Advanced

Processer när man vill och kan? -Processarbete i en professionell organisation

Janén, Linus; Schultz, Marcus and Karpesjö, Erik (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vad: Kandidatuppsats, Service Management Logistics, Lunds universitet, Campus Helsingborg, VT2012. Författare: Linus Janén, Erik Karpesjö och Marcus Schultz. Syfte: Syftet med denna uppsats är att titta på en sjukhusenhet som börjat arbeta med processer och analysera och diskutera detta utifrån existerande idéer om processarbete. Ser deras processarbete ut som redan existerande modeller eller skiljer det sig? Metod: Fallstudieorienterad forskningsdesign med abduktivt arbetssätt. Slutsatser: Strokeenheten vid Helsingborgs Lasarett har inlett processarbete för vissa utvalda delar av arbetet på avdelningen för att skapa en bättre vård för patienten. Dessa processer fungerar och används av personalen i det dagliga arbetet. Utifrån ett... (More)
Vad: Kandidatuppsats, Service Management Logistics, Lunds universitet, Campus Helsingborg, VT2012. Författare: Linus Janén, Erik Karpesjö och Marcus Schultz. Syfte: Syftet med denna uppsats är att titta på en sjukhusenhet som börjat arbeta med processer och analysera och diskutera detta utifrån existerande idéer om processarbete. Ser deras processarbete ut som redan existerande modeller eller skiljer det sig? Metod: Fallstudieorienterad forskningsdesign med abduktivt arbetssätt. Slutsatser: Strokeenheten vid Helsingborgs Lasarett har inlett processarbete för vissa utvalda delar av arbetet på avdelningen för att skapa en bättre vård för patienten. Dessa processer fungerar och används av personalen i det dagliga arbetet. Utifrån ett praktiskt perspektiv är det inga problem då de fungerar, men ur ett teoretiskt perspektiv där olika modeller och idéer appliceras haltar de något. Till skillnad från exempelvis ett tillverkande företag är det problematiskt att inte veta i förväg vad som ska göras förrän patienten kommer och en diagnos ställts. Detta påverkar möjligheten att kunna arbeta processinriktat. Patienten kanske inte faller inom ramen för vad processen tar hänsyn till. Då måste man gå utanför och frångå processen. Även den funktionsinriktade organisationsstruktur som traditionellt existerar inom sjukvården skapar hinder för ett processinriktat arbetssätt. Samtidigt bör inte processer skapas enbart för sakens skull. Det skulle kunna vara lämpligt att skapa en övergripande patientflödesprocess istället för att ha olika PM som specifika delprocesser. Exkludera PM från processtänkandet och ha dem som arbetsmoment utan att specificera exakt var i processen de ska användas. För att utveckla processarbetet bör sjukhus fokusera på patienten och inte på patientens vård. Detta kräver att hela sjukhusorganisationen involveras och att man går mot en patientflödesinriktad struktur med ansvarsområden som täcker patientens vårdbehov och inte stannar vid avdelningsgränserna. Att använda sig av ett större systemperspektiv skulle kunna underlätta detta arbete. Med detta menas inte att processarbete på lokal nivå är olönsamt. Vår studie har visat att enhetens processarbete har fått positiva effekter där det kunnat appliceras. Även om en systemomställning för hela vården ter sig avlägsen, är ett processinriktat tanke- och arbetssätt positivt. Personalen bör helt enkelt skapa processer där de vill och kan. Med ett processinriktat arbetssätt förtydligas arbetet och även medarbetarnas enskilda roller i ett större sammanhang, vilket leder till en bättre förståelse och ett ökat engagemang och en bättre vård för patienterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Janén, Linus; Schultz, Marcus and Karpesjö, Erik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
process, stroke, professionell organisation, styrning, flöde
language
Swedish
id
3164366
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2425&type=doc
date added to LUP
2012-11-06
date last changed
2012-11-06 06:30:28
@misc{3164366,
 abstract   = {Vad: Kandidatuppsats, Service Management Logistics, Lunds universitet, Campus Helsingborg, VT2012. Författare: Linus Janén, Erik Karpesjö och Marcus Schultz. Syfte: Syftet med denna uppsats är att titta på en sjukhusenhet som börjat arbeta med processer och analysera och diskutera detta utifrån existerande idéer om processarbete. Ser deras processarbete ut som redan existerande modeller eller skiljer det sig? Metod: Fallstudieorienterad forskningsdesign med abduktivt arbetssätt. Slutsatser: Strokeenheten vid Helsingborgs Lasarett har inlett processarbete för vissa utvalda delar av arbetet på avdelningen för att skapa en bättre vård för patienten. Dessa processer fungerar och används av personalen i det dagliga arbetet. Utifrån ett praktiskt perspektiv är det inga problem då de fungerar, men ur ett teoretiskt perspektiv där olika modeller och idéer appliceras haltar de något. Till skillnad från exempelvis ett tillverkande företag är det problematiskt att inte veta i förväg vad som ska göras förrän patienten kommer och en diagnos ställts. Detta påverkar möjligheten att kunna arbeta processinriktat. Patienten kanske inte faller inom ramen för vad processen tar hänsyn till. Då måste man gå utanför och frångå processen. Även den funktionsinriktade organisationsstruktur som traditionellt existerar inom sjukvården skapar hinder för ett processinriktat arbetssätt. Samtidigt bör inte processer skapas enbart för sakens skull. Det skulle kunna vara lämpligt att skapa en övergripande patientflödesprocess istället för att ha olika PM som specifika delprocesser. Exkludera PM från processtänkandet och ha dem som arbetsmoment utan att specificera exakt var i processen de ska användas. För att utveckla processarbetet bör sjukhus fokusera på patienten och inte på patientens vård. Detta kräver att hela sjukhusorganisationen involveras och att man går mot en patientflödesinriktad struktur med ansvarsområden som täcker patientens vårdbehov och inte stannar vid avdelningsgränserna. Att använda sig av ett större systemperspektiv skulle kunna underlätta detta arbete. Med detta menas inte att processarbete på lokal nivå är olönsamt. Vår studie har visat att enhetens processarbete har fått positiva effekter där det kunnat appliceras. Även om en systemomställning för hela vården ter sig avlägsen, är ett processinriktat tanke- och arbetssätt positivt. Personalen bör helt enkelt skapa processer där de vill och kan. Med ett processinriktat arbetssätt förtydligas arbetet och även medarbetarnas enskilda roller i ett större sammanhang, vilket leder till en bättre förståelse och ett ökat engagemang och en bättre vård för patienterna.},
 author    = {Janén, Linus and Schultz, Marcus and Karpesjö, Erik},
 keyword   = {process,stroke,professionell organisation,styrning,flöde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Processer när man vill och kan? -Processarbete i en professionell organisation},
 year     = {2012},
}