Advanced

Digitalt medborgarskap - Mobila applicationer för ökat medbestämmande i samhället

Nelson, Alexander LU (2011) MTT920 20111
Packaging Logistics
Innovation Engineering
Abstract
Problem
There is a desire by the municipalities to increase local involvement of citizens in general and of young citizens in particular. Computer consultancy firm Abou AB, in consultation with some of the municipalities, has concluded that a mobile application can be a possible channel when it comes to increasing the municipal engagement. Examples may be ranging from engagement in the question of whether to raise a new statue or not, to file a note about a burned down barbecue area. The question this thesis will attempt to answer is how such a municipal mobile application may be designed in order to bring the citizen closer to the municipality in order to get him or her more involved.
Purpose
The purpose of this paper is to develop... (More)
Problem
There is a desire by the municipalities to increase local involvement of citizens in general and of young citizens in particular. Computer consultancy firm Abou AB, in consultation with some of the municipalities, has concluded that a mobile application can be a possible channel when it comes to increasing the municipal engagement. Examples may be ranging from engagement in the question of whether to raise a new statue or not, to file a note about a burned down barbecue area. The question this thesis will attempt to answer is how such a municipal mobile application may be designed in order to bring the citizen closer to the municipality in order to get him or her more involved.
Purpose
The purpose of this paper is to develop an understanding for the needs of the citizens, and based on those needs develop a concept for an application consisting of services and interaction design that will increase civic engagement. Method To understand the problem of what civic engagement is and what ingredients the concept consists of, literature studies have been carried out. Data collection has been largely conducted through interviews, focus group discussions and questionnaires. The material was analyzed using grounded theory. Inspiration has been drawn from some of today’s popular apps.
Conclusion
The design of a municipal mobile application with respect to interaction
design should be easy to understand and if possible resemble applications
that the user is familiar with. Services should focus on features that make it possible to give ones point of view, obtain information about the municipality and file reports in case something broken. The most important thing to remember is to enable two-way communication in order to make the citizen feel involved and dissemination of information in order to make the citizen feel enlightened. (Less)
Abstract (Swedish)
Det finns önskemål från kommunens sida att öka det kommunala engagemanget hos medborgare i allmänhet och hos yngre medborgare i synnerhet. Detta kan vara allt från att engagera sig i upprättandet av en staty, till att anmäla en nedbrunnen grillplats. Datakonsultföretaget Abou AB har i samråd med vissa kommuner kommit fram till att en mobil applikation kan vara en möjlig kanal när det kommer till att öka det kommunala engagemanget. Frågan detta examensarbete ska försöka besvara är hur en sådan kommunal mobilapplikation kan se ut för att föra medborgaren närmre kommunen i syfte att få denne mer engagerad. Syftet med detta examensarbete är att förstå medborgarnas behov för att därefter ta fram ett koncept till en applikation bestående av... (More)
Det finns önskemål från kommunens sida att öka det kommunala engagemanget hos medborgare i allmänhet och hos yngre medborgare i synnerhet. Detta kan vara allt från att engagera sig i upprättandet av en staty, till att anmäla en nedbrunnen grillplats. Datakonsultföretaget Abou AB har i samråd med vissa kommuner kommit fram till att en mobil applikation kan vara en möjlig kanal när det kommer till att öka det kommunala engagemanget. Frågan detta examensarbete ska försöka besvara är hur en sådan kommunal mobilapplikation kan se ut för att föra medborgaren närmre kommunen i syfte att få denne mer engagerad. Syftet med detta examensarbete är att förstå medborgarnas behov för att därefter ta fram ett koncept till en applikation bestående av tjänster och en interaktionsdesign som ökar det medborgerliga engagemanget. För att sätta sig in i problematiken med vad medborgerligt engagemang är och vilka beståndsdelar begreppet består av har litteraturstudier genomförts. Datainsamling har till större delen utförts i form av intervjuer, fokusgruppsamtal och enkäter. Materialet har analyserats med hjälp av grundad teori. Dessutom har inspiration hämtats från applikationer som är populära idag. Utformningen av en kommunal mobilapplikation ska interaktionsdesignmässigt vara enkel att förstå och helst påminna om applikationer brukaren är van vid. Tjänstemässigt bör det finnas funktioner som gör det möjligt att lämna synpunkter, inhämta information om kommunen samt göra felanmälningar. Det viktigaste att tänka på är att möjliggöra tvåvägskommunikation för känslan av delaktighet och informationsspridning för upplysning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nelson, Alexander LU
supervisor
organization
course
MTT920 20111
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kommunapp, app, Digitalt medborgarskap, mobilapplikation, packaging logistics
language
Swedish
id
3128076
date added to LUP
2012-10-10 11:55:02
date last changed
2012-10-10 11:55:02
@misc{3128076,
 abstract   = {Problem 
There is a desire by the municipalities to increase local involvement of citizens in general and of young citizens in particular. Computer consultancy firm Abou AB, in consultation with some of the municipalities, has concluded that a mobile application can be a possible channel when it comes to increasing the municipal engagement. Examples may be ranging from engagement in the question of whether to raise a new statue or not, to file a note about a burned down barbecue area. The question this thesis will attempt to answer is how such a municipal mobile application may be designed in order to bring the citizen closer to the municipality in order to get him or her more involved.
Purpose 
The purpose of this paper is to develop an understanding for the needs of the citizens, and based on those needs develop a concept for an application consisting of services and interaction design that will increase civic engagement. Method To understand the problem of what civic engagement is and what ingredients the concept consists of, literature studies have been carried out. Data collection has been largely conducted through interviews, focus group discussions and questionnaires. The material was analyzed using grounded theory. Inspiration has been drawn from some of today’s popular apps.
Conclusion 
The design of a municipal mobile application with respect to interaction
design should be easy to understand and if possible resemble applications
that the user is familiar with. Services should focus on features that make it possible to give ones point of view, obtain information about the municipality and file reports in case something broken. The most important thing to remember is to enable two-way communication in order to make the citizen feel involved and dissemination of information in order to make the citizen feel enlightened.},
 author    = {Nelson, Alexander},
 keyword   = {kommunapp,app,Digitalt medborgarskap,mobilapplikation,packaging logistics},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digitalt medborgarskap - Mobila applicationer för ökat medbestämmande i samhället},
 year     = {2011},
}