Advanced

Ledarskap och kommunikation i detaljhandelsföretag

Magnusson, Frida; Linder, Kenny and Fohlin, Sara (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
En utmaning för dagens ledare är att kommunicera och delegera viktig information i organisationen. Kommunikation sker ständigt mellan ledning, mellanchefer och de anställda i ett företag. Syftet med uppsatsen är att studera om ledarskapsstilar kan påverka kommunikationen i detaljhandelsföretag. Påverkas kommunikationen av ledarens egenskaper och ledarskapsstil? För att samla in material till uppsatsen har fyra kvalitativa intervjuer gjorts. Två stycken mellanchefer har intervjuats, en som är avdelningschef på IKEA i Helsingborg samt en som är butikschef på Ica Maxi Stormarknad i Halmstad. För att se till kommunikationen i dessa företag mellan chefer och anställda har även en anställd under varje chef intervjuats. För att komplettera... (More)
En utmaning för dagens ledare är att kommunicera och delegera viktig information i organisationen. Kommunikation sker ständigt mellan ledning, mellanchefer och de anställda i ett företag. Syftet med uppsatsen är att studera om ledarskapsstilar kan påverka kommunikationen i detaljhandelsföretag. Påverkas kommunikationen av ledarens egenskaper och ledarskapsstil? För att samla in material till uppsatsen har fyra kvalitativa intervjuer gjorts. Två stycken mellanchefer har intervjuats, en som är avdelningschef på IKEA i Helsingborg samt en som är butikschef på Ica Maxi Stormarknad i Halmstad. För att se till kommunikationen i dessa företag mellan chefer och anställda har även en anställd under varje chef intervjuats. För att komplettera intervjuerna och få ett bredare perspektiv på ledare och deras sätt att kommunicera har enkäter delats ut till 60 stycken respondenter som är anställda inom detaljhandeln. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av ett teoretiskt ramverk som innehåller olika synsätt på ledarskap samt kommunikationsteorier. I analysen diskuteras ledares egenskaper och ledarskapsstilar samt dess påverkan på kommunikationen. Även faktorer utanför ledarens personlighet som till exempel de anställdas beredvillighet analyseras. Det situationsanpassade ledarskapet diskuteras i samband med stora förändringar som uppstått på IKEA och hur dessa har satt sina spår i kommunikationen mellan de anställda. Gridmodellen används i uppsatsen för att se vad ledare lägger mest tid på, omsorg om personalen eller om produktionen? Dessutom diskuteras hinder/barriärer som kan uppstå i kommunikationen vilket gör att budskap kan tolkas på fel sätt. Till sist diskuteras olika kommunikationsnivåer, bland annat Ica Maxis webbmöten som är ett sätt att kommunicera till sina anställda. Författarna har bland annat kommit fram till att ledarskapsstilar påverkar kommunikationen i företag beroende på till exempel situationer och egenskaper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Frida; Linder, Kenny and Fohlin, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ledarskap, ledarskatstilar, kommunikation
language
Swedish
id
3226054
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1954&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:50:56
@misc{3226054,
 abstract   = {En utmaning för dagens ledare är att kommunicera och delegera viktig information i organisationen. Kommunikation sker ständigt mellan ledning, mellanchefer och de anställda i ett företag. Syftet med uppsatsen är att studera om ledarskapsstilar kan påverka kommunikationen i detaljhandelsföretag. Påverkas kommunikationen av ledarens egenskaper och ledarskapsstil? För att samla in material till uppsatsen har fyra kvalitativa intervjuer gjorts. Två stycken mellanchefer har intervjuats, en som är avdelningschef på IKEA i Helsingborg samt en som är butikschef på Ica Maxi Stormarknad i Halmstad. För att se till kommunikationen i dessa företag mellan chefer och anställda har även en anställd under varje chef intervjuats. För att komplettera intervjuerna och få ett bredare perspektiv på ledare och deras sätt att kommunicera har enkäter delats ut till 60 stycken respondenter som är anställda inom detaljhandeln. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av ett teoretiskt ramverk som innehåller olika synsätt på ledarskap samt kommunikationsteorier. I analysen diskuteras ledares egenskaper och ledarskapsstilar samt dess påverkan på kommunikationen. Även faktorer utanför ledarens personlighet som till exempel de anställdas beredvillighet analyseras. Det situationsanpassade ledarskapet diskuteras i samband med stora förändringar som uppstått på IKEA och hur dessa har satt sina spår i kommunikationen mellan de anställda. Gridmodellen används i uppsatsen för att se vad ledare lägger mest tid på, omsorg om personalen eller om produktionen? Dessutom diskuteras hinder/barriärer som kan uppstå i kommunikationen vilket gör att budskap kan tolkas på fel sätt. Till sist diskuteras olika kommunikationsnivåer, bland annat Ica Maxis webbmöten som är ett sätt att kommunicera till sina anställda. Författarna har bland annat kommit fram till att ledarskapsstilar påverkar kommunikationen i företag beroende på till exempel situationer och egenskaper.},
 author    = {Magnusson, Frida and Linder, Kenny and Fohlin, Sara},
 keyword   = {ledarskap,ledarskatstilar,kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarskap och kommunikation i detaljhandelsföretag},
 year     = {2012},
}