Advanced

Lean i serviceorganisationer - En fallstudie på Ängelholm Helsingborg Airport

Lenander, Johannes; Lundberg, Martin and Kristiansson, Viktor (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Lean i serviceorganisationer - En fallstudie på Ängelholm Helsingborg Airport.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: SMKK10 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15hp (Lp2, VT12)
Löpnummer: 2426
Inlämningsdatum: 15 juni 2012.
Författare: Viktor Kristiansson, Johannes Lenander, Martin Lundberg.
Handledare: Richard Ek, Mats Johnsson.
Nyckelord: Lean, turnaround-processer, kund, servicesektorn, värde.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge ett bidrag till den pågående diskussionen kring det nyanserade begreppet lean inom servicesektorn.
Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts på Ängelholm Helsingborg Airport, innehållande semistrukturerade... (More)
Sammanfattning
Titel: Lean i serviceorganisationer - En fallstudie på Ängelholm Helsingborg Airport.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: SMKK10 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15hp (Lp2, VT12)
Löpnummer: 2426
Inlämningsdatum: 15 juni 2012.
Författare: Viktor Kristiansson, Johannes Lenander, Martin Lundberg.
Handledare: Richard Ek, Mats Johnsson.
Nyckelord: Lean, turnaround-processer, kund, servicesektorn, värde.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge ett bidrag till den pågående diskussionen kring det nyanserade begreppet lean inom servicesektorn.
Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts på Ängelholm Helsingborg Airport, innehållande semistrukturerade djupintervjuer och systematiska observationer.
Slutsatser: Genom fallstudien på Ängelholm Helsingborg Airport har vi kommit fram till att det är svårt att avgöra vem ÄHA:s gemensamma kund är. ÄHA:s två kundgrupper/intressenter, flygbolagen och resenärerna, påverkar på olika sätt förutsättningarna för arbetet med lean. Även arbetsmoment och rutiner som finns på ÄHA är ytterligare en aspekt som kan skapa kundproblematik. Ytterligare en aspekt vi finner genom att sammanfoga Mays (2005) tankar tillsammans med resultatet från Radnors et al. (2012) studier är att fokus bör läggas på hur definitionen av kund kan variera genom värdekedjan. Detta kan vara av större vikt än att definiera en enskild kund. Vi poängterar även vikten av att se ÄHA:s arbete med turnaround-processer utifrån mer mjuka värden, som inriktas på inställningar, värdegrunder och möjliggörare. Dessa kulturella aspekter som inriktar sig på människor och beteenden kan vi se som en positiv förutsättning som ÄHA borde se som en fördel för en implementering av lean. På liknande sätt borde även ÄHA inte stänga ute idéer och tankesätt som kan hämtas i form av inspirationsarbete i samarbete med andra flygplatser. I ÄHA:s fall fastslår vi även att det är svårt att förbättra vissa värdeadderande aktiviteter med hjälp av lean filosofin och dess verktyg eftersom aktiviteterna styrs av externa aktörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lenander, Johannes; Lundberg, Martin and Kristiansson, Viktor
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lean, turnaround-processer, kund, servicesektorn, värde
language
Swedish
id
3164386
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2426&type=doc
date added to LUP
2012-11-06
date last changed
2012-11-06 06:30:28
@misc{3164386,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Lean i serviceorganisationer - En fallstudie på Ängelholm Helsingborg Airport.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: SMKK10 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15hp (Lp2, VT12)
Löpnummer: 2426
Inlämningsdatum: 15 juni 2012.
Författare: Viktor Kristiansson, Johannes Lenander, Martin Lundberg.
Handledare: Richard Ek, Mats Johnsson.
Nyckelord: Lean, turnaround-processer, kund, servicesektorn, värde.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge ett bidrag till den pågående diskussionen kring det nyanserade begreppet lean inom servicesektorn.
Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts på Ängelholm Helsingborg Airport, innehållande semistrukturerade djupintervjuer och systematiska observationer.
Slutsatser: Genom fallstudien på Ängelholm Helsingborg Airport har vi kommit fram till att det är svårt att avgöra vem ÄHA:s gemensamma kund är. ÄHA:s två kundgrupper/intressenter, flygbolagen och resenärerna, påverkar på olika sätt förutsättningarna för arbetet med lean. Även arbetsmoment och rutiner som finns på ÄHA är ytterligare en aspekt som kan skapa kundproblematik. Ytterligare en aspekt vi finner genom att sammanfoga Mays (2005) tankar tillsammans med resultatet från Radnors et al. (2012) studier är att fokus bör läggas på hur definitionen av kund kan variera genom värdekedjan. Detta kan vara av större vikt än att definiera en enskild kund. Vi poängterar även vikten av att se ÄHA:s arbete med turnaround-processer utifrån mer mjuka värden, som inriktas på inställningar, värdegrunder och möjliggörare. Dessa kulturella aspekter som inriktar sig på människor och beteenden kan vi se som en positiv förutsättning som ÄHA borde se som en fördel för en implementering av lean. På liknande sätt borde även ÄHA inte stänga ute idéer och tankesätt som kan hämtas i form av inspirationsarbete i samarbete med andra flygplatser. I ÄHA:s fall fastslår vi även att det är svårt att förbättra vissa värdeadderande aktiviteter med hjälp av lean filosofin och dess verktyg eftersom aktiviteterna styrs av externa aktörer.},
 author    = {Lenander, Johannes and Lundberg, Martin and Kristiansson, Viktor},
 keyword   = {lean,turnaround-processer,kund,servicesektorn,värde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lean i serviceorganisationer - En fallstudie på Ängelholm Helsingborg Airport},
 year     = {2012},
}