Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det enda som ska spräckas är myten

Bengtsson Sandåker, Mikaela LU ; Hansson, Jessica LU and Lund, Amelie LU (2012) SKOK01 20121
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Vi har undersökt ifall myten om mödomshinnan lever kvar bland ungdomar. Efter att ha gjort en enkätundersökning bland gymnasieelever kan vi konstatera att den gör det. Syftet har varit att undersöka hur man kan förändra ungdomars föreställningar med hjälp av kommunikation. Vi har intervjuat olika aktörer inom hälsokommunikation för att bredda våra kunskaper i ämnet. Därefter har vi gett förslag på olika kommunikationsinsatser som vi anser att RFSU och andra instanser borde använda sig av för att öka medvetenheten kring ordet “slidkrans”. Överlag kan vi dock konstatera att det krävs ett mer långsiktigt arbete där målgruppen exponeras för informationen oftare och i fler kanaler.
Abstract
We have examined whether the myth surrounding the hymen still exists in the minds of adolescents. After a survey amongst high school students we can establish that it does. The purpose has been to investigate how one can change adolescents’ ideas through communication. We have interviewed people involved in health communication to broaden our knowledge. We have thereafter suggested a couple of communicative actions that RFSU and others should take to enhance the awareness surrounding the new word “vaginal corona”. Overall we can ascertain that it requires a more long-term investment where the target audience are exposed to the information more often and in more channels.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3051248,
 abstract   = {{We have examined whether the myth surrounding the hymen still exists in the minds of adolescents. After a survey amongst high school students we can establish that it does. The purpose has been to investigate how one can change adolescents’ ideas through communication. We have interviewed people involved in health communication to broaden our knowledge. We have thereafter suggested a couple of communicative actions that RFSU and others should take to enhance the awareness surrounding the new word “vaginal corona”. Overall we can ascertain that it requires a more long-term investment where the target audience are exposed to the information more often and in more channels.}},
 author    = {{Bengtsson Sandåker, Mikaela and Hansson, Jessica and Lund, Amelie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det enda som ska spräckas är myten}},
 year     = {{2012}},
}