Advanced

Förädling av ballastmaterial med hydrocyklon : ett fungerande alternativ?

Nylén, Fredrik LU (2012) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, GEOL01 20121
Department of Geology
Abstract (Swedish)
In today's society there is an aim at a more environmentally conscious approach to the use of natural resources, which means that you need to review the use of for intance. natural gravel and evaluate possible alternative substitutes. Natural gravel is created by natural processes such as water movements, which sort and edge encounter material to be rounded. This process causes the natural gravel to get properties that is preferred by, among others, the industry. Since gravel is a finite resource, the ambition to current legislation and environmental goals is to reduce the use of natural gravel and allow alternative methods, thus preserving natural gravel that build up many of our aquifers for future generations.
The purpose of this... (More)
In today's society there is an aim at a more environmentally conscious approach to the use of natural resources, which means that you need to review the use of for intance. natural gravel and evaluate possible alternative substitutes. Natural gravel is created by natural processes such as water movements, which sort and edge encounter material to be rounded. This process causes the natural gravel to get properties that is preferred by, among others, the industry. Since gravel is a finite resource, the ambition to current legislation and environmental goals is to reduce the use of natural gravel and allow alternative methods, thus preserving natural gravel that build up many of our aquifers for future generations.
The purpose of this report is to study and describe a refinement process using a hydrocyclone to see if the produced ballast material holds a sufficient standard to act as a substitute and then serve as an alternative to natural gravel. A fieldwork took place in the Blentarp quarry in Skåne, southern Sweden, where there is a processing plant that processes/sorts crushed rock. The processing method uses today crushed rock but is planned for future use also for till (naturally unsorted material). The refining process has been studied and is described in this report.
Based on results from the field study it has been possible to demonstrate that the plant can produce materials that can be used as a substitute for natural gravel. The technology exists to produce substitutes for gravel, and the processed crushed rocks in the Blentarp plant contribute to the preservation of Sweden's aquifers.
The problem is that it is still more economical to use the gravel because there are fewer process steps in the extraction of natural gravel than for the extraction of alternative material. This means that it is either necessary to use restrictions on the use of natural gravel or incentives for alternative materials. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning
I dagens samhälle eftersträvas en mer miljömedveten syn på användandet av samhällets naturresurser vilket innebär att man behöver se över användningen av bland annat naturgrus och utvärdera möjliga alternativa substitut. Naturgrus skapas genom naturliga processer – vattenrörelser kan till exempel sortera och kantstöta materialet så att gruskornen blir rundade. Dessa processer medför att naturgruset får egenskaper som eftertraktas av bland annat industrin. Eftersom naturgrus är en ändlig resurs är ambitionen att nuvarande lagstiftning och miljömål ska minska användandet av naturgrus och möjliggöra alternativa metoder och på så sätt bevara naturgruset som bland annat utgör viktiga grundvattenmagasin för... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning
I dagens samhälle eftersträvas en mer miljömedveten syn på användandet av samhällets naturresurser vilket innebär att man behöver se över användningen av bland annat naturgrus och utvärdera möjliga alternativa substitut. Naturgrus skapas genom naturliga processer – vattenrörelser kan till exempel sortera och kantstöta materialet så att gruskornen blir rundade. Dessa processer medför att naturgruset får egenskaper som eftertraktas av bland annat industrin. Eftersom naturgrus är en ändlig resurs är ambitionen att nuvarande lagstiftning och miljömål ska minska användandet av naturgrus och möjliggöra alternativa metoder och på så sätt bevara naturgruset som bland annat utgör viktiga grundvattenmagasin för kommande generationer.
