Advanced

Positiv särbehandling i svensk arbetsrätt

Svensson, Johan LU (2012) HARH10 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar frågan om positiv särbehandling på grund av kön och etnicitet i det svenska arbetslivet. Ett sätt att motverka missförhållanden på den svenska arbetsmarknaden har varit införandet av positiv särbehandling. Positiv särbehandling är ett undantag från likabehandlingsprincipen och syftar till att åstadkomma reell jämlikhet. Positiv särbehandling tillåts i svensk rätt för att åstadkomma jämlikhet mellan könen. Ämnet har debatterats och diskussioner har förts om huruvida även positiv etnisk särbehandling är ett acceptabelt avsteg från likabehandlingsprincipen för att i praktiken uppnå formell jämlikhet. De begränsningar i möjligheten att tillåta positiv särbehandling som följer av EU-rätten styr Sveriges handlingsutrymme... (More)
Uppsatsen behandlar frågan om positiv särbehandling på grund av kön och etnicitet i det svenska arbetslivet. Ett sätt att motverka missförhållanden på den svenska arbetsmarknaden har varit införandet av positiv särbehandling. Positiv särbehandling är ett undantag från likabehandlingsprincipen och syftar till att åstadkomma reell jämlikhet. Positiv särbehandling tillåts i svensk rätt för att åstadkomma jämlikhet mellan könen. Ämnet har debatterats och diskussioner har förts om huruvida även positiv etnisk särbehandling är ett acceptabelt avsteg från likabehandlingsprincipen för att i praktiken uppnå formell jämlikhet. De begränsningar i möjligheten att tillåta positiv särbehandling som följer av EU-rätten styr Sveriges handlingsutrymme nationellt. Av EU- rätten framgår att för att positiv särbehandling ska vara ett tillåtet undantag från diskrimineringsförbudet ska ett antal kriterier vara uppfyllda. En nationell bestämmelse som innebär företräde till förmån för ett underrepresenterat kön är tillåten under förutsättning att företrädet inte är undantagslöst och ovillkorligt. Därutöver ska det göras en objektiv bedömning av samtliga sökandes samtliga meriter och personliga förhållanden. Det underrepresenterat könet kan endast ges företräde i situationer där de sökandes meriter bedöms som jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga. Utrymmet för positiv särbehandling får således anses som litet. I svensk nationell rätt tillåts undantag från likabehandlingsprincipen för positiv särbehandling av kön men inte av etnisk tillhörighet. EU-rätten uppställer dock inget hinder mot ett sådant undantag. Diskussioner har förts om huruvida även positiv etnisk särbehandling ska tillämpas i svensk arbetsrätträtt. Även om det är önskvärt att komma tillrätta med diskriminering av icke etniska svenskar på den svenska arbetsmarknaden är det frågan om positiv särbehandling är ett effektivt verktyg för att åstadkomma ett sådant resultat. Det är författarens åsikt att icke etiska svenskars problem på den svenska arbetsmarknaden Icke etiska svenskars problem på arbetsmarknaden bör istället bekämpas genom andra politiska lösningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Johan LU
supervisor
organization
course
HARH10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Positiv särbehandling, Diskriminering
language
Swedish
id
3166067
date added to LUP
2012-11-09 09:16:21
date last changed
2013-05-15 16:07:58
@misc{3166067,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar frågan om positiv särbehandling på grund av kön och etnicitet i det svenska arbetslivet. Ett sätt att motverka missförhållanden på den svenska arbetsmarknaden har varit införandet av positiv särbehandling. Positiv särbehandling är ett undantag från likabehandlingsprincipen och syftar till att åstadkomma reell jämlikhet. Positiv särbehandling tillåts i svensk rätt för att åstadkomma jämlikhet mellan könen. Ämnet har debatterats och diskussioner har förts om huruvida även positiv etnisk särbehandling är ett acceptabelt avsteg från likabehandlingsprincipen för att i praktiken uppnå formell jämlikhet. De begränsningar i möjligheten att tillåta positiv särbehandling som följer av EU-rätten styr Sveriges handlingsutrymme nationellt. Av EU- rätten framgår att för att positiv särbehandling ska vara ett tillåtet undantag från diskrimineringsförbudet ska ett antal kriterier vara uppfyllda. En nationell bestämmelse som innebär företräde till förmån för ett underrepresenterat kön är tillåten under förutsättning att företrädet inte är undantagslöst och ovillkorligt. Därutöver ska det göras en objektiv bedömning av samtliga sökandes samtliga meriter och personliga förhållanden. Det underrepresenterat könet kan endast ges företräde i situationer där de sökandes meriter bedöms som jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga. Utrymmet för positiv särbehandling får således anses som litet. I svensk nationell rätt tillåts undantag från likabehandlingsprincipen för positiv särbehandling av kön men inte av etnisk tillhörighet. EU-rätten uppställer dock inget hinder mot ett sådant undantag. Diskussioner har förts om huruvida även positiv etnisk särbehandling ska tillämpas i svensk arbetsrätträtt. Även om det är önskvärt att komma tillrätta med diskriminering av icke etniska svenskar på den svenska arbetsmarknaden är det frågan om positiv särbehandling är ett effektivt verktyg för att åstadkomma ett sådant resultat. Det är författarens åsikt att icke etiska svenskars problem på den svenska arbetsmarknaden Icke etiska svenskars problem på arbetsmarknaden bör istället bekämpas genom andra politiska lösningar.},
 author    = {Svensson, Johan},
 keyword   = {Positiv särbehandling,Diskriminering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Positiv särbehandling i svensk arbetsrätt},
 year     = {2012},
}