Advanced

Från barberarsalong till uppstickarbank - en fallstudie kring hur personalpolitiken påverkas av organisationsförändring

Hutzelmann Persson, Mikaela; Nessmar, Isabella and Slettengren, Louise (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING Titel: Från barberarsalong till uppstickarbank Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMK01, Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Seminariedatum: 29 maj 2012 Författare: Mikaela Hutzelmann - Persson, Isabella Nessmar, Louise Slettengren Handledare: Christer Eldh, Michael Johansson Nyckelord: Personalpolitik, organisationsförändring Syfte: Syftet men denna uppsats är att, genom en fallstudie gjord på ett mellanstort bolag, undersöka hur personalpolitiken påverkas av de förändringar som sker i organisationen. Uppsatsen behandlar två stycken huvudområden; personalpolitik och organisationsförändring. Genom att intervjua ledning, mellanchefer och... (More)
SAMMANFATTNING Titel: Från barberarsalong till uppstickarbank Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMK01, Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Seminariedatum: 29 maj 2012 Författare: Mikaela Hutzelmann - Persson, Isabella Nessmar, Louise Slettengren Handledare: Christer Eldh, Michael Johansson Nyckelord: Personalpolitik, organisationsförändring Syfte: Syftet men denna uppsats är att, genom en fallstudie gjord på ett mellanstort bolag, undersöka hur personalpolitiken påverkas av de förändringar som sker i organisationen. Uppsatsen behandlar två stycken huvudområden; personalpolitik och organisationsförändring. Genom att intervjua ledning, mellanchefer och medarbetare skapas en överblick i hur förändringarna upplevs i de olika nivåerna inom organisationen. Ambitionen är även att uppsatsen ska utmynna i förslag på förbättringar samt framtida forskning i ämnet. Metod: Fallstudie - abduktivt arbetssätt och kvalitativa djupintervjuer. Slutsatser: Generellt sett har fallstudiens resultat uppvisat att personalpolitiken i regel påverkas i negativ riktning då en organisationsförändring pågår. Genomsyras inte organisationen av den rådande personalpolitiken ökar risken att medarbetarna inte prioriteras i förändringsarbetet vilket kan få allvarliga konsekvenser. Resultatet av en organisationsförändring, där medarbetarna utgör ett motstånd, blir i regel sämre då deras humankapital är en viktig resurs i förändringsarbetet. För att skapa en förståelse bland medarbetarna är information rörande organisationsförändringen A och O. Detta för att de ska känna sig delaktiga samt att de har rättigheten att vara med och påverka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hutzelmann Persson, Mikaela; Nessmar, Isabella and Slettengren, Louise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationsförändring, personalpolitik
language
Swedish
id
3225962
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2356&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:50:54
@misc{3225962,
 abstract   = {SAMMANFATTNING Titel: Från barberarsalong till uppstickarbank Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMK01, Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Seminariedatum: 29 maj 2012 Författare: Mikaela Hutzelmann - Persson, Isabella Nessmar, Louise Slettengren Handledare: Christer Eldh, Michael Johansson Nyckelord: Personalpolitik, organisationsförändring Syfte: Syftet men denna uppsats är att, genom en fallstudie gjord på ett mellanstort bolag, undersöka hur personalpolitiken påverkas av de förändringar som sker i organisationen. Uppsatsen behandlar två stycken huvudområden; personalpolitik och organisationsförändring. Genom att intervjua ledning, mellanchefer och medarbetare skapas en överblick i hur förändringarna upplevs i de olika nivåerna inom organisationen. Ambitionen är även att uppsatsen ska utmynna i förslag på förbättringar samt framtida forskning i ämnet. Metod: Fallstudie - abduktivt arbetssätt och kvalitativa djupintervjuer. Slutsatser: Generellt sett har fallstudiens resultat uppvisat att personalpolitiken i regel påverkas i negativ riktning då en organisationsförändring pågår. Genomsyras inte organisationen av den rådande personalpolitiken ökar risken att medarbetarna inte prioriteras i förändringsarbetet vilket kan få allvarliga konsekvenser. Resultatet av en organisationsförändring, där medarbetarna utgör ett motstånd, blir i regel sämre då deras humankapital är en viktig resurs i förändringsarbetet. För att skapa en förståelse bland medarbetarna är information rörande organisationsförändringen A och O. Detta för att de ska känna sig delaktiga samt att de har rättigheten att vara med och påverka.},
 author    = {Hutzelmann Persson, Mikaela and Nessmar, Isabella and Slettengren, Louise},
 keyword   = {organisationsförändring,personalpolitik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från barberarsalong till uppstickarbank - en fallstudie kring hur personalpolitiken påverkas av organisationsförändring},
 year     = {2012},
}