Advanced

Alkoholberoende och rehabilitering i bemanningsbranschen - Hur fördelas rehabiliteringsansvaret för en arbetstagare, som lider av alkoholberoende av sjukdomskaraktär, mellan arbetsgivaren respektive kundföretaget?

Hässler, Emma LU (2012) HARH16 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
De senaste årens ekonomiska kriser har tvingat många företag att rationalisera och dra ned på anställda. Genom att endast behålla en kärna av egna anställda kan företag anpassa sig efter toppar och dalar i konjunkturen genom att hyra in personal vid behov. Bemanningsföretag är företag som hyr ut sin personal till kundföretag. Kundföretaget får i uthyrningskontraktet arbetsledningsrätt över den inhyrda, men bemanningsföretaget fortsätter att vara arbetsgivare under hela uthyrningsperioden. Syftet med denna uppsats är att fastställa arbetsgivarens rättsliga rehabiliteringsskyldighet vid arbetstagares alkoholberoende av sjukdomskaraktär och utreda i vilken omfattning kundföretag, i en bemanningssituation, har något rättsligt ansvar för... (More)
De senaste årens ekonomiska kriser har tvingat många företag att rationalisera och dra ned på anställda. Genom att endast behålla en kärna av egna anställda kan företag anpassa sig efter toppar och dalar i konjunkturen genom att hyra in personal vid behov. Bemanningsföretag är företag som hyr ut sin personal till kundföretag. Kundföretaget får i uthyrningskontraktet arbetsledningsrätt över den inhyrda, men bemanningsföretaget fortsätter att vara arbetsgivare under hela uthyrningsperioden. Syftet med denna uppsats är att fastställa arbetsgivarens rättsliga rehabiliteringsskyldighet vid arbetstagares alkoholberoende av sjukdomskaraktär och utreda i vilken omfattning kundföretag, i en bemanningssituation, har något rättsligt ansvar för rehabilitering vid inhyrds alkoholberoende. För att utreda detta har rättsdogmatisk metod använts. I ett försök att ge exempel på hur rehabiliteringsprocessen kan se ut i bemanningsbranschen har även empirisk metod använts. Den empiriska metoden gav, på grund av lågt deltagande, inget resultat. Rättsutredningen kom fram till att kundföretaget har arbetsmiljöansvar endast under tiden för den uthyrdes uppdrag, och långsiktiga insatser, såsom rehabilitering, ligger på arbetsgivarens ansvar. Ett bemanningsföretag har svårt att påverka den uthyrdes arbetsmiljö och arbete då denne befinner sig hos ett kundföretag. För att kunna genomföra arbetsplatsförlagd rehabilitering behöver bemanningsföretaget och kundföretagen samarbeta. Så som ansvarsfördelningen ser ut idag finns det inga incitament för kundföretag att samarbeta och vara behjälpliga för en inhyrds rehabilitering. För att kunna handskas med denna problematik behövs kunskap och engagemang om hur rehabiliteringen av alkoholberoende arbetstagare ska fungera. Som en del av kunskapsökningen av ämnet föreslås härmed att det tas fram arbetslivsinriktad forskning om rehabilitering av alkoholberoende arbetstagare inom bemanningsbranschen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hässler, Emma LU
supervisor
organization
course
HARH16 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
3165654
date added to LUP
2012-11-28 15:34:13
date last changed
2012-11-28 15:34:13
@misc{3165654,
 abstract   = {De senaste årens ekonomiska kriser har tvingat många företag att rationalisera och dra ned på anställda. Genom att endast behålla en kärna av egna anställda kan företag anpassa sig efter toppar och dalar i konjunkturen genom att hyra in personal vid behov. Bemanningsföretag är företag som hyr ut sin personal till kundföretag. Kundföretaget får i uthyrningskontraktet arbetsledningsrätt över den inhyrda, men bemanningsföretaget fortsätter att vara arbetsgivare under hela uthyrningsperioden. Syftet med denna uppsats är att fastställa arbetsgivarens rättsliga rehabiliteringsskyldighet vid arbetstagares alkoholberoende av sjukdomskaraktär och utreda i vilken omfattning kundföretag, i en bemanningssituation, har något rättsligt ansvar för rehabilitering vid inhyrds alkoholberoende. För att utreda detta har rättsdogmatisk metod använts. I ett försök att ge exempel på hur rehabiliteringsprocessen kan se ut i bemanningsbranschen har även empirisk metod använts. Den empiriska metoden gav, på grund av lågt deltagande, inget resultat. Rättsutredningen kom fram till att kundföretaget har arbetsmiljöansvar endast under tiden för den uthyrdes uppdrag, och långsiktiga insatser, såsom rehabilitering, ligger på arbetsgivarens ansvar. Ett bemanningsföretag har svårt att påverka den uthyrdes arbetsmiljö och arbete då denne befinner sig hos ett kundföretag. För att kunna genomföra arbetsplatsförlagd rehabilitering behöver bemanningsföretaget och kundföretagen samarbeta. Så som ansvarsfördelningen ser ut idag finns det inga incitament för kundföretag att samarbeta och vara behjälpliga för en inhyrds rehabilitering. För att kunna handskas med denna problematik behövs kunskap och engagemang om hur rehabiliteringen av alkoholberoende arbetstagare ska fungera. Som en del av kunskapsökningen av ämnet föreslås härmed att det tas fram arbetslivsinriktad forskning om rehabilitering av alkoholberoende arbetstagare inom bemanningsbranschen.},
 author    = {Hässler, Emma},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alkoholberoende och rehabilitering i bemanningsbranschen - Hur fördelas rehabiliteringsansvaret för en arbetstagare, som lider av alkoholberoende av sjukdomskaraktär, mellan arbetsgivaren respektive kundföretaget?},
 year     = {2012},
}