Advanced

Bisysslor - Vart går gränsen för otillåtna bisysslor?

Klevedalen, Sofia LU and Godderidge, Fay LU (2012) HARH16 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar konkurrerande, arbetshindrande och förtroendeskadliga bisysslor. Syftet är att klargöra varför dessa bisysslor anses som otillåtna. Frågeställningen har utvecklats från syftet och problematiserar innebörden av de tre otillåtna bisysslorna. Rättsdogmatisk metod ligger till grund för tolkningen och systematisering av gällande rätt. Utöver detta har Stockholms- och Lunds universitets offentliga handlingar om bisysslor samlats in för att belysa hur de universitetsanställdas bisysslor ter sig i praktiken. Materialet används som exempel men även som jämförelse med praxis. I frågor där praxis inte kan ligga till stöd används de offentliga handlingarna som grund för diskussion. Lagen om offentlig anställning (1994:260) reglerar... (More)
Uppsatsen behandlar konkurrerande, arbetshindrande och förtroendeskadliga bisysslor. Syftet är att klargöra varför dessa bisysslor anses som otillåtna. Frågeställningen har utvecklats från syftet och problematiserar innebörden av de tre otillåtna bisysslorna. Rättsdogmatisk metod ligger till grund för tolkningen och systematisering av gällande rätt. Utöver detta har Stockholms- och Lunds universitets offentliga handlingar om bisysslor samlats in för att belysa hur de universitetsanställdas bisysslor ter sig i praktiken. Materialet används som exempel men även som jämförelse med praxis. I frågor där praxis inte kan ligga till stöd används de offentliga handlingarna som grund för diskussion. Lagen om offentlig anställning (1994:260) reglerar förtroendeskadliga bisysslor. Reglerna i regeringsformen ligger som grund till dessa bestämmelser. I regeringsformen utformas krav på att saklighet och opartiskhet ska iakttas samt att allmänhetens förtroende för den offentliga verksamheten ska upprätthållas. I lagen om offentlig anställning regleras också arbetsgivarens och arbetstagarens uppgifts- och informationsskyldighet. Skulle en arbetstagare bryta mot reglerna kan bland annat en disciplinpåföljd meddelas och i värsta fall kan den otillåtna bisysslan vara saklig grund för uppsägning eller avsked enligt lagen om anställningsskydd. För konkurrerande och arbetshindrande bisysslor regleras bestämmelser i aktuella kollektivavtal mellan parterna. Efter att ha analyserat och diskuterat de tre otillåtna bisysslorna har vissa slutsatser kunnat fastställas. Det förtroendeskadliga begreppet är svårt att definiera. Det är viktigt att ta alla aspekter in i bedömningen i varje enskilt fall. För att underlätta vilken innebörden är i en förtroendeskadlig bisyssla kan policys utvecklas för skapandet av tydligare riktlinjer i området. En arbetshindrande bisyssla är lättare att mäta i jämförelse med en förtroendeskadlig sådan. Begreppet är mer konkret då det innebär ett faktiskt hinder för arbetstagaren eftersom dennes möjlighet till att utföra arbetsuppgifterna har försämrats. Uppsatsen ifrågasätter även antalet bisysslor och ifall mängden kan ligga till grund för att arbetstagaren tappar fokus på huvuduppgiften och att således bisysslan blir arbetshindrande. För att en bisyssla ska anses vara konkurrerande krävs det bland annat att bisysslan är av samma karaktär som arbetsgivarens verksamhet. Rent praktiskt innebär detta en arbetsuppgift som arbetsgivaren likväl kan utföra. En bisyssla kan ses som konkurrerande innan den ens har utförts eftersom endast risken av att den kommer bli konkurrerande kan vara tillräckligt. En generell slutsats för samtliga otillåtna bisysslor är att en ökad fokus borde läggas på arbetsgivarens informationsskyldighet. Detta förutsätter att arbetstagarna följer upp reglerna med en utvidgad uppgiftsskyldighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klevedalen, Sofia LU and Godderidge, Fay LU
supervisor
organization
course
HARH16 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bisysslor, konkurrerande, hindrande, förtroendeskadlig, otillåten, Lunds universitet, Stockholms universitet
language
Swedish
id
3166070
date added to LUP
2012-11-14 14:34:22
date last changed
2012-11-14 14:34:22
@misc{3166070,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar konkurrerande, arbetshindrande och förtroendeskadliga bisysslor. Syftet är att klargöra varför dessa bisysslor anses som otillåtna. Frågeställningen har utvecklats från syftet och problematiserar innebörden av de tre otillåtna bisysslorna. Rättsdogmatisk metod ligger till grund för tolkningen och systematisering av gällande rätt. Utöver detta har Stockholms- och Lunds universitets offentliga handlingar om bisysslor samlats in för att belysa hur de universitetsanställdas bisysslor ter sig i praktiken. Materialet används som exempel men även som jämförelse med praxis. I frågor där praxis inte kan ligga till stöd används de offentliga handlingarna som grund för diskussion. Lagen om offentlig anställning (1994:260) reglerar förtroendeskadliga bisysslor. Reglerna i regeringsformen ligger som grund till dessa bestämmelser. I regeringsformen utformas krav på att saklighet och opartiskhet ska iakttas samt att allmänhetens förtroende för den offentliga verksamheten ska upprätthållas. I lagen om offentlig anställning regleras också arbetsgivarens och arbetstagarens uppgifts- och informationsskyldighet. Skulle en arbetstagare bryta mot reglerna kan bland annat en disciplinpåföljd meddelas och i värsta fall kan den otillåtna bisysslan vara saklig grund för uppsägning eller avsked enligt lagen om anställningsskydd. För konkurrerande och arbetshindrande bisysslor regleras bestämmelser i aktuella kollektivavtal mellan parterna. Efter att ha analyserat och diskuterat de tre otillåtna bisysslorna har vissa slutsatser kunnat fastställas. Det förtroendeskadliga begreppet är svårt att definiera. Det är viktigt att ta alla aspekter in i bedömningen i varje enskilt fall. För att underlätta vilken innebörden är i en förtroendeskadlig bisyssla kan policys utvecklas för skapandet av tydligare riktlinjer i området. En arbetshindrande bisyssla är lättare att mäta i jämförelse med en förtroendeskadlig sådan. Begreppet är mer konkret då det innebär ett faktiskt hinder för arbetstagaren eftersom dennes möjlighet till att utföra arbetsuppgifterna har försämrats. Uppsatsen ifrågasätter även antalet bisysslor och ifall mängden kan ligga till grund för att arbetstagaren tappar fokus på huvuduppgiften och att således bisysslan blir arbetshindrande. För att en bisyssla ska anses vara konkurrerande krävs det bland annat att bisysslan är av samma karaktär som arbetsgivarens verksamhet. Rent praktiskt innebär detta en arbetsuppgift som arbetsgivaren likväl kan utföra. En bisyssla kan ses som konkurrerande innan den ens har utförts eftersom endast risken av att den kommer bli konkurrerande kan vara tillräckligt. En generell slutsats för samtliga otillåtna bisysslor är att en ökad fokus borde läggas på arbetsgivarens informationsskyldighet. Detta förutsätter att arbetstagarna följer upp reglerna med en utvidgad uppgiftsskyldighet.},
 author    = {Klevedalen, Sofia and Godderidge, Fay},
 keyword   = {bisysslor,konkurrerande,hindrande,förtroendeskadlig,otillåten,Lunds universitet,Stockholms universitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bisysslor - Vart går gränsen för otillåtna bisysslor?},
 year     = {2012},
}