Advanced

En för Alla - Alla för En - En handelsplats gemensamma varumärke

Serrander, Malin; Ensgård, Rebecca and Nihlén, Janina (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka hur fastighetsägare av en handelsplats kan arbeta med det gemensamma varumärket för att gynna hyresgästerna och handelsplatsen. Detta undersöks utifrån en fallstudie av citygallerian MOOD Stockholm. Frågeställningar: Hur arbetar fastighetsägare med en handelsplats gemensamma varumärke för att gynna handelsplatsen och hyresgästerna? Vad innebär det för hyresgäster att vara etablerade
på en handelsplats med ett gemensamt varumärke?
Metod: Uppsatsen bygger huvudsakligen på kvalitativa intervjuer med representanter på AMF Fastigheter med anknytning till MOOD Stockholm, retailchefen på Centra Konsult och intervjuer med hyresgäster på MOOD Stockholm. Observationer och dokumentstudier av handelsplatsen MOOD Stockholm har... (More)
Syftet är att undersöka hur fastighetsägare av en handelsplats kan arbeta med det gemensamma varumärket för att gynna hyresgästerna och handelsplatsen. Detta undersöks utifrån en fallstudie av citygallerian MOOD Stockholm. Frågeställningar: Hur arbetar fastighetsägare med en handelsplats gemensamma varumärke för att gynna handelsplatsen och hyresgästerna? Vad innebär det för hyresgäster att vara etablerade
på en handelsplats med ett gemensamt varumärke?
Metod: Uppsatsen bygger huvudsakligen på kvalitativa intervjuer med representanter på AMF Fastigheter med anknytning till MOOD Stockholm, retailchefen på Centra Konsult och intervjuer med hyresgäster på MOOD Stockholm. Observationer och dokumentstudier av handelsplatsen MOOD Stockholm har genomförts som komplement till det empiriska materialet.
Slutsats: Vi kan utifrån vår analys dra slutsatser om att MOOD Stockholms centrumledning och fastighetsägare aktivt arbetar med att marknadsföra handelsplatsen och det gemensamma varumärket. Detta gynnar hyresgästerna då de är etablerade i en centralt kontrollerad retailagglomeration där samlad handel skapar synergieffekter. Den gemensamma marknadsföringen är överordnad hyresgästernas egna varumärken där fastighetsägarna antar ett
helhetsperspektiv i marknadskommunikationen kring handelsplatsen. Gemensam marknadsföring för en handelsplats och det gemensamma platsvarumärket kan gynna både handelsplatsen genom ökad attraktionskraft och hyresgästerna vilka kan dra nytta av den attraktionskraft som handelsplatsen skapar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3225990,
 abstract   = {Syftet är att undersöka hur fastighetsägare av en handelsplats kan arbeta med det gemensamma varumärket för att gynna hyresgästerna och handelsplatsen. Detta undersöks utifrån en fallstudie av citygallerian MOOD Stockholm. Frågeställningar: Hur arbetar fastighetsägare med en handelsplats gemensamma varumärke för att gynna handelsplatsen och hyresgästerna? Vad innebär det för hyresgäster att vara etablerade
på en handelsplats med ett gemensamt varumärke?
Metod: Uppsatsen bygger huvudsakligen på kvalitativa intervjuer med representanter på AMF Fastigheter med anknytning till MOOD Stockholm, retailchefen på Centra Konsult och intervjuer med hyresgäster på MOOD Stockholm. Observationer och dokumentstudier av handelsplatsen MOOD Stockholm har genomförts som komplement till det empiriska materialet.
Slutsats: Vi kan utifrån vår analys dra slutsatser om att MOOD Stockholms centrumledning och fastighetsägare aktivt arbetar med att marknadsföra handelsplatsen och det gemensamma varumärket. Detta gynnar hyresgästerna då de är etablerade i en centralt kontrollerad retailagglomeration där samlad handel skapar synergieffekter. Den gemensamma marknadsföringen är överordnad hyresgästernas egna varumärken där fastighetsägarna antar ett
helhetsperspektiv i marknadskommunikationen kring handelsplatsen. Gemensam marknadsföring för en handelsplats och det gemensamma platsvarumärket kan gynna både handelsplatsen genom ökad attraktionskraft och hyresgästerna vilka kan dra nytta av den attraktionskraft som handelsplatsen skapar.},
 author    = {Serrander, Malin and Ensgård, Rebecca and Nihlén, Janina},
 keyword   = {handelsplats,gemensam marknadsföring,varumärke,varumärkeskommunikation,platsvarumärke,agglomerationsfördelar,synergieffekter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En för Alla - Alla för En - En handelsplats gemensamma varumärke},
 year     = {2012},
}