Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kaulinranta. Paikannimitutkimus/Ortnamnsstudie

Honkanen, Tapio LU (2004) FIN240 20041
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Kaulinranta är en by vid Torne älv nära Övertorneå på finska sidan av riksgränsen. Kaulinranta består av namnet Kauli i genitiv och det finska ordet ranta ’strand’. Kaulinranta har då uppenbarligen varit ett ställe som på något sätt varit anknutet till en person vid namn Kauli.
Man vet inget om den Kauli som gett sitt namn åt orten. Namnet Kauli har dock varit känt i trakten. I Ruskola nära Kaulinranta har på 1600-talet levt en man som hade detta namn. Personen i fråga kallades också Kauri. Eftersom variation mellan l och r är vanlig i finska dialekter, är Kauli förmodligen en variant av Kauri. Kauri baseras i sin tur på det hebreiska namnet Gabriel och hör till den karelska namntraditionen. Namnet Kauli förekommer sporadiskt också i... (More)
Kaulinranta är en by vid Torne älv nära Övertorneå på finska sidan av riksgränsen. Kaulinranta består av namnet Kauli i genitiv och det finska ordet ranta ’strand’. Kaulinranta har då uppenbarligen varit ett ställe som på något sätt varit anknutet till en person vid namn Kauli.
Man vet inget om den Kauli som gett sitt namn åt orten. Namnet Kauli har dock varit känt i trakten. I Ruskola nära Kaulinranta har på 1600-talet levt en man som hade detta namn. Personen i fråga kallades också Kauri. Eftersom variation mellan l och r är vanlig i finska dialekter, är Kauli förmodligen en variant av Kauri. Kauri baseras i sin tur på det hebreiska namnet Gabriel och hör till den karelska namntraditionen. Namnet Kauli förekommer sporadiskt också i dagens Finland. Förekomsterna är koncentrerade till sydöstra Finland. Det talar också för namnets karelska ursprung.
Bland Tingevaaras samer i Jukkasjärvi levde på 1600-talet en man vid namn Hendrik Peersson. Han hade tilläggsnamnet Kauli, som av allt att döma getts honom av samer. Namnet kan knappast vara av karelskt ursprung då avledningar av Gabriel i samiska dialekter inte har formen Kauri utan Kauroli, Kaureli och Kauril. Det samiska tilläggsnamnet Kauli kan höra samman med släktnamnen Kaulio och Kaulin som – i likhet med det karelska förnamnet Kauli – förekommer sydöstra Finland. Släktnamnen kan vara av baltiskt ursprung och baseras på det lettiska ordet kauliņi 'små ben' i ordets utvidgade betydelse 'liten man'. När ordet använts i släktnamn, kan det – analogt med utvecklingen av betydelsen hos det ryska ordet matrjosjka från 'liten mor' till 'stormor' – ha fått betydelsen 'storman'.
Då Kaulinranta har fått sin bosättning i slutet av 1500-talet från angränsande nybyggarbyar, är det karelska namnet Kauli sannolikt återgivet i byns namn.
Den skrivna namnformen Kauliranta har uppstått genom assimilation av n och r till rr följd av förkortningen av den geminerade konsonanten. Den geminerade konsonanten tycks dock åtminstone till en viss grad ha bevarats i den lokala dialekten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3052817,
 abstract   = {Kaulinranta är en by vid Torne älv nära Övertorneå på finska sidan av riksgränsen. Kaulinranta består av namnet Kauli i genitiv och det finska ordet ranta ’strand’. Kaulinranta har då uppenbarligen varit ett ställe som på något sätt varit anknutet till en person vid namn Kauli.
	Man vet inget om den Kauli som gett sitt namn åt orten. Namnet Kauli har dock varit känt i trakten. I Ruskola nära Kaulinranta har på 1600-talet levt en man som hade detta namn. Personen i fråga kallades också Kauri. Eftersom variation mellan l och r är vanlig i finska dialekter, är Kauli förmodligen en variant av Kauri. Kauri baseras i sin tur på det hebreiska namnet Gabriel och hör till den karelska namntraditionen. Namnet Kauli förekommer sporadiskt också i dagens Finland. Förekomsterna är koncentrerade till sydöstra Finland. Det talar också för namnets karelska ursprung.
	Bland Tingevaaras samer i Jukkasjärvi levde på 1600-talet en man vid namn Hendrik Peersson. Han hade tilläggsnamnet Kauli, som av allt att döma getts honom av samer. Namnet kan knappast vara av karelskt ursprung då avledningar av Gabriel i samiska dialekter inte har formen Kauri utan Kauroli, Kaureli och Kauril. Det samiska tilläggsnamnet Kauli kan höra samman med släktnamnen Kaulio och Kaulin som – i likhet med det karelska förnamnet Kauli – förekommer sydöstra Finland. Släktnamnen kan vara av baltiskt ursprung och baseras på det lettiska ordet kauliņi 'små ben' i ordets utvidgade betydelse 'liten man'. När ordet använts i släktnamn, kan det – analogt med utvecklingen av betydelsen hos det ryska ordet matrjosjka från 'liten mor' till 'stormor' – ha fått betydelsen 'storman'.
	Då Kaulinranta har fått sin bosättning i slutet av 1500-talet från angränsande nybyggarbyar, är det karelska namnet Kauli sannolikt återgivet i byns namn. 
	Den skrivna namnformen Kauliranta har uppstått genom assimilation av n och r till rr följd av förkortningen av den geminerade konsonanten. Den geminerade konsonanten tycks dock åtminstone till en viss grad ha bevarats i den lokala dialekten.},
 author    = {Honkanen, Tapio},
 keyword   = {Kaulins,Kaulio,Gavril,Gabriel,Kauri,Kauli,Kauliranta,Kaulinranta,Tornionjokilaakson asutushistoria,nimitutkimus,paikannimitutkimus,Tornedalens bosättningshistoria,karelska namn,baltiska namn,samiska namn,ortnamnsstudie,namnstudie,Ylitornio,saamelaisia nimiä,balttilaisia nimiä,karjalaisia nimiä,lapinkoira,koirannimiä},
 language   = {fin},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kaulinranta. Paikannimitutkimus/Ortnamnsstudie},
 year     = {2004},
}