Advanced

Ett smartare retail - en studie i hur smartphonen som shoppingverktyg har bidragit till ett förändrat köpbeteende och servicemöte i butiken

Nilsson, Andreas; Westerdahl Svensson, Johanna and Chung, Yichu (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Dags fo¨r ett smartare retail – En studie i hur den smartphoneanva¨ndande kunden bemo¨ts av butiken. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen fo¨r Service Management. Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 Hp, VT2012. Seminariedatum: 29 maj 2012.
Fo¨rfattare: Yichu Chung, Andreas Nilsson och Johanna Westerdahl. Handledare: Birgitta Olsson och Carl R Hellberg. Nyckelord: Smartphone, innovationer, ko¨pbeteende, ko¨pprocessen, sja¨lvservice, multi- channel, omni-channel, omni-access Syfte: Syftet a¨r att beskriva och analysera hur smartphonen som shoppingverktyg har bidragit till kundens fo¨ra¨ndrade ko¨pbeteende och ett fo¨ra¨ndrat servicemo¨te i den fysiska butiken.... (More)
Sammanfattning
Titel: Dags fo¨r ett smartare retail – En studie i hur den smartphoneanva¨ndande kunden bemo¨ts av butiken. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen fo¨r Service Management. Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 Hp, VT2012. Seminariedatum: 29 maj 2012.
Fo¨rfattare: Yichu Chung, Andreas Nilsson och Johanna Westerdahl. Handledare: Birgitta Olsson och Carl R Hellberg. Nyckelord: Smartphone, innovationer, ko¨pbeteende, ko¨pprocessen, sja¨lvservice, multi- channel, omni-channel, omni-access Syfte: Syftet a¨r att beskriva och analysera hur smartphonen som shoppingverktyg har bidragit till kundens fo¨ra¨ndrade ko¨pbeteende och ett fo¨ra¨ndrat servicemo¨te i den fysiska butiken. Metod: Genom djupintervjuer med industriexperter samt deltagande observationer i den fysiska butiken har det empiriska materialet samlats in. Fo¨r att fa° en teoretisk grund har tidigare forskning kring de aktuella teorierna behandlats. Da¨refter har kompletterande forskning tillkommit fo¨r att bidra till att ytterligare besvara syftet. Reslutat: Innovationer a¨r en viktig framga°ngsfaktor fo¨r butiken idag och det a¨r inte fo¨rdelaktigt att vara sist med att ta till sig en innovation. Smartphonen har givit upphov till en serviceinnovation som a¨r ha¨r fo¨r att stanna, dock har inte alla butiker erka¨nt denna konsumtionstrend a¨n. Serviceinnovationen har medfo¨rt att den smartphoneanva¨ndande kunden sta¨ller ho¨gre krav pa° individuell anpassning och olika sja¨lvservicealternativ. Da° denna kund har informationen och da¨rmed makten kan butiken skapa en maktbalans genom att utveckla personalens kunskap och sa¨kersta¨lla att de agerar pedagogiskt. Den smartphoneanva¨ndande kunden har a¨ven nya krav pa° tillga°ng till butiken och samverkan mellan alla dess kommunikationskanaler, vilket beskrivs med hja¨lp av begreppet omni-access som vi introducerar i uppsatsens senare del. Vidare forskning fo¨resla°s studera omni-access och hur fo¨retag fo¨rbereder sig fo¨r att bemo¨ta detta fenomen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Andreas; Westerdahl Svensson, Johanna and Chung, Yichu
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
smartphone, innovationer, köbeteende, köprocessen, självservice, multi- channel, omni-channel, omni-access
language
Swedish
id
3226024
date added to LUP
2012-12-06 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:23:46
@misc{3226024,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Dags fo¨r ett smartare retail – En studie i hur den smartphoneanva¨ndande kunden bemo¨ts av butiken. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen fo¨r Service Management. Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 Hp, VT2012. Seminariedatum: 29 maj 2012.
Fo¨rfattare: Yichu Chung, Andreas Nilsson och Johanna Westerdahl. Handledare: Birgitta Olsson och Carl R Hellberg. Nyckelord: Smartphone, innovationer, ko¨pbeteende, ko¨pprocessen, sja¨lvservice, multi- channel, omni-channel, omni-access Syfte: Syftet a¨r att beskriva och analysera hur smartphonen som shoppingverktyg har bidragit till kundens fo¨ra¨ndrade ko¨pbeteende och ett fo¨ra¨ndrat servicemo¨te i den fysiska butiken. Metod: Genom djupintervjuer med industriexperter samt deltagande observationer i den fysiska butiken har det empiriska materialet samlats in. Fo¨r att fa° en teoretisk grund har tidigare forskning kring de aktuella teorierna behandlats. Da¨refter har kompletterande forskning tillkommit fo¨r att bidra till att ytterligare besvara syftet. Reslutat: Innovationer a¨r en viktig framga°ngsfaktor fo¨r butiken idag och det a¨r inte fo¨rdelaktigt att vara sist med att ta till sig en innovation. Smartphonen har givit upphov till en serviceinnovation som a¨r ha¨r fo¨r att stanna, dock har inte alla butiker erka¨nt denna konsumtionstrend a¨n. Serviceinnovationen har medfo¨rt att den smartphoneanva¨ndande kunden sta¨ller ho¨gre krav pa° individuell anpassning och olika sja¨lvservicealternativ. Da° denna kund har informationen och da¨rmed makten kan butiken skapa en maktbalans genom att utveckla personalens kunskap och sa¨kersta¨lla att de agerar pedagogiskt. Den smartphoneanva¨ndande kunden har a¨ven nya krav pa° tillga°ng till butiken och samverkan mellan alla dess kommunikationskanaler, vilket beskrivs med hja¨lp av begreppet omni-access som vi introducerar i uppsatsens senare del. Vidare forskning fo¨resla°s studera omni-access och hur fo¨retag fo¨rbereder sig fo¨r att bemo¨ta detta fenomen.},
 author    = {Nilsson, Andreas and Westerdahl Svensson, Johanna and Chung, Yichu},
 keyword   = {smartphone,innovationer,köbeteende,köprocessen,självservice,multi- channel,omni-channel,omni-access},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett smartare retail - en studie i hur smartphonen som shoppingverktyg har bidragit till ett förändrat köpbeteende och servicemöte i butiken},
 year     = {2012},
}