Advanced

Flexibilitetens fram- & baksida: En uppsats om effektivisering och tjänstekvalitet i en hotellverksamhet

Hultén, Linnéa; Marklund, Josefine and Levander, Madelaine (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Titel: Flexibilitetens fram- & baksida: En uppsats om effektivisering och tjänstekvalitet i en hotellverksamhet
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, 2012 Seminariedatum: 29 maj 2012
Författare: Linnéa Hultén, Madelaine Levander & Josefine Marklund
Handledare: Torleif Bramryd & Anette Svingstedt
Problem: Hotellbranschen är väldigt personalintensiv och står inför en svårförutsägbar efterfrågan vilket har lett till att många hotellverksamheter använder sig utav deltids- och extraanställda för att hantera efterfrågefluktuationerna. Detta innebär direkta kostnadsbesparingar, men kan även påverka tjänstekvaliteten... (More)
Abstrakt
Titel: Flexibilitetens fram- & baksida: En uppsats om effektivisering och tjänstekvalitet i en hotellverksamhet
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, 2012 Seminariedatum: 29 maj 2012
Författare: Linnéa Hultén, Madelaine Levander & Josefine Marklund
Handledare: Torleif Bramryd & Anette Svingstedt
Problem: Hotellbranschen är väldigt personalintensiv och står inför en svårförutsägbar efterfrågan vilket har lett till att många hotellverksamheter använder sig utav deltids- och extraanställda för att hantera efterfrågefluktuationerna. Detta innebär direkta kostnadsbesparingar, men kan även påverka tjänstekvaliteten negativt. Denna motsättning mellan effektivitet och kvalitet är den största utmaning som tjänstesektorn står inför idag.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur en hotellkedja kan arbeta med personalplanering för att kostnadseffektivisera verksamheten och samtidigt få frontpersonalen att leverera hög tjänstekvalitet.
Metod: Genom djupintervjuer med chefer på Scandic på olika nivåer och en enkätundersökning med atypiskt anställda inom Scandic, har vi fått en god förståelse för hur en hotellkedja kan arbeta med personalplanering kopplat till relationen mellan kostnadseffektivisering och tjänstekvalitet. Det empiriska material som samlats in har ställts mot tidigare forskning kring frontpersonal, tjänstekvalitet, kostnadseffektivisering och flexibilitet.
Resultat: I uppsatsen har det blivit tydligt att konflikten mellan kostnadseffektivisering och tjänstekvalitet ständigt är närvarande inom en hotellverksamhet. Kraven på en flexibel organisering har visat på en omfattande användning av numerisk flexibilitet, trots en medvetenhet om att detta kan påverka tjänstekvaliteten negativt. Vår studie har dock visat på en tendens till att hotellverksamheter i större grad tillämpar andra strategier för att möta en svårförutspådd efterfrågan.
Nyckelord: Frontpersonal, tjänstekvalitet, kostnadseffektivisering, personalplanering, flexibilitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultén, Linnéa; Marklund, Josefine and Levander, Madelaine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
frontpersonal, tjänstekvalitet, kostnadseffektivisering, personalplanering, flexibilitet
language
Swedish
id
3226031
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2393&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:50:55
@misc{3226031,
 abstract   = {Abstrakt
Titel: Flexibilitetens fram- & baksida: En uppsats om effektivisering och tjänstekvalitet i en hotellverksamhet
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, 2012 Seminariedatum: 29 maj 2012
Författare: Linnéa Hultén, Madelaine Levander & Josefine Marklund
Handledare: Torleif Bramryd & Anette Svingstedt
Problem: Hotellbranschen är väldigt personalintensiv och står inför en svårförutsägbar efterfrågan vilket har lett till att många hotellverksamheter använder sig utav deltids- och extraanställda för att hantera efterfrågefluktuationerna. Detta innebär direkta kostnadsbesparingar, men kan även påverka tjänstekvaliteten negativt. Denna motsättning mellan effektivitet och kvalitet är den största utmaning som tjänstesektorn står inför idag.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur en hotellkedja kan arbeta med personalplanering för att kostnadseffektivisera verksamheten och samtidigt få frontpersonalen att leverera hög tjänstekvalitet.
Metod: Genom djupintervjuer med chefer på Scandic på olika nivåer och en enkätundersökning med atypiskt anställda inom Scandic, har vi fått en god förståelse för hur en hotellkedja kan arbeta med personalplanering kopplat till relationen mellan kostnadseffektivisering och tjänstekvalitet. Det empiriska material som samlats in har ställts mot tidigare forskning kring frontpersonal, tjänstekvalitet, kostnadseffektivisering och flexibilitet.
Resultat: I uppsatsen har det blivit tydligt att konflikten mellan kostnadseffektivisering och tjänstekvalitet ständigt är närvarande inom en hotellverksamhet. Kraven på en flexibel organisering har visat på en omfattande användning av numerisk flexibilitet, trots en medvetenhet om att detta kan påverka tjänstekvaliteten negativt. Vår studie har dock visat på en tendens till att hotellverksamheter i större grad tillämpar andra strategier för att möta en svårförutspådd efterfrågan.
Nyckelord: Frontpersonal, tjänstekvalitet, kostnadseffektivisering, personalplanering, flexibilitet.},
 author    = {Hultén, Linnéa and Marklund, Josefine and Levander, Madelaine},
 keyword   = {frontpersonal,tjänstekvalitet,kostnadseffektivisering,personalplanering,flexibilitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flexibilitetens fram- & baksida: En uppsats om effektivisering och tjänstekvalitet i en hotellverksamhet},
 year     = {2012},
}