien är genomförd med en enkätundersökning som skickades till de senaste deltagarna av programmet samt en kritisk diskursanalys av delar av de rapporter som AKKA:s styrgrupp har författat. Resultat och analys visar att AKKA har varit en positiv utbildningsinsats för deltagarna. Kompetenser kring vikten av ett jämställt ledarskap har höjts och utövandet av ett sådant har ökat.
Vi identifierade tre överordnade diskurser kring ledarskap. Dessa var den feministiska, den akademiska och den marknadsinriktade. Vi fann att den feministiska diskursen var överordnad de andra och således är styrgruppens egna texter i konsensus med programmets syfte. 
Med vår uppsats hoppas vi kunna belysa behovet av genusintegrerade ledarskapsutbildningar inom akademin. Vi uppmanar till ytterligare utvärderingar av ledarskapsutbildningar för att akademiska ledare ska få rätt kompetenser och vara utrustade för resan till ett jämställt universitet.},
 author    = {Nissen, Lisa and Falkmer, Olov},
 keyword   = {kritisk diskursanalys,AKKA,ledarskap,lärande,genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Genusintegrerat ledarskap},
 year     = {2012},
}