Advanced

Uppfattningar kring manligt och kvinnligt ledarskap

Sidoli, Michaela LU (2012) PSYK01 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att se hur anställda ser på kvinnligt och manligt ledarskap och huruvida det stämmer överens med litteratur och forskning i ämnet. Jag genomförde en kvantitativ undersökning med hjälp av en egen utformad webbenkät som distribuerades. I enkäten ingick tre skalor som var: prestationsfrämjande, teamkänsla och nytänkande. Dessa tre skalor var uppbyggda på sammanlagt 52 stycken frågor som var slumpvist fördelade i enkäten. Ett bekvämlighetsurval gjordes via sociala nätverket Facebook.com. De 67 respondenter som svarade hade daglig kontakt med sin ledare och därför en möjlighet att bedöma ledarskapet. Av de tillfrågade var det 40 manliga samt 27 kvinnliga respondenter. Resultaten från skalorna beräknades genom... (More)
Syftet med denna studie var att se hur anställda ser på kvinnligt och manligt ledarskap och huruvida det stämmer överens med litteratur och forskning i ämnet. Jag genomförde en kvantitativ undersökning med hjälp av en egen utformad webbenkät som distribuerades. I enkäten ingick tre skalor som var: prestationsfrämjande, teamkänsla och nytänkande. Dessa tre skalor var uppbyggda på sammanlagt 52 stycken frågor som var slumpvist fördelade i enkäten. Ett bekvämlighetsurval gjordes via sociala nätverket Facebook.com. De 67 respondenter som svarade hade daglig kontakt med sin ledare och därför en möjlighet att bedöma ledarskapet. Av de tillfrågade var det 40 manliga samt 27 kvinnliga respondenter. Resultaten från skalorna beräknades genom skattningar och frågorna summerades. Några signifikanta skillnader fick jag inte fram i min undersökning. Det var därför svårt att dra några direkta slutsatser från resultatet. Detta utvecklades vidare under diskussionsdelen. I framtida forskning vore det intressant att undersöka om respondenternas uppfattningar kring sin chef istället är individberoende. (Less)
Abstract
The main aim of this study was to get a better insight of how employees think of leadership between men and women and whether or not it agrees with science and literature.
I conducted a quantitative study, with the help of a custom designed survey that was handed out. The survey concluded three scales: performance, team spirit and innovation. The three of them were constructed with 52 questions, which were randomly distributed. A selection was made through the social network Facebook. The 67 respondents that answered had a daily contact with their superior and therefore had the possibility to review their leadership. Of those being asked, there were 40 male and 27 female respondents. The results of the scales were calculated by estimates... (More)
The main aim of this study was to get a better insight of how employees think of leadership between men and women and whether or not it agrees with science and literature.
I conducted a quantitative study, with the help of a custom designed survey that was handed out. The survey concluded three scales: performance, team spirit and innovation. The three of them were constructed with 52 questions, which were randomly distributed. A selection was made through the social network Facebook. The 67 respondents that answered had a daily contact with their superior and therefore had the possibility to review their leadership. Of those being asked, there were 40 male and 27 female respondents. The results of the scales were calculated by estimates and the questions were summed. There were no clear differences in the outcome. Therefore, it was difficult to draw direct conclusions from the result. This was further developed during the discussion part. In future research it would be interesting to investigate whether the respondents' perceptions about their superior might be based on the individual itself instead of the gender. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sidoli, Michaela LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvinnligt, manligt, ledarskap, ledaregenskaper, chef
language
Swedish
id
3051500
date added to LUP
2012-10-09 14:36:27
date last changed
2012-10-09 14:36:27
@misc{3051500,
 abstract   = {The main aim of this study was to get a better insight of how employees think of leadership between men and women and whether or not it agrees with science and literature. 
I conducted a quantitative study, with the help of a custom designed survey that was handed out. The survey concluded three scales: performance, team spirit and innovation. The three of them were constructed with 52 questions, which were randomly distributed. A selection was made through the social network Facebook. The 67 respondents that answered had a daily contact with their superior and therefore had the possibility to review their leadership. Of those being asked, there were 40 male and 27 female respondents. The results of the scales were calculated by estimates and the questions were summed. There were no clear differences in the outcome. Therefore, it was difficult to draw direct conclusions from the result. This was further developed during the discussion part. In future research it would be interesting to investigate whether the respondents' perceptions about their superior might be based on the individual itself instead of the gender.},
 author    = {Sidoli, Michaela},
 keyword   = {kvinnligt,manligt,ledarskap,ledaregenskaper,chef},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppfattningar kring manligt och kvinnligt ledarskap},
 year     = {2012},
}