Advanced

Cost functions for small town water systems in Ghana - a minor field study

Ristinmaa, Kristoffer LU (2012) VVRL01 20121
Division of Water Resources Engineering
Abstract
Using data gathered by researchers from WASHCost project in Ghana, this thesis examines how cost drivers can be used to predict capital expenditure for construction of piped water systems for small towns in Ghana. The data is collected from 45 small towns and communities in peri-urban areas in the Volta, Ashanti and Northern region. I have used correlation analysis and multiple regression analysis to derive cost functions for small town water systems and for the components in a water system. The aim is to derive functions for the total capital expenditure of a small town water system and for the fixed assets: mechanized borehole, water reservoir, pipe work and stand post. The resulting functions are created both for initial use before... (More)
Using data gathered by researchers from WASHCost project in Ghana, this thesis examines how cost drivers can be used to predict capital expenditure for construction of piped water systems for small towns in Ghana. The data is collected from 45 small towns and communities in peri-urban areas in the Volta, Ashanti and Northern region. I have used correlation analysis and multiple regression analysis to derive cost functions for small town water systems and for the components in a water system. The aim is to derive functions for the total capital expenditure of a small town water system and for the fixed assets: mechanized borehole, water reservoir, pipe work and stand post. The resulting functions are created both for initial use before planning a new system and after having done the first design of a water system. The results are presented as eight functions, representing the total capital expenditure for a water system and capital expenditure for the assets water reservoirs, pipework and stand posts. The data was insufficient in deriving a function for mechanized boreholes. Key parameters for validating the functions are presented in relation to the functions. Explaining variables that were frequently used are design population, length of pipeline, volume of reservoir and dummy variables for region (location). The functions vary in accuracy with an explanation coefficient R2 varying from 0.42 to 0.88. The functions that have explaining variables, requiring a first investigation at place of the intended water system, are particularly interesting to use in forecasting capital expenditure. (Less)
Abstract (Swedish)
Rapporten är en sammanställning av ett kandidatarbete, huvudsakligen utförd som en ”Minor Field Study” i Kumasi, Ghana och i samarbete med WASHCost. WASHCost är ett pågående internationellt forskningsprojekt med holländska IRC som initiativtagare. Genom att använda data, insamlad av forskare från WASHCost i Ghana har jag undersökt vilka kostnadsdrivare som kan användas för att förutsäga kostnaderna vid nybyggnation av ett dricksvattensystem med grundvattenteknik för mindre orter med populationer under 20 000 invånare. Databasen täcker 45 tätorter ifrån tre ghananska regioner; Volta, Ashanti och Norra regionen. Huvudmålet med studien har varit att skapa en kostnadsfunktion för att i ett tidigt skede kunna få en uppfattning om de totala... (More)
Rapporten är en sammanställning av ett kandidatarbete, huvudsakligen utförd som en ”Minor Field Study” i Kumasi, Ghana och i samarbete med WASHCost. WASHCost är ett pågående internationellt forskningsprojekt med holländska IRC som initiativtagare. Genom att använda data, insamlad av forskare från WASHCost i Ghana har jag undersökt vilka kostnadsdrivare som kan användas för att förutsäga kostnaderna vid nybyggnation av ett dricksvattensystem med grundvattenteknik för mindre orter med populationer under 20 000 invånare. Databasen täcker 45 tätorter ifrån tre ghananska regioner; Volta, Ashanti och Norra regionen. Huvudmålet med studien har varit att skapa en kostnadsfunktion för att i ett tidigt skede kunna få en uppfattning om de totala investeringskostnaderna vid nybyggnation av ett drickvattensystem. Sekundärt har funktioner skapats för att förutsäga kostnaderna för följande ingående komponenter i ett ghananskt vattennät:Borrhål med automatisk pump, vattenreservoarer, rörledningsnät och vattenposter. Till min hjälp för att skapa relevanta funktioner har jag använt mig av sambandsanalys och multipel regression analys med olika modellalternativ. Dataunderlaget innehåll inte tillräckligt med information för att kunna skapa någon funktion för borrhålen. I resultaten redovisas åtta olika funktioner, varav två beskriver den totala investeringskostnaden. Av funktionerna är fem skapade efter linjära modeller och tre efter exponentiella. De vanligaste förekommande kostnadsdrivarna, alltså förklarande variablerna, är: i vilken region vattensystemet är lokaliserat, den dimensionerande populationen, den totala rörlängden och vattenreservoarens volym. I samband med resultaten presenteras även nyckelvärden för att kunna bedöma funktionernas tillförlitlighet. Förklaringsgraden, R2, för funktionerna varierar mellan 0.42-0.88, vilket ger en stor variation i tillförlitlighet. De mest intressanta funktionerna är de som kallas för ”first function” och kräver en första utredning för det tilltänkta vattensystemet, men ger istället en bättre precision i att förutsätta kostnaderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ristinmaa, Kristoffer LU
supervisor
organization
alternative title
Kostnadsfunktioner för en preliminär uppfattning om investeringskostnaderna för ett vattenförsörjningsystem i mindre tätorter – En fältstudie i Ghana
course
VVRL01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ghana, small town water system, cost function, capital expenditure, multiple regression analysis
language
English
id
3157946
date added to LUP
2012-10-25 15:36:35
date last changed
2012-10-25 15:36:35
@misc{3157946,
 abstract   = {Using data gathered by researchers from WASHCost project in Ghana, this thesis examines how cost drivers can be used to predict capital expenditure for construction of piped water systems for small towns in Ghana. The data is collected from 45 small towns and communities in peri-urban areas in the Volta, Ashanti and Northern region. I have used correlation analysis and multiple regression analysis to derive cost functions for small town water systems and for the components in a water system. The aim is to derive functions for the total capital expenditure of a small town water system and for the fixed assets: mechanized borehole, water reservoir, pipe work and stand post. The resulting functions are created both for initial use before planning a new system and after having done the first design of a water system. The results are presented as eight functions, representing the total capital expenditure for a water system and capital expenditure for the assets water reservoirs, pipework and stand posts. The data was insufficient in deriving a function for mechanized boreholes. Key parameters for validating the functions are presented in relation to the functions. Explaining variables that were frequently used are design population, length of pipeline, volume of reservoir and dummy variables for region (location). The functions vary in accuracy with an explanation coefficient R2 varying from 0.42 to 0.88. The functions that have explaining variables, requiring a first investigation at place of the intended water system, are particularly interesting to use in forecasting capital expenditure.},
 author    = {Ristinmaa, Kristoffer},
 keyword   = {Ghana,small town water system,cost function,capital expenditure,multiple regression analysis},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cost functions for small town water systems in Ghana - a minor field study},
 year     = {2012},
}