Syftet med denna rapport är att studera och översiktligt beskriva förädlingsprocessen med hjälp av en hydrocyklon för att se om sorterat ballast-material kan hålla tillräckligt god standard för att fungera som ersättningsmaterial och då fungera som ett alternativ till naturgrus. Ett fältarbete har ägt rum på Blentarpstäkten i Skåne där det finns en förädlingsanläggning som förädlar/sorterar krossat berg. Förädlingsmetoden används idag för krossat bergmaterial men planeras i framtiden att användas även för morän (naturligt osorterat material). Förädlingsprocessen har studerats och beskrivits i denna rapport.
Resultat från fältstudien har kunnat påvisa att det vid anläggningen har kunnat tas fram material som kan användas som substitut till naturgrus. Teknologin finns för att framställa ersättningsmaterial till naturgrus och i Blentarpsanläggningen förädlas krossat bergmaterial vilket bidrar till ett bevarande av Sveriges akvifärer.
Problemet ligger i att det fortfarande är mer ekonomiskt att använda sig av naturgrus då det är färre processteg i utvinningen av naturgrus än vid utvinning av alternativt material. Detta innebär att det antingen behövs restriktioner för användandet av naturgrus alternativt incitament för alternativa material. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nylén, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
Processing of aggregates with hydrocyclone : a viable alternative?
course
GEOL01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hydrocyclon, ballast, Blentarpstäkten, Skåne, förädlingsanläggning, ersättningsmaterial, aggregate materials, hydrocyclone, Blentarp quarry, substitutes
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet,
report number
317
language
Swedish
additional info
Extern handledare Monica Soldinger, Swerock AB
id
3125453
date added to LUP
2012-11-06 14:41:22
date last changed
2012-11-06 14:41:22
@misc{3125453,
 abstract   = {Populärvetenskaplig sammanfattning
I dagens samhälle eftersträvas en mer miljömedveten syn på användandet av samhällets naturresurser vilket innebär att man behöver se över användningen av bland annat naturgrus och utvärdera möjliga alternativa substitut. Naturgrus skapas genom naturliga processer – vattenrörelser kan till exempel sortera och kantstöta materialet så att gruskornen blir rundade. Dessa processer medför att naturgruset får egenskaper som eftertraktas av bland annat industrin. Eftersom naturgrus är en ändlig resurs är ambitionen att nuvarande lagstiftning och miljömål ska minska användandet av naturgrus och möjliggöra alternativa metoder och på så sätt bevara naturgruset som bland annat utgör viktiga grundvattenmagasin för kommande generationer. 
Syftet med denna rapport är att studera och översiktligt beskriva förädlingsprocessen med hjälp av en hydrocyklon för att se om sorterat ballast-material kan hålla tillräckligt god standard för att fungera som ersättningsmaterial och då fungera som ett alternativ till naturgrus. Ett fältarbete har ägt rum på Blentarpstäkten i Skåne där det finns en förädlingsanläggning som förädlar/sorterar krossat berg. Förädlingsmetoden används idag för krossat bergmaterial men planeras i framtiden att användas även för morän (naturligt osorterat material). Förädlingsprocessen har studerats och beskrivits i denna rapport. 
Resultat från fältstudien har kunnat påvisa att det vid anläggningen har kunnat tas fram material som kan användas som substitut till naturgrus. Teknologin finns för att framställa ersättningsmaterial till naturgrus och i Blentarpsanläggningen förädlas krossat bergmaterial vilket bidrar till ett bevarande av Sveriges akvifärer.
Problemet ligger i att det fortfarande är mer ekonomiskt att använda sig av naturgrus då det är färre processteg i utvinningen av naturgrus än vid utvinning av alternativt material. Detta innebär att det antingen behövs restriktioner för användandet av naturgrus alternativt incitament för alternativa material.},
 author    = {Nylén, Fredrik},
 keyword   = {hydrocyclon,ballast,Blentarpstäkten,Skåne,förädlingsanläggning,ersättningsmaterial,aggregate materials,hydrocyclone,Blentarp quarry,substitutes},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet,},
 title    = {Förädling av ballastmaterial med hydrocyklon : ett fungerande alternativ?},
 year     = {2012},
}