Advanced

Fri och formlös -En socialantropologisk analys av graffiti och gatukonst

Edbertsson, Rikard LU (2012) SANK01 20121
Social Anthropology
Abstract (Swedish)
Den här kandidatuppsatsen handlar om graffitin och gatukonsten och syftet är att använda visuell antropologi för att undersöka hur dessa fenomen tar sig plats i samhället men också hur den omvandlar och konstruerar plats och arenor i det urbana. Mina huvudfrågor är; Vad innebär de visuella fenomen som brukar beskrivas som gatukonst och graffiti och hur kan dessa förstås och tolkas ur ett visuellt antropologiskt perspektiv?, Hur förhåller sig graffitin och gatukonsten till det omkringliggande
samhället och vice versa? Uppsatsen undersöker främst materialitet för att förstå utövandet och i viss mån utövarna. Jag tolkar fenomen som en existentiell uppvisning och genom synligheten
frammanas också interaktionen i form av att andra repeterar... (More)
Den här kandidatuppsatsen handlar om graffitin och gatukonsten och syftet är att använda visuell antropologi för att undersöka hur dessa fenomen tar sig plats i samhället men också hur den omvandlar och konstruerar plats och arenor i det urbana. Mina huvudfrågor är; Vad innebär de visuella fenomen som brukar beskrivas som gatukonst och graffiti och hur kan dessa förstås och tolkas ur ett visuellt antropologiskt perspektiv?, Hur förhåller sig graffitin och gatukonsten till det omkringliggande
samhället och vice versa? Uppsatsen undersöker främst materialitet för att förstå utövandet och i viss mån utövarna. Jag tolkar fenomen som en existentiell uppvisning och genom synligheten
frammanas också interaktionen i form av att andra repeterar beteendet och sätter i gång en ritual som omformar och förstärker graffitin och gatukonstens närvaro. Detta bidrar i sin tur till att en annan dimension av samhällslivet konstrueras, en dimension som tillgodoser individers behov att synas och som ger människor makt och kontroll över ett utrymme, den publika sfären, som traditionellt sett styrs av diskurser i form av lagar, regler och normer. Genom sin anonyma karaktär kringgår gatukonsten och graffitin detta och skapar ett eget samhälle i det redan befintliga
samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edbertsson, Rikard LU
supervisor
organization
course
SANK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
gatukonst, socialantropologi, graffiti, visuell metod, etnografi
language
Swedish
id
3131368
date added to LUP
2012-11-12 11:29:15
date last changed
2012-11-12 11:29:15
@misc{3131368,
 abstract   = {Den här kandidatuppsatsen handlar om graffitin och gatukonsten och syftet är att använda visuell antropologi för att undersöka hur dessa fenomen tar sig plats i samhället men också hur den omvandlar och konstruerar plats och arenor i det urbana. Mina huvudfrågor är; Vad innebär de visuella fenomen som brukar beskrivas som gatukonst och graffiti och hur kan dessa förstås och tolkas ur ett visuellt antropologiskt perspektiv?, Hur förhåller sig graffitin och gatukonsten till det omkringliggande
samhället och vice versa? Uppsatsen undersöker främst materialitet för att förstå utövandet och i viss mån utövarna. Jag tolkar fenomen som en existentiell uppvisning och genom synligheten
frammanas också interaktionen i form av att andra repeterar beteendet och sätter i gång en ritual som omformar och förstärker graffitin och gatukonstens närvaro. Detta bidrar i sin tur till att en annan dimension av samhällslivet konstrueras, en dimension som tillgodoser individers behov att synas och som ger människor makt och kontroll över ett utrymme, den publika sfären, som traditionellt sett styrs av diskurser i form av lagar, regler och normer. Genom sin anonyma karaktär kringgår gatukonsten och graffitin detta och skapar ett eget samhälle i det redan befintliga
samhället.},
 author    = {Edbertsson, Rikard},
 keyword   = {gatukonst,socialantropologi,graffiti,visuell metod,etnografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fri och formlös -En socialantropologisk analys av graffiti och gatukonst},
 year     = {2012},
}