Advanced

Meningen med "hantverk" - Svenska mejeriers meningsskapande kring osthantverk

Vikberg, Lovisa and Östberg, Therese (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Denna studies syfte är att undersöka hur svenska ostproducenter fyller ordet hantverk med mening. Genom en fallstudie kring hur svenska ostproducenter fyller begreppet hantverket med mening ämnar studien bidra till forskningsfältet av meningskapande kopplat till produktion av mat. Teorierna som används är varumärkesteori och varumärkesidentitet med ett övergripande tema av meningsskapande. Frågeställningarna besvaras genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med nio ostproducenter av olika storlek samt en semiotisk bildanalys av nio ostförpackningars etiketter.
I analysavsnittet framgår det att producenterna i studien lägger mening i ordet hantverk genom att använda ordet för att uttrycka sina produkters kärnvärden. Respondenternas... (More)
Denna studies syfte är att undersöka hur svenska ostproducenter fyller ordet hantverk med mening. Genom en fallstudie kring hur svenska ostproducenter fyller begreppet hantverket med mening ämnar studien bidra till forskningsfältet av meningskapande kopplat till produktion av mat. Teorierna som används är varumärkesteori och varumärkesidentitet med ett övergripande tema av meningsskapande. Frågeställningarna besvaras genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med nio ostproducenter av olika storlek samt en semiotisk bildanalys av nio ostförpackningars etiketter.
I analysavsnittet framgår det att producenterna i studien lägger mening i ordet hantverk genom att använda ordet för att uttrycka sina produkters kärnvärden. Respondenternas definition på osthantverk var därmed väldigt likt det kärnvärde som kunde utläsas genom en sammanställning av produkternas varumärkesidentitet. Den framtida forskning som föreslås är att undersöka ord med mer standardiserad betydelse än hantverk, parallellt med ett ord som hantverk, för att se om ett sådant ord används i lika stor utsträckning som ett uttryck för den egna identiteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vikberg, Lovisa and Östberg, Therese
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
meningsskapande, hantverk, varumärkesidentitet, ost
language
Swedish
id
3164406
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2398&type=doc
date added to LUP
2012-11-06
date last changed
2012-11-06 06:30:29
@misc{3164406,
 abstract   = {Denna studies syfte är att undersöka hur svenska ostproducenter fyller ordet hantverk med mening. Genom en fallstudie kring hur svenska ostproducenter fyller begreppet hantverket med mening ämnar studien bidra till forskningsfältet av meningskapande kopplat till produktion av mat. Teorierna som används är varumärkesteori och varumärkesidentitet med ett övergripande tema av meningsskapande. Frågeställningarna besvaras genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med nio ostproducenter av olika storlek samt en semiotisk bildanalys av nio ostförpackningars etiketter.
I analysavsnittet framgår det att producenterna i studien lägger mening i ordet hantverk genom att använda ordet för att uttrycka sina produkters kärnvärden. Respondenternas definition på osthantverk var därmed väldigt likt det kärnvärde som kunde utläsas genom en sammanställning av produkternas varumärkesidentitet. Den framtida forskning som föreslås är att undersöka ord med mer standardiserad betydelse än hantverk, parallellt med ett ord som hantverk, för att se om ett sådant ord används i lika stor utsträckning som ett uttryck för den egna identiteten.},
 author    = {Vikberg, Lovisa and Östberg, Therese},
 keyword   = {meningsskapande,hantverk,varumärkesidentitet,ost},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Meningen med "hantverk" - Svenska mejeriers meningsskapande kring osthantverk},
 year     = {2012},
}