Advanced

Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två organisationstypers introduktionsprocess

Hansson, Annika; Sjögren, Caroline and Paulstrup, Matilda (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två olika organisationstyper
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Författare: Annika Hansson, Matilda Paulstrup, Caroline Sjögren
Handledare: Michael Johansson & Christer Eldh Nyckelord: Introduktion, Introduktionsprocess, semiprofessionell organisation, professionell organisation, organisationskultur
Problem: Konceptet Human Resource Management har de senaste decennierna tagit fart. I tidigare forskning talas det mycket om konceptet och en nyare inriktning inom ämnet, Talent Management (TM). TM innefattar frågan hur... (More)
Sammanfattning
Titel: Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två olika organisationstyper
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Författare: Annika Hansson, Matilda Paulstrup, Caroline Sjögren
Handledare: Michael Johansson & Christer Eldh Nyckelord: Introduktion, Introduktionsprocess, semiprofessionell organisation, professionell organisation, organisationskultur
Problem: Konceptet Human Resource Management har de senaste decennierna tagit fart. I tidigare forskning talas det mycket om konceptet och en nyare inriktning inom ämnet, Talent Management (TM). TM innefattar frågan hur ett företag ska kunna behålla sina ”talangfulla” medarbetare. Ett moment som kan vara avgörande för om medarbetarna stannar kvar kan vara kvalitén på introduktionsprocessen. Problemet som vill belysas med studien är att tidigare forskning kring arbetsintroduktion inte skiljer på om processen ser olika ut, beroende på vilken organisationstyp ett företag tillhör. Målsättningen med denna studie är därför att finna kunskap om introduktionen i förhållande till respektive organisationstyp och bidra med en jämförelse som kan belysa särskiljande tillvägagångssätt vad gäller introduktionsprocessen. Syfte: Att utreda hur personalansvariga arbetar med HRM, med avgränsning till hur arbetsintroduktionen av en medarbetare genomförs, inom professionella respektive semiprofessionella organisationer. Vidare är att ta reda på är hur pass viktig arbetsintroduktionen är för respektive organisation samt om det finns några skillnader introduktionsmässigt mellan dem.
Metod: Uppsatsen är utfört med ett deduktivt arbetssätt och genom djupintervjuer med personalansvariga och dess medarbetare i semiprofessionella och professionella organisationer, har en god förståelse för respektive introduktionsprocess givits. Det empiriska materialet har jämförts med tidigare forskning inom organisationer och dess hantering av introduktioner. Resultat: Det har kommits fram till att forskare framöver borde göra skillnad på sättet att se på introduktionsprocessen. Det beroende på vilken organisationstyp det studerade företaget som tillhör. Det har även konstaterats att introduktionen bör ses som en process då den består av olika moment som måste gås igenom innan en medarbetare räknas till en del av organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3226074,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två olika organisationstyper
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Författare: Annika Hansson, Matilda Paulstrup, Caroline Sjögren
Handledare: Michael Johansson & Christer Eldh Nyckelord: Introduktion, Introduktionsprocess, semiprofessionell organisation, professionell organisation, organisationskultur
Problem: Konceptet Human Resource Management har de senaste decennierna tagit fart. I tidigare forskning talas det mycket om konceptet och en nyare inriktning inom ämnet, Talent Management (TM). TM innefattar frågan hur ett företag ska kunna behålla sina ”talangfulla” medarbetare. Ett moment som kan vara avgörande för om medarbetarna stannar kvar kan vara kvalitén på introduktionsprocessen. Problemet som vill belysas med studien är att tidigare forskning kring arbetsintroduktion inte skiljer på om processen ser olika ut, beroende på vilken organisationstyp ett företag tillhör. Målsättningen med denna studie är därför att finna kunskap om introduktionen i förhållande till respektive organisationstyp och bidra med en jämförelse som kan belysa särskiljande tillvägagångssätt vad gäller introduktionsprocessen. Syfte: Att utreda hur personalansvariga arbetar med HRM, med avgränsning till hur arbetsintroduktionen av en medarbetare genomförs, inom professionella respektive semiprofessionella organisationer. Vidare är att ta reda på är hur pass viktig arbetsintroduktionen är för respektive organisation samt om det finns några skillnader introduktionsmässigt mellan dem.
Metod: Uppsatsen är utfört med ett deduktivt arbetssätt och genom djupintervjuer med personalansvariga och dess medarbetare i semiprofessionella och professionella organisationer, har en god förståelse för respektive introduktionsprocess givits. Det empiriska materialet har jämförts med tidigare forskning inom organisationer och dess hantering av introduktioner. Resultat: Det har kommits fram till att forskare framöver borde göra skillnad på sättet att se på introduktionsprocessen. Det beroende på vilken organisationstyp det studerade företaget som tillhör. Det har även konstaterats att introduktionen bör ses som en process då den består av olika moment som måste gås igenom innan en medarbetare räknas till en del av organisationen.},
 author    = {Hansson, Annika and Sjögren, Caroline and Paulstrup, Matilda},
 keyword   = {semiprofessionell organisation,professionell organisation,introduktion,introduktionsprocess,organisationskultur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två organisationstypers introduktionsprocess},
 year     = {2012},
}