Advanced

Arbetsmiljöpolicyn - Verktyg eller bara vackra ord?

Janson, Jakob LU (2012) HARH16 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Att alla företag ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i verksamheten är lagstadgat. Det finns även lagkrav på att alla företag måste ha en arbetsmiljöpolicy som ska beskriva hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att olycksfall och ohälsa i arbetet ska förebyggas, och hur en god arbetsmiljö ska uppnås. Risken finns dock att en arbetsmiljöpolicy arbetas fram endast på grund av att lagen kräver det, och blir ett dokument fyllt av vackra ord som bara ligger i en skrivbordslåda, och inte är en naturlig del i arbetet. De chefer som arbetar närmast medarbetarna, första linjens chefer, är särskilt betydelsefulla för det systematiska arbetsmiljöarbetet och om arbetsmiljöpolicyn används.... (More)
Att alla företag ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i verksamheten är lagstadgat. Det finns även lagkrav på att alla företag måste ha en arbetsmiljöpolicy som ska beskriva hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att olycksfall och ohälsa i arbetet ska förebyggas, och hur en god arbetsmiljö ska uppnås. Risken finns dock att en arbetsmiljöpolicy arbetas fram endast på grund av att lagen kräver det, och blir ett dokument fyllt av vackra ord som bara ligger i en skrivbordslåda, och inte är en naturlig del i arbetet. De chefer som arbetar närmast medarbetarna, första linjens chefer, är särskilt betydelsefulla för det systematiska arbetsmiljöarbetet och om arbetsmiljöpolicyn används. Denna uppsats försöker ta reda på om arbetsmiljö-policyn är ett viktigt verktyg för chefer i deras systematiska arbetsmiljöarbete och om lagarna som reglerar SAM och arbetsmiljöpolicies har önskvärd effekt. För att svara på dessa frågor har en fallstudie gjorts på Volvokoncernen där ett antal första linjens chefer intervjuats. Slutsatsen av detta var att ingen av cheferna arbetade aktivt med arbetsmiljöpolicyn, ingen använde den som ett viktigt verktyg i sitt arbetsmiljöarbete. Dock var intrycket att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerande övergripande mycket tillfredsställande. Att det inte arbetas kontinuerligt med arbetsmiljöpolicyn verkar inte bero på sakinnehållet, utan snarare på att grundlig implementering ej prioriterats hos ledning och högre chefer. Lagarna som finns borde ge en trygghet och en solid grund för företag att arbeta lyckat med SAM, däremot kan frågan lyftas om lagparagrafen som behandlar arbetsmiljöpolicy borde konkretiseras och bli ännu skarpare, om man vill ha effekten att företag i större utsträckning arbetar mer aktivt med policyn som verktyg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Janson, Jakob LU
supervisor
organization
course
HARH16 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsmiljö, arbetsmiljöpolicy, systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, första linjens chefer
language
Swedish
id
3165817
date added to LUP
2012-11-14 13:58:40
date last changed
2012-11-14 13:58:40
@misc{3165817,
 abstract   = {Att alla företag ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i verksamheten är lagstadgat. Det finns även lagkrav på att alla företag måste ha en arbetsmiljöpolicy som ska beskriva hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att olycksfall och ohälsa i arbetet ska förebyggas, och hur en god arbetsmiljö ska uppnås. Risken finns dock att en arbetsmiljöpolicy arbetas fram endast på grund av att lagen kräver det, och blir ett dokument fyllt av vackra ord som bara ligger i en skrivbordslåda, och inte är en naturlig del i arbetet. De chefer som arbetar närmast medarbetarna, första linjens chefer, är särskilt betydelsefulla för det systematiska arbetsmiljöarbetet och om arbetsmiljöpolicyn används. Denna uppsats försöker ta reda på om arbetsmiljö-policyn är ett viktigt verktyg för chefer i deras systematiska arbetsmiljöarbete och om lagarna som reglerar SAM och arbetsmiljöpolicies har önskvärd effekt. För att svara på dessa frågor har en fallstudie gjorts på Volvokoncernen där ett antal första linjens chefer intervjuats. Slutsatsen av detta var att ingen av cheferna arbetade aktivt med arbetsmiljöpolicyn, ingen använde den som ett viktigt verktyg i sitt arbetsmiljöarbete. Dock var intrycket att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerande övergripande mycket tillfredsställande. Att det inte arbetas kontinuerligt med arbetsmiljöpolicyn verkar inte bero på sakinnehållet, utan snarare på att grundlig implementering ej prioriterats hos ledning och högre chefer. Lagarna som finns borde ge en trygghet och en solid grund för företag att arbeta lyckat med SAM, däremot kan frågan lyftas om lagparagrafen som behandlar arbetsmiljöpolicy borde konkretiseras och bli ännu skarpare, om man vill ha effekten att företag i större utsträckning arbetar mer aktivt med policyn som verktyg.},
 author    = {Janson, Jakob},
 keyword   = {arbetsmiljö,arbetsmiljöpolicy,systematiskt arbetsmiljöarbete,AFS 2001:1,första linjens chefer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsmiljöpolicyn - Verktyg eller bara vackra ord?},
 year     = {2012},
}