Advanced

Legitimiteten och det segregerade samhället, en kvalitativ studie om svensk polis och dess auktoritet i segregerade områden.

Walmark, Cecilia LU (2012) SOCM02 20121
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
Arbetets huvudsakliga syfte är att utforska polisens legitimitet i tre segregerade bostadsområden. Utöver detta har studien även som syfte att studera om det framkommer några specifika aspekter i polisens arbete som tycks påverka dess legitimitet positivt eller negativt.

Till grund för analysen ligger sex stycken samtalsintervjuer med människor som bor och arbetar i segregerade områden. Studiens teoretiska utgångspunkt baseras på Max Weber och hans beskrivning av legitimitet, samt på den Weberinfluerade engelske statsvetaren David Beetham.

Analysen kan tolkas som att polisen har allt från en relativt hög till en relativt låg grad av legitimitet hos de intervjuade. Överlag uttrycker de intervjuade tillit för att polisen är lagenlig... (More)
Arbetets huvudsakliga syfte är att utforska polisens legitimitet i tre segregerade bostadsområden. Utöver detta har studien även som syfte att studera om det framkommer några specifika aspekter i polisens arbete som tycks påverka dess legitimitet positivt eller negativt.

Till grund för analysen ligger sex stycken samtalsintervjuer med människor som bor och arbetar i segregerade områden. Studiens teoretiska utgångspunkt baseras på Max Weber och hans beskrivning av legitimitet, samt på den Weberinfluerade engelske statsvetaren David Beetham.

Analysen kan tolkas som att polisen har allt från en relativt hög till en relativt låg grad av legitimitet hos de intervjuade. Överlag uttrycker de intervjuade tillit för att polisen är lagenlig och inte överskrider sina befogenheter. Flera ger även uttryck för att ha blivit positivt bemötta av polisen. Problemet återfinns istället i vad polisen uppnår i sitt arbete. De intervjuade ger uttryck för att de anser att polisen är maktlös när det kommer till att utreda brott och motverka kriminalitet. Intressant är emellertid att de intervjuade inte anser att det är polisen i sig som är ansvarig för bristen på resultat. De menar istället att det är svensk lagstiftning som begränsar polisens handlingsfrihet. En konsekvens tycks dock bli att vissa av de intervjuade börjar fundera över om och i så fall när det är värt att tillkalla polis.

När det kommer till positiva och negativa aspekter av polisen, tyder de intervjuades berättelser på att det är polisen själva som genom ett bra bemötande av människor påverkar sin legitimitet positivt. Det som till skillnad tycks påverka de intervjuade negativt är dels polisens maktlöshet, men även polisens icke auktoritära bemötande av ungdomar som beter sig kriminellt i områdena. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Walmark, Cecilia LU
supervisor
organization
course
SOCM02 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
polis, legitimitet, segregation, maktlöshet, ungdomar
language
Swedish
id
3051804
date added to LUP
2015-10-14 10:45:05
date last changed
2015-10-14 10:45:05
@misc{3051804,
 abstract   = {Arbetets huvudsakliga syfte är att utforska polisens legitimitet i tre segregerade bostadsområden. Utöver detta har studien även som syfte att studera om det framkommer några specifika aspekter i polisens arbete som tycks påverka dess legitimitet positivt eller negativt. 

Till grund för analysen ligger sex stycken samtalsintervjuer med människor som bor och arbetar i segregerade områden. Studiens teoretiska utgångspunkt baseras på Max Weber och hans beskrivning av legitimitet, samt på den Weberinfluerade engelske statsvetaren David Beetham.

Analysen kan tolkas som att polisen har allt från en relativt hög till en relativt låg grad av legitimitet hos de intervjuade. Överlag uttrycker de intervjuade tillit för att polisen är lagenlig och inte överskrider sina befogenheter. Flera ger även uttryck för att ha blivit positivt bemötta av polisen. Problemet återfinns istället i vad polisen uppnår i sitt arbete. De intervjuade ger uttryck för att de anser att polisen är maktlös när det kommer till att utreda brott och motverka kriminalitet. Intressant är emellertid att de intervjuade inte anser att det är polisen i sig som är ansvarig för bristen på resultat. De menar istället att det är svensk lagstiftning som begränsar polisens handlingsfrihet. En konsekvens tycks dock bli att vissa av de intervjuade börjar fundera över om och i så fall när det är värt att tillkalla polis.

När det kommer till positiva och negativa aspekter av polisen, tyder de intervjuades berättelser på att det är polisen själva som genom ett bra bemötande av människor påverkar sin legitimitet positivt. Det som till skillnad tycks påverka de intervjuade negativt är dels polisens maktlöshet, men även polisens icke auktoritära bemötande av ungdomar som beter sig kriminellt i områdena.},
 author    = {Walmark, Cecilia},
 keyword   = {polis,legitimitet,segregation,maktlöshet,ungdomar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Legitimiteten och det segregerade samhället, en kvalitativ studie om svensk polis och dess auktoritet i segregerade områden.},
 year     = {2012},
}