Advanced

Citydistribution - Förutsättningar och möjligheter för att skapa en attraktiv stadskärna

Andersson, Per and Zubak, Pero (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Ett växande behov och ökad efterfråga på varor ställer krav på affärslivet i stadskärnorna. Ett krav som innebär att butiker ska hålla hög servicegrad genom att hålla hyllor fyllda med varor men samtidigt inte binda för mycket kapital. Ett sådant krav påverkar citydistribution genom att antalet godstransporter i stadskärnorna ökar pga. lågkvantitativa, men frekventa leveranser dvs. krav på just-in-time leveranser från butiker. Då antalet godstransporter i stadskärnorna ökar blir problem som trängsel, minskad tillgänglighet och miljöpåverkan allt större och arbete med citylogistik blir mer uppmärksammat. En kvalitativ undersökning har genomförts med syftet att skapa bättre förståelse för hur aktörer påverkar citydistribution och vilka... (More)
Ett växande behov och ökad efterfråga på varor ställer krav på affärslivet i stadskärnorna. Ett krav som innebär att butiker ska hålla hög servicegrad genom att hålla hyllor fyllda med varor men samtidigt inte binda för mycket kapital. Ett sådant krav påverkar citydistribution genom att antalet godstransporter i stadskärnorna ökar pga. lågkvantitativa, men frekventa leveranser dvs. krav på just-in-time leveranser från butiker. Då antalet godstransporter i stadskärnorna ökar blir problem som trängsel, minskad tillgänglighet och miljöpåverkan allt större och arbete med citylogistik blir mer uppmärksammat. En kvalitativ undersökning har genomförts med syftet att skapa bättre förståelse för hur aktörer påverkar citydistribution och vilka möjligheter och förutsättningar det finns för att effektivisera denna. Vidare är syftet att undersöka vilka förutsättningar och möjligheter det finns för aktörer att samarbeta för att effektivisera citydistribution. Slutsatserna av vår undersökning är att myndigheterna har ett stort ansvar att ta vid citydistribution. Att de ställer högre krav på godstransporterna i stadskärnorna och reglerar dessa är förutsättningarna för att få en effektivare citydistribution. Utan ökade krav från myndigheter på citydistributionens aktörer är möjligheterna för att få en effektivare citydistribution och attraktivare stadskärna dåliga. Om inte ökade krav ställs på aktörer kommer de att fortsätta arbeta som de tidigare gjort och passivt arbete med citylogistik fortsätter. Passivt arbete med citylogistik leder till att antalet godstransporter ökar vilket minskar möjligheten för att skapa en attraktivare stadskärna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Per and Zubak, Pero
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
krav, påverkan, förutsättningar, möjligheter, effektivare citydistribution
language
Swedish
id
3164393
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2430&type=doc
date added to LUP
2012-11-06
date last changed
2012-11-06 06:30:29
@misc{3164393,
 abstract   = {Ett växande behov och ökad efterfråga på varor ställer krav på affärslivet i stadskärnorna. Ett krav som innebär att butiker ska hålla hög servicegrad genom att hålla hyllor fyllda med varor men samtidigt inte binda för mycket kapital. Ett sådant krav påverkar citydistribution genom att antalet godstransporter i stadskärnorna ökar pga. lågkvantitativa, men frekventa leveranser dvs. krav på just-in-time leveranser från butiker. Då antalet godstransporter i stadskärnorna ökar blir problem som trängsel, minskad tillgänglighet och miljöpåverkan allt större och arbete med citylogistik blir mer uppmärksammat. En kvalitativ undersökning har genomförts med syftet att skapa bättre förståelse för hur aktörer påverkar citydistribution och vilka möjligheter och förutsättningar det finns för att effektivisera denna. Vidare är syftet att undersöka vilka förutsättningar och möjligheter det finns för aktörer att samarbeta för att effektivisera citydistribution. Slutsatserna av vår undersökning är att myndigheterna har ett stort ansvar att ta vid citydistribution. Att de ställer högre krav på godstransporterna i stadskärnorna och reglerar dessa är förutsättningarna för att få en effektivare citydistribution. Utan ökade krav från myndigheter på citydistributionens aktörer är möjligheterna för att få en effektivare citydistribution och attraktivare stadskärna dåliga. Om inte ökade krav ställs på aktörer kommer de att fortsätta arbeta som de tidigare gjort och passivt arbete med citylogistik fortsätter. Passivt arbete med citylogistik leder till att antalet godstransporter ökar vilket minskar möjligheten för att skapa en attraktivare stadskärna.},
 author    = {Andersson, Per and Zubak, Pero},
 keyword   = {krav,påverkan,förutsättningar,möjligheter,effektivare citydistribution},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Citydistribution - Förutsättningar och möjligheter för att skapa en attraktiv stadskärna},
 year     = {2012},
}