Advanced

Nästa destination, talent management! – Att upptäcka och behålla talangfulla medarbetare inom resebranschen

Nilsson, Jenny; Svensson, Emely and Bengtsson, Caroline (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Dagens komplexa ekonomi med ökad mobilitet av arbetskraft har lett till ökad konkurrens om talangfulla medarbetare samt till att välutbildad och skicklig arbetskraft efterfrågas i allt större utsträckning. De här faktorerna har drivit fram den nya HR- strategin, talent management som berör identifiering, attrahering, utveckling och bibehållning av talanger. Då turismbranschen kännetecknas av lågutbildad arbetskraft och hög personalomsättning, bidrar det till att branschen har svårt att attrahera och behålla välutbildade talanger, vilket idag anses vara en viktig källa till konkurrenskraftiga fördelar. Syfte: Med utgångspunkt i den ökade rörligheten på arbetsmarknaden undersöka om högutbildad arbetskraft efterfrågas av svenska... (More)
Problem: Dagens komplexa ekonomi med ökad mobilitet av arbetskraft har lett till ökad konkurrens om talangfulla medarbetare samt till att välutbildad och skicklig arbetskraft efterfrågas i allt större utsträckning. De här faktorerna har drivit fram den nya HR- strategin, talent management som berör identifiering, attrahering, utveckling och bibehållning av talanger. Då turismbranschen kännetecknas av lågutbildad arbetskraft och hög personalomsättning, bidrar det till att branschen har svårt att attrahera och behålla välutbildade talanger, vilket idag anses vara en viktig källa till konkurrenskraftiga fördelar. Syfte: Med utgångspunkt i den ökade rörligheten på arbetsmarknaden undersöka om högutbildad arbetskraft efterfrågas av svenska reseföretag och huruvida reseföretagen engagerar sig i att attrahera och behålla värdefulla medarbetare. Således vill vi även undersöka om talent management är ett känt begrepp och om det har någon relevans för branschen. Metod: En kvalitativ undersökningsmetod där kvalitativa intervjuer har genomförts med några svenska reseföretag och universitetslektorn vid institutionen för service management, samt dokumentstudier. Resultat: Uppsatsen har funnit att högre utbildning inte efterfrågas av företag inom den svenska resebranschen, varken vid rekrytering eller vid avancemang inom organisationen. Det har även framkommit att företag inom den svenska resebranschen har svårt att definiera en talang samt att ingen idag arbetar med talent management. Däremot finns ett intresse för strategin och uppsatsen har även funnit att talent management kan anses relevant inom turismbranschen och således öppnar uppsatsens resultat upp för vidare forskning inom ämnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Jenny; Svensson, Emely and Bengtsson, Caroline
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
talent management, talang, konkurrensfördelar, turismbranschen
language
Swedish
id
3225934
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2405&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:50:53
@misc{3225934,
 abstract   = {Problem: Dagens komplexa ekonomi med ökad mobilitet av arbetskraft har lett till ökad konkurrens om talangfulla medarbetare samt till att välutbildad och skicklig arbetskraft efterfrågas i allt större utsträckning. De här faktorerna har drivit fram den nya HR- strategin, talent management som berör identifiering, attrahering, utveckling och bibehållning av talanger. Då turismbranschen kännetecknas av lågutbildad arbetskraft och hög personalomsättning, bidrar det till att branschen har svårt att attrahera och behålla välutbildade talanger, vilket idag anses vara en viktig källa till konkurrenskraftiga fördelar. Syfte: Med utgångspunkt i den ökade rörligheten på arbetsmarknaden undersöka om högutbildad arbetskraft efterfrågas av svenska reseföretag och huruvida reseföretagen engagerar sig i att attrahera och behålla värdefulla medarbetare. Således vill vi även undersöka om talent management är ett känt begrepp och om det har någon relevans för branschen. Metod: En kvalitativ undersökningsmetod där kvalitativa intervjuer har genomförts med några svenska reseföretag och universitetslektorn vid institutionen för service management, samt dokumentstudier. Resultat: Uppsatsen har funnit att högre utbildning inte efterfrågas av företag inom den svenska resebranschen, varken vid rekrytering eller vid avancemang inom organisationen. Det har även framkommit att företag inom den svenska resebranschen har svårt att definiera en talang samt att ingen idag arbetar med talent management. Däremot finns ett intresse för strategin och uppsatsen har även funnit att talent management kan anses relevant inom turismbranschen och således öppnar uppsatsens resultat upp för vidare forskning inom ämnet.},
 author    = {Nilsson, Jenny and Svensson, Emely and Bengtsson, Caroline},
 keyword   = {talent management,talang,konkurrensfördelar,turismbranschen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nästa destination, talent management! – Att upptäcka och behålla talangfulla medarbetare inom resebranschen},
 year     = {2012},
}