Advanced

Anestesisjuksköterskestudenters erfarenheter av en ny modell för pedagogisk handledning på operationssal

Nord, Kenneth LU (2012) VMFM01 20101
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Nyexaminerade anestesisjuksköterskor kan ha svårigheter att klara av olika situationer. En ny studentsalsmodell skapades för handledning av anestesisjuksköterskestudenters kliniska träning i pargrupper vid tre tillfällen. Syftet med studien var att undersöka och beskriva en ny modell för pedagogisk handledning operationssal erfors av studenterna. Tolv studenter som genomgick sin verksamhetsförlagda utbildning på en anestesiklinik i Sverige intervjuades. Innehållsanalys med induktivt tillvägagångssätt användes. Metoden generade två huvudkategorier, vilka betecknades; Lärandet och Handledningen. Resultatet visade att modellen var avgörande för en meningsfull och ökad självständig träning och ett fördjupat lärande. Det visade också att... (More)
Nyexaminerade anestesisjuksköterskor kan ha svårigheter att klara av olika situationer. En ny studentsalsmodell skapades för handledning av anestesisjuksköterskestudenters kliniska träning i pargrupper vid tre tillfällen. Syftet med studien var att undersöka och beskriva en ny modell för pedagogisk handledning operationssal erfors av studenterna. Tolv studenter som genomgick sin verksamhetsförlagda utbildning på en anestesiklinik i Sverige intervjuades. Innehållsanalys med induktivt tillvägagångssätt användes. Metoden generade två huvudkategorier, vilka betecknades; Lärandet och Handledningen. Resultatet visade att modellen var avgörande för en meningsfull och ökad självständig träning och ett fördjupat lärande. Det visade också att reflektion i grupp och för enskild stimulerade till ett ökat lärande och utveckling av förmåga att ge perioperativ vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nord, Kenneth LU
supervisor
organization
course
VMFM01 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
InterProfessionell utbildning, anestesisjuksköterskestudent, operationssal, anestesi, lärande, handledning, peer-learning
language
Swedish
id
3055306
date added to LUP
2012-12-07 08:45:55
date last changed
2015-12-14 13:21:28
@misc{3055306,
 abstract   = {Nyexaminerade anestesisjuksköterskor kan ha svårigheter att klara av olika situationer. En ny studentsalsmodell skapades för handledning av anestesisjuksköterskestudenters kliniska träning i pargrupper vid tre tillfällen. Syftet med studien var att undersöka och beskriva en ny modell för pedagogisk handledning operationssal erfors av studenterna. Tolv studenter som genomgick sin verksamhetsförlagda utbildning på en anestesiklinik i Sverige intervjuades. Innehållsanalys med induktivt tillvägagångssätt användes. Metoden generade två huvudkategorier, vilka betecknades; Lärandet och Handledningen. Resultatet visade att modellen var avgörande för en meningsfull och ökad självständig träning och ett fördjupat lärande. Det visade också att reflektion i grupp och för enskild stimulerade till ett ökat lärande och utveckling av förmåga att ge perioperativ vård.},
 author    = {Nord, Kenneth},
 keyword   = {InterProfessionell utbildning,anestesisjuksköterskestudent,operationssal,anestesi,lärande,handledning,peer-learning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anestesisjuksköterskestudenters erfarenheter av en ny modell för pedagogisk handledning på operationssal},
 year     = {2012},
}