Advanced

TripAdvisors roll i hotellbranschen

Barbir, Oliver; Karlsson, Emma and Magnusson Glad, Isabell (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera hur hotellverksamheter nyttjar sociala mediet TripAdvisor som en del i deras marknadskommunikation och relationsskapande gentemot aktuella och potentiella gäster.
Frågeställning: Vilken roll spelar TripAdvisor för hotell i södra Sverige när de kommunicerar med sina gäster? Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ ansats, där sju intervjuer har genomförts med hotellchefer och marknadsföringsansvariga på hotell placerade i Malmö och Helsingborg. Kompletterande observationer har utförts på TripAdvisor för att erhålla ett mer tillförlitligt slutresultat. Slutsatser: Studien visar, utifrån våra valda hotell, att TripAdvisor huvudsakligen har rollen som ett marknadsföringsverktyg... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera hur hotellverksamheter nyttjar sociala mediet TripAdvisor som en del i deras marknadskommunikation och relationsskapande gentemot aktuella och potentiella gäster.
Frågeställning: Vilken roll spelar TripAdvisor för hotell i södra Sverige när de kommunicerar med sina gäster? Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ ansats, där sju intervjuer har genomförts med hotellchefer och marknadsföringsansvariga på hotell placerade i Malmö och Helsingborg. Kompletterande observationer har utförts på TripAdvisor för att erhålla ett mer tillförlitligt slutresultat. Slutsatser: Studien visar, utifrån våra valda hotell, att TripAdvisor huvudsakligen har rollen som ett marknadsföringsverktyg och inte som ett kommunikationsverktyg. Förutom deras i överlag passiva hantering av forumet, är inställningen till TripAdvisor att det inte hjälper till att skapa en relation med gästen. Hotell ser nytta med den respons de får på reseforumet och att det gynnar andra gäster i sökandet efter information om hotell, men har svårt att se förbi den bristande tillförlitligheten. Fastän hotellens representanter är medvetna om hur viktig synligheten och responsen är på TripAdvisor, ser de inte mediekanalen som en prioritet för verksamhetens kommunikation till omvärlden. Brist på användningen av kommunikationsmedlet är främst på grund av tillförlitligheten vilket har lätt till att de inte nyttjar TripAdvisor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3225997,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera hur hotellverksamheter nyttjar sociala mediet TripAdvisor som en del i deras marknadskommunikation och relationsskapande gentemot aktuella och potentiella gäster.
Frågeställning: Vilken roll spelar TripAdvisor för hotell i södra Sverige när de kommunicerar med sina gäster? Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ ansats, där sju intervjuer har genomförts med hotellchefer och marknadsföringsansvariga på hotell placerade i Malmö och Helsingborg. Kompletterande observationer har utförts på TripAdvisor för att erhålla ett mer tillförlitligt slutresultat. Slutsatser: Studien visar, utifrån våra valda hotell, att TripAdvisor huvudsakligen har rollen som ett marknadsföringsverktyg och inte som ett kommunikationsverktyg. Förutom deras i överlag passiva hantering av forumet, är inställningen till TripAdvisor att det inte hjälper till att skapa en relation med gästen. Hotell ser nytta med den respons de får på reseforumet och att det gynnar andra gäster i sökandet efter information om hotell, men har svårt att se förbi den bristande tillförlitligheten. Fastän hotellens representanter är medvetna om hur viktig synligheten och responsen är på TripAdvisor, ser de inte mediekanalen som en prioritet för verksamhetens kommunikation till omvärlden. Brist på användningen av kommunikationsmedlet är främst på grund av tillförlitligheten vilket har lätt till att de inte nyttjar TripAdvisor.},
 author    = {Barbir, Oliver and Karlsson, Emma and Magnusson Glad, Isabell},
 keyword   = {tripadvisor,sociala medier,marknadskommunikation,relationsmarknadsföring,varumärkesbyggande,ewom,tillförlitlighet på internet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {TripAdvisors roll i hotellbranschen},
 year     = {2012},
}