Advanced

Från ett nedlagt varvsområde till en attraktiv plats - En fallstudie på Kulturvarvet i Helsingör och Varvsstaden i Malmö

Petin, Thomas; Bjerkesjö, Sofie and Nilsson, Kajsa (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Till följd av avindustrialiseringen står idag många forna industriområdet övergivna. Detta har kommit att bli en samhällsfråga som tas omhand på olika sätt. Tidigare forskning visar på att intresset för industriarv har ökat de senaste 20 åren. Forskningen berör främst nedlagda gruv- och tillverkningsindustrier medan forskning kring nedlagda varvsområden är bristfällig. Kulturvarvet i Helsingör och Varvsstaden i Malmö är två platser med liknande varvshistoria som är under omvandling. Därför har vi valt att använda dessa två platser som studieobjekt. Syfte: Att undersöka hur nedlagda varvsområden kan omvandlas till attraktiva platser. Uppsatsen kommer att utifrån ett ledningsperspektiv undersöka hur två nedlagda varvsområden... (More)
Problem: Till följd av avindustrialiseringen står idag många forna industriområdet övergivna. Detta har kommit att bli en samhällsfråga som tas omhand på olika sätt. Tidigare forskning visar på att intresset för industriarv har ökat de senaste 20 åren. Forskningen berör främst nedlagda gruv- och tillverkningsindustrier medan forskning kring nedlagda varvsområden är bristfällig. Kulturvarvet i Helsingör och Varvsstaden i Malmö är två platser med liknande varvshistoria som är under omvandling. Därför har vi valt att använda dessa två platser som studieobjekt. Syfte: Att undersöka hur nedlagda varvsområden kan omvandlas till attraktiva platser. Uppsatsen kommer att utifrån ett ledningsperspektiv undersöka hur två nedlagda varvsområden förhåller sig till och arbetar med att skapa attraktiva platser för olika målgrupper. Metod: Vi har i uppsatsen valt att använda oss av kvalitativa metoder. Vi har utfört djupintervjuer med nyckelpersoner på fallstudieplatserna. För att komplettera dessa har vi genomfört dokumentstudier samt observationer. Resultat: Undersökningen har visat att omvandlingar av varvsområden kan ske på olika sätt. Dock har varvshistorien en naturlig roll i omvandlingen. För att ge nytt liv åt nedlagda varvsområden och samtidigt göra dem till attraktiva platser, är det viktigt att attrahera olika målgrupper. För att attrahera besökare kan omvandlade varvsområden framhäva det industriella arvet på ett känslomässigt sätt genom upplevelser. För att attrahera invånare och näringsliv kan omvandlade varvsområden fokusera på det funktionella i form av bostäder och kontor. Båda dessa sätt att omvandla leder till att en plats blir attraktiv, men om platsens syfte är att attrahera alla målgrupper bör dessa aspekter kombineras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petin, Thomas; Bjerkesjö, Sofie and Nilsson, Kajsa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
platsutveckling, omvandling, industriarv, upplevelser, den kreativa klassen, kreativ miljö
language
Swedish
id
3226109
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2384&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:50:56
@misc{3226109,
 abstract   = {Problem: Till följd av avindustrialiseringen står idag många forna industriområdet övergivna. Detta har kommit att bli en samhällsfråga som tas omhand på olika sätt. Tidigare forskning visar på att intresset för industriarv har ökat de senaste 20 åren. Forskningen berör främst nedlagda gruv- och tillverkningsindustrier medan forskning kring nedlagda varvsområden är bristfällig. Kulturvarvet i Helsingör och Varvsstaden i Malmö är två platser med liknande varvshistoria som är under omvandling. Därför har vi valt att använda dessa två platser som studieobjekt. Syfte: Att undersöka hur nedlagda varvsområden kan omvandlas till attraktiva platser. Uppsatsen kommer att utifrån ett ledningsperspektiv undersöka hur två nedlagda varvsområden förhåller sig till och arbetar med att skapa attraktiva platser för olika målgrupper. Metod: Vi har i uppsatsen valt att använda oss av kvalitativa metoder. Vi har utfört djupintervjuer med nyckelpersoner på fallstudieplatserna. För att komplettera dessa har vi genomfört dokumentstudier samt observationer. Resultat: Undersökningen har visat att omvandlingar av varvsområden kan ske på olika sätt. Dock har varvshistorien en naturlig roll i omvandlingen. För att ge nytt liv åt nedlagda varvsområden och samtidigt göra dem till attraktiva platser, är det viktigt att attrahera olika målgrupper. För att attrahera besökare kan omvandlade varvsområden framhäva det industriella arvet på ett känslomässigt sätt genom upplevelser. För att attrahera invånare och näringsliv kan omvandlade varvsområden fokusera på det funktionella i form av bostäder och kontor. Båda dessa sätt att omvandla leder till att en plats blir attraktiv, men om platsens syfte är att attrahera alla målgrupper bör dessa aspekter kombineras.},
 author    = {Petin, Thomas and Bjerkesjö, Sofie and Nilsson, Kajsa},
 keyword   = {platsutveckling,omvandling,industriarv,upplevelser,den kreativa klassen,kreativ miljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från ett nedlagt varvsområde till en attraktiv plats - En fallstudie på Kulturvarvet i Helsingör och Varvsstaden i Malmö},
 year     = {2012},
